piątek, 12 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2019-08-09 14:58:47
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

ASP-BP-RozwójASP-601/ZO11/2019
Zapytanie ofertowe na tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
formularz_oferty (doc)
próbka tekstu do tłumaczenia (doc)
oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
umowa tłumaczenia wzór (doc)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 09.08.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Janik-Hornik (01-08-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (01-08-2019)
ASP-DAT-ZP-08-2019
Dostawa oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie (pdf)
siwz (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 opis zamówienia wygasły dnia 08.08.2019 (pdf)
załącznik nr 2 opis zamówienia wygasły dnia 08.08.2019 (doc)
aktualny załącznik nr 2 opis zamówienia wystawiony dnia 08.08.2019 (pdf)
aktualny załącznik nr 2 opis zamówienia wystawiony dnia 08.08.2019 (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie (doc)
załącznik nr 4 oświadczenie (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie (doc)
załącznik nr 5a wzór umowy (pdf)
załącznik nr 5b wzór umowy (pdf)
załącznik nr 6 oświadczenie grupa kapitalowa (pdf)
załącznik nr 6 oświadczenie grupa kapitalowa (doc)
załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotów trzecich (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 05.08.2019 (pdf)
Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 08.08.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA

Zmiana ogłoszenia wystawoona dnia 08.08.2019 (pdf)
Powiadomienie o zmianach SIWZ wystawione dnia 08.08.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Kasperczyk, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (30-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (30-07-2019)


ASP-DAT-2312-48/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu audiowizualnego, gogli do wirtualnej rzeczywistości i sprzętu nagłaśniającego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 07.08.2019 (pdf)

wytworzył: Artur Olszewski, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (30-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (30-07-2019)


ASP-DAT-ZP-10-2019
Wykonanie druku publikacji "Hortus electronicus" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania

ogłoszenie_o_zamówieniu (pdf)
siwz (pdf)
zalacznik_nr_1_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_1 (doc)
zalacznik_nr_2_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_2 (doc)
zalacznik_nr_3_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_3 (doc)
zalacznik_nr_4_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_5_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_5 (doc)
zalacznik_nr_6_do_siwz (pdf)
 zalacznik_nr_6 (doc)

wytworzył: Dominika Kasperczyk, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (29-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (29-07-2019)


ASP-DAT-2312-50/19
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficzne i oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

zapytanie ofertowe (pdf)
formularz ofertowy załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 szczególowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
załacznik nr 3 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówien nieprzekraczających 30 000_euro (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 31.07.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Kasperczyk, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (24-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (24-07-2019)


ASP-DWP-2312-03/2019
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunki projektowanie graficzne i wzornictwo, ścieżka polsko- i anglojęzyczna - promocja w portalach społecznościowych ASP w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz oferty (pdf)
Wzór umowy (pdf)
Oświadczenia (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 26.07.2019 (pdf)

wytworzył: Weronika Kocela, samodzielny referent (22-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (22-07-2019)


ASP-DAT-ZP-03-2019
Przetarg Nieograniczony na: Reorganizację pracowni komputerowej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogloszenie (pdf)
siwz (pdf)
zalacznik_nr_1_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_1_do_siwz (doc)
zalacznik_nr_2_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_2_do_siwz (doc)
zalacznik_nr_3_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_3_do_siwz (doc)
zalacznik_nr_4_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_4_do_siwz (doc)
zalacznik_nr_5_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_5_do_siwz (doc)
zalacznik_nr_6_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_6_do_siwz (doc)
zalacznik_nr_7_do_siwz (pdf)
zalacznik_nr_7_do_siwz (doc)
rzut_pomieszczen (pdf)
modul_gniazda_podlogowego (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ wystawiona dnia 24.07.2019 (pdf)
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ nr 2 wystawiona dnia 24.07.2019 (pdf)

OGŁOSZENIE I POWIADOMIENIA

Informacja z otwarcia ofert wystawiona dnia 29.07.2019 (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wystawione dnia 06.08.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Kasperczyk, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (03-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (03-07-2019)


ASP-K-2312-06/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę ergonomicznego koca tensometrycznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 opis szczegółowy (doc)
załącznik nr 1 opis szczegółowy (pdf)
załącznik nr 2 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)

wytworzył: Agata Cikała , jednostka ds. obsługi działalności badawczej (02-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (02-07-2019)


ASP-DAT-ZP-05-2019
Przetarg nieograniczony na Udzielenie licencji, wdrożenie i utrzymanie systemu Biuletynu Informacji Publicznej służącego do prezentacji treści w formie cyfrowej na serwerze stron www dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
siwz udzielenie licencji wdrozenie i utrzymanie systemu bip (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (doc)
załącznik nr 2 funkcjonalność systemu (pdf)
załącznik nr 2 funkcjonalność systemu (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie o wykluczeniu (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie o wykluczeniu (doc)
załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków (doc)
załącznik nr 5 wykaz uslug (pdf)
załącznik nr 5 wykaz uslug (doc)
załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 7 grupa kapitalowa (pdf)
załącznik nr 7 grupa kapitalowa (doc)
załącznik nr 8 zobowiązanie (pdf)
załącznik nr 8 zobowiązanie (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ wystawiona dnia 25.06.2019 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wystawione dnia 24.06.2019 (pdf)
Powiadomienie o zmianach SIWZ wystawione dnia 24.06.2019 (pdf)
Informacja z otwarcia ofert wystawiona dnia 09.07.2019 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 01.08.2019 (pdf)

wytworzył: Artur Olszewski, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (13-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-06-2019)


ASP - DziekanWP - 601/II/2/2019
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń dla stażystów

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (pdf)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (doc)
załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 18.06.2019 (pdf)

wytworzył: Barbara Wolińska-Przedpełska, Biuro Projektu (12-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (12-06-2019)


ASP-K-2312/05/2019
Zapytania ofertowego dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro na dostawę sprzętu VR i kamery sportowej oraz sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
Zapytanie ofertowe (doc)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 szczegolowy opis zamowienia  (pdf)
załącznik nr 2 szczegolowy opis zamowienia (doc)
Załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (pdf)
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (doc)

wytworzył: Agata Cikała, jednostka ds. obsługi działalności badawczej (05-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-06-2019)
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO10/2019
Organizacja i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla 10 pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ośrodkach zagranicznych anglojęzycznych (Irlandia, Wielka Brytania) w okresie od 01.07.2019 do 15.12.2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe asp bp rozwojasp 601 zo10 2019 (pdf)
załącznik 1 formularz oferty (doc)
załącznik 2 oswiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia (doc)
załącznik 3 doswiadczenie wykonawcy (doc)
załącznik 4 kalkulacja ceny (doc)
załącznik 5 umowa (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 24.06.2019 (pdf)

wytworzył: Renata Lipczak, Biuro Projektu (05-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-06-2019)
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO9/2019
Zapytanie ofertowe na usługi społeczne na organizację i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla 23 pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ośrodkach zagranicznych anglojęzycznych (WIELKA BRYTANIA, MALTA, IRLANDIA) w okresie od 01.07.2019 do 15.12.2019r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie_ofertowe_asp_bp_rozwoj_asp_601_zo9_2019 (pdf)
zalacznik_1_formularz_oferty (doc)
zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_przeslanek_do_wykluczenia (doc)
zalacznik_3_doswiadczenie_wykonawcy (doc)
zalacznik_4_kalkulacja_ceny (doc)
zalacznik_5_umowa (doc)
Odpowiedź na zapytanie wystawiona dnia 23.05.2019 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 z dnia 04.06.2019 (pdf)
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie zadania nr 2-4 z dnia 04.06.2019 (pdf)

wytworzył: Renata Lipczak, Biuro Projektu (21-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (21-05-2019)


ASP-DAT-ZP-07-2019
Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku publikacji ,,Widzenie siebie" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogloszenie (pdf)
siwz widzenie siebie (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
zalacznik nr 1 formularz ofertowy (doc)
załącznik nr 2 oswiadczenie (pdf)
załącznik nr 2 oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji (doc)
załącznik nr 3 oswiadczenie (pdf)
załącznik nr 3 oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu (doc)
załącznik nr 4 wzor umowy (pdf)
załącznik nr 5 grupa kapitalowa (pdf)
załącznik nr 5 dokumenty dotyczace przynaleznosci do grupy kapitalowej (doc)
załącznik nr 6 zobowiazanie (pdf)
załącznik nr 6 zobowiazanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Informacja z otwarcia ofert wystawiona dnia 28.05.2019 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2019 (pdf)

wytworzył: Artur Olszewski, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (20-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (20-05-2019)


ASP-G- 073- 07/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie druku katalogu „DYPLOMY ASP W KATOWICACH 2019” wraz z dostawą i wniesieniem do budynku Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 .

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe katalog dyplomy 2019 (pdf)
zał. 1 formularz ofertowy (pdf)
zał. 2 oświadczenie wykonawcy (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawiona dnia 05.06.2019 (pdf)
Protokół z otwarcia ofert wystawiony dnia 05.06.2019 (pdf)

wytworzył: Agnieszka Karpa, Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki (17-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (17-05-2019)


ASP-BP-RozwójASP-601/ZO8/2019
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Google Ads wybranych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim przez Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach budżetu kampanii w maksymalnej wartości 13 500 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe asp bp rozwojasp 601 zo8 2019 google_ads (pdf)
załącznik nr 1 umowa kampania google ads dla asp (pdf)
załącznik nr 2 wzór formularza oferty (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamówien nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze oferty wystawione dnia 17.05.2019 (pdf)

wytworzył: Renata Lipczak, Biuro Projektu (10-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (10-05-2019)


ASP-DAT-ZP-06-2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
warunki zamówienia (pdf)
ogłoszenie uzp (pdf)
szczegółowy opis przedmotu zamówienia załącznik nr 1 (pdf)
wzór formularza oferty załącznik nr 2 (pdf)
wzór oferty na dostawy załącznik nr 2 (doc)
oswiadczenie załącznik nr 3 (pdf)
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3 (doc)
oswiadczenie załącznik nr 4 (pdf)
oswiadczenie załącznik nr 4 (doc)
sposob wyliczenia kalkulacja stawki załącznik nr 5 (pdf)
sposob wyliczenia kalkulacja stawki załącznik nr 5 (doc)
oświadczenie o zatrudnieniu osob na podstawie umowy o pracę załącznik nr 6 (pdf)
oświadczenie o zatrudnieniu osob na podstawie umowy o pracę załącznik nr 6 (doc)
wykaz osób załącznik nr 7 (pdf)
wykaz osób załącznik nr 7 (doc)
wykaz usług załącznik nr 8 (pdf)
wykaz usług załącznik nr 8 (doc)
wzór umowy załącznik nr 9 (pdf)
zobowiazanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow załącznik nr 10 (pdf)
zobowiazanie załącznik nr 10 (doc)
dokumenty dotyczace przynaleznosci do grupy kapitalowej załącznik nr 11 (pdf)
grupa kapitalowa załącznik nr 11 (doc)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Odpowiedź na zapytanie wystawiona dnia 30.04.2019 (pdf)
Odpowiedź na zapytanie wystawiona dnia 06.05.2019 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o zmianach zapisu WZ wystawione dnia 06.05.2019 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wystawione dnia 06.05.2019 (pdf)

Informacja z otwarcia ofert wystawiona dnia 09.05.2019 (pdf)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 18.06.2019 (pdf)

wytworzył: Artur Olszewski, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (25-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (25-04-2019)


ASP-DAT-2312-30/2019
Zapytanie ofertowe na usługę monitorowania oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadów oraz kontroli dostępu w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2  (pdf)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 30.04.2019 (pdf)

wytworzył: Artur Olszewski, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (24-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (24-04-2019)


ASP-DAT-2312-27/2019
Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji systemu telewizji dozorowej (CCTV) na obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty asp dat 2312 2017 (doc)
załącznik nr 2  (pdf)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawiona dnia 08.05.2019 (pdf)

wytworzył: Artur Olszewski, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (24-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (24-04-2019)


ASP-Bibl.-0642-6/19
Zapytanie ofertowe na wykonanie druku katalogu wystawy "Design 32" wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach - miejsce wskazane przez Zamawiającego (budynek ASP Katowice).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
zał.1 formularz ofertowy (doc)
zał. 2 oświadczenie wykonawcy (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 08.04.2019 (pdf)

wytworzył: Dorota Zawiślak, Starszy bibliotekarz (28-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (28-03-2019)


ASP-DSP-2312-1/19
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza do składania oferty na:
usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na temat stosunku pracy pracowników uczelni, w tym regulaminy wynagradzania i pracy w uczelni w zgodzie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz ofertowy (doc)
Oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 27.03.2019 (pdf)

wytworzył: Magdalena Wyleżoł, Dział Spraw Pracowniczych (20-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (20-03-2019)


ASP-DAT-ZP-04-2019
Wykonanie druku publikacji ,,Narracje miejskie" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o zmianach SIWZ wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)
Informacja z otwarcia ofert wystawiona dnia 01.04.2019 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 12.04.2019 (pdf)

wytworzył: Aleksandra Biazik-Uttecht, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (20-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (20-03-2019)


ASP-DAT-ZP-02-2019
Usługa dostępu wdrożenie i aktualizacja oprogramowania do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 specyfikacja oprogramowania (pdf)
załącznik nr 2 specyfikacja oprogramowania (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
NIEAKTUALNY załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
AKTUALNY załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)
załącznik nr 8 (pdf)
załącznik nr 8 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

odpowiedź nr 1 na zapytania wystawiono dnia 25.03.2019 r. (pdf)
odpowiedź nr 2 na zapytania wystawiono dnia 25.03.2019 r. (pdf)
skan rocznego sprawozdania z zamówień publicznych za 2018 r. wystawiono dnia 25.03.2019 r. (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wystawiono dnia 25.03.2019 r. (pdf)
powiadomienie o zmianach SIWZ wystawiono dnia 25.03.2019 r. (pdf)
informacja z otwarcia ofert wystawiona dnia 01.04.2019 (pdf)
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 04.06.2019 (pdf)

wytworzył: Aleksandra Biazik-Uttecht, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (18-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (18-03-2019)


ASP-DWP.-231-02./2019/2
Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych Biennale AGRAFA wraz z ich produkcją oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej , reportażowo- filmowej 6. Międzynarodowej konferencji projektowej AGRAFA’19 Opportunities oraz 13 Międzynarodowego Konkurs Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 forlmularz oferty (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie (pdf)
załącznik nr 2 oświadczenie (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)

wytworzył: Katarzyna Cyzio, Dziekanat Wydziału Projektowego (15-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-03-2019)


ASP-DWP-231-02./2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie projektu wykonawczego aranżacji i oznakowania miejsca konferencji – 6. Międzynarodowej konferencji projektowej AGRAFA’19 Opportunities oraz wystawy pokonkursowej – 13 Międzynarodowego Konkursu Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie oferowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz usług (pdf)
załącznik nr 2 wykaz usług (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)

wytworzył: Katarzyna Cyzio, Dziekanat Wydziału Projektowego (15-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-03-2019)


ASP-DAT-2312-14/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów i konserwacji oraz serwis: instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, systemu detekcji C.O. i LPG oraz ściany lakierniczej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 oraz ul. Koszarowej 19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 przeglądy i konserwacja budynku ul. Raciborska 50 (pdf)
załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (doc)
załącznik nr 5 wykaz osób (pdf)
załącznik nr 5 wykaz osób (doc)
załącznik nr 6 zobowiązanie (pdf)
załącznik nr 6 zobowiązanie (doc)
załącznik nr 7 wykaz usług (pdf)
załącznik nr 7 wykaz usług (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Kandziora, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (15-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-03-2019)


ASP-DziekanWP-601/II/1/2019
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń dla stażystów.

DOKUMNETY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (pdf)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (doc)
załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 22.03.2019 (pdf)

wytworzył: Aleksandra Biazik-Uttecht, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (14-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-03-2019)


ASP-073 - 04/2019
Produkcja krótkich filmów informacyjno- promocyjnych na potrzeby wystawy towarzyszącej 13 Międzynarodowemu Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA’19.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 92111250-9

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie koncepcji, a po akceptacji przez Zamawiającego wykonanie zadania składającego się z następujących części:
- realizacja czterech filmów o długości 60 sekund każdy, prezentujących sylwetki projektantów biorących udział w wystawie
– realizacja filmu o długości 240 sekund, będącego montażem powyższych 4 filmów, prezentujących sylwetki projektantów biorących udział w wystawie

Oferty można składac do 21.03 do godz. 12.00 na adres biuro@rondosztuki.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz oferty (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)

wytworzył: Adrian Chorębała, Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (14-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-03-2019)


ASP-BP-Rozwój ASP -601/-ZO7/2019
"Produkcja 3 filmów promujących Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach": zapytanie ofertowe prowadzone w związku z realizacją projektu "Budowa narzędzi do promocji marki oraz kampania promocyjna kursów anglojęzycznych realizowanych w ASP w Katowicach", finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu "Nowoczesna promocja zagraniczna" (nr umowy PPI/NPZ/2018/1/00103/U/001).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe asp bp rozwojasp 601 zo7 2019 (pdf)
załącznik nr 1 brief film (pdf)
załącznik nr 2 umowa film reklamowy dla asp (pdf)
załącznik nr 3 wzor formularza oferty (doc)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
załącznik nr 5 oświadczenie wykonawcy dot. zrealizowanych filmów (doc)
załącznik nr 6 oświadczenie wykonawcy dot. dysponowania osobami (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedzi na zapytania wystawione dnia 12.03.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 25.03.2019 (pdf)

wytworzył: Renata Lipczak, Biuro Projektu (08-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (08-03-2019)


ASP-Bibl.-0642-4/19
Zapytanie ofertowe na wykonanie druku katalogu wystawy "Agrafa" wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach - miejsce wskazane przez Zamawiającego (budynek ASP Katowice).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe agrafa (pdf)
zał.1 formularz ofertowy (doc)
zał. 2 oświadczenie wykonawcy (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 08.03.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione 13.03.2019 (pdf)

wytworzył: Dorota Zawiślak, Starszy bibliotekarz (07-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (07-03-2019)


ASP-DWP-231/01/2019
Usługa tłumaczenia ustnego (symultanicznego/kabinowego) w czasie 6. Międzynarodowej konferencji projektowej 6th International Design Conference AGRAFA’19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
formularz oferty (pdf)
formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 19.03.2019 (pdf)

wytworzył: Aleksandra Biazik-Uttecht, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (05-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-03-2019)


ASP-DAT-ZP-01-2019
Przeprowadzenie audytu user experience (audytu użyteczności) oraz opracowanie założeń projektowych (brief programistyczny) w celu zamówienia oprogramowania dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych, dydaktycznych i naukowych oraz archiwizacji prac artystycznych i projektowych powstałych w ramach działalności Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)
załącznik nr 7 wzór umowy (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 05.03.2019 (pdf)
Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 11.03.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Informacja z otwarcia ofert wystawiona dnia 14.03.2019 (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wystawione dnia 03.04.2019 (pdf)

wytworzył: Aleksandra Biazik-Uttecht, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych (04-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (04-03-2019)


ASP-BP-RozwójASP-601/Z06/2019
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu osób będących uczestnikami grupowej wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

zapytanie ofertowe asp bp rozwojasp 601 z06 2019 (pdf)
zalacznik nr 1 formularz oferty (pdf)
zalacznik nr 1 formularz oferty edyt (doc)
zalacznik 2 oświadczenie (pdf)
zalacznik 2 oświadczenie edyt  (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 01.03.2019 (pdf)

wytworzył: Renata Lipczak, Biuro Projektu (26-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (26-02-2019


ASP-Bibl.-0642-3/19
Zapytanie ofertowe na wykonanie druku katalogu wystawy "Agrafa" wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach - miejsce wskazane przez Zamawiającego (budynek ASP Katowice).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe agrafa (pdf)
zał. 1 formularz ofertowy (doc)
zał. 2 oświadczenie wykonawcy (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 01.03.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego wystawione dnia 07.03.2019 (pdf)

wytworzył: Dorota Zawiślak, Starszy bibliotekarz (26-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (26-02-2019)


ASP-DN-416-02/2019
Zapytanie ofertowe na badania profilaktyczne kandydatów i studentów ASP.

zapytanie ofertowe 2019 (pdf)
załącznik nr 11 cd wzór formularza oferty 2019 (doc)
załącznik nr 7 oświadczenie art 17 pzp (doc)
plan badań 2019 (xls)

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

Powiadomienie o zmianach zapytania ofertowego wystawione dnia 22.02.2019 (pdf)
Zapytanie ofertowe  wystawione dnia 22.02.2019 (pdf)
Załącznik nr 1  wystawione dnia 22.02.2019  (pdf)
Załącznik nr 2  wystawione dnia 22.02.2019 (pdf)
Załącznik nr 3  wystawione dnia 22.02.2019 (pdf)
Załącznik nr 3 edyt.  wystawione dnia 22.02.2019 (doc)

wytworzył: Agnieszka Czardybon (15-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-02-2019)


ASP-DAT-2312-08/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów i konserwacji oraz serwis systemów p.poż. wraz z oddymianiem oraz systemów DSO w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 oraz ul. Koszarowej 19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz usług (pdf)
załącznik nr 2 wykaz usług (doc)
załącznik nr 3 wykaz osób (pdf)
załącznik nr 3 wykaz osób (doc)
załącznik nr 4 zobowiązanie (pdf)
załącznik nr 4 zobowiązanie (doc)
załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 6 oświadczenie wykonawcy (pdf)
załącznik nr 6 oświadczenie wykonawcy (doc)
załącznik nr 7 zestawienie urządzeń (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie wystawione dnia 19.02.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

Powiadomienie o zmianach wystawione dnia 19.02.2019 (pdf)
Załącznik nr 7 aktualizacja wystawione dnia 19.02.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 25.02.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Kandziora, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2019)


ASP-DAT-2312-07/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie konstrukcji wsporczych pod prasy litograficzne w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz robót (pdf)
załącznik nr 2 wykaz robót (doc)
załącznik nr 3 zobowiązanie (pdf)
załącznik nr 3 zobowiązanie (doc)
załącznik nr 4 wór umowy (pdf)
załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy (doc)
przedmiar (pdf)
projekt (pdf)
rzut 1 (pdf)
rzut 2 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 15.02.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Kandziora, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (07-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (07-02-2019)


ASP-DAT-2312-04/2019
Zapytanie ofertowe na Wykonanie konstrukcji wsporczych pod prasy litograficzne w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz robot (pdf)
załącznik nr 2 wykaz robot (doc)
załącznik nr 3 zobowiązanie (pdf)
załącznik nr 3 zobowiązanie (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 5 oświadczenie (pdf)
załącznik nr 5 oświadczenie (doc)
projekt (pdf)
przedmiar (pdf)
rzut 1 (pdf)
rzut 2 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wizji lokalnej wystawione dnia 21.01.2019 (pdf)
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania wystawione dnia 24.01.2019 (pdf)

wytworzył: Dominika Kandziora, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (17-01-2019)


ASP-K-2312-01/19
Zapytanie ofertowe na dostawę elektrycznego pieca do obróbki szkła oraz ceramiki o temp. max 950°C do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 opis szczegółowy (doc)
załącznik nr 1 szczegółowy opis zamówienia (pdf)
załącznik nr 2 formularz oferty (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)

wytworzył: Agata Cikała, jednostka ds. obsługi działalności badawczej ASP (09-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-01-2019)


ASP-G-075-04/2019
Wielorazowy druk ulotek dla Galerii Rondo Sztuki ASP oraz dostarczenie ich do siedziby galerii (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice) w okresie: 1.01.2019 do 31.12.2019.

Termin składania ofert: do 25.01.2019 roku, do godz. 12.00, w formie elektronicznej na adres: biuro@rondosztuki.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz oferty - drukarnia (doc)
Oświadczenie wykonawcy 2019 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź nr z dnia 17.01.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.01.2019 (pdf)

wytworzył: Adrian Chorębała, Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (04-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (04-01-2019)


ASP-G-074-02/2019
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach zaprasza do składania ofert na:
Wielorazowe wykonywanie prac montażowych i demontażowych wystaw oraz obsługa techniczna innych eventów w Galerii ASP Rondo Sztuki (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice) w okresie: 1.01.2019 do 31.12.2019.

Termin składania ofert: do 25.01.2019 roku, do godz. 12.00, w formie elektronicznej na adres: biuro@rondosztuki.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz oferty - prace techniczne (doc)
Oświadczenie wykonawcy 2019 (doc)
Umowa prace techniczne - wzór (doc)
Zapytanie ofertowe (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź nr z dnia 17.01.2019 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.01.2019 (pdf)

wytworzył: Adrian Chorębała, Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (04-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (04-01-2019)


ASP-G-075-01/2019
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach zaprasza do składania ofert na:
Wielorazowe wykonywanie  zleconych projektów graficznych ulotek, zaproszeń, plakatów, podpisów pod prace, grafiki internetowej, typografii w przestrzeni wystawy na potrzeby wystaw w Galerii ASP w Katowicach  Rondo Sztuki (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice) w okresie 1.01. 2019 – 31.12.2019.

Termin składania ofert: do 25.01.2019 roku, do godz. 12.00, w formie elektronicznej na adres: biuro@rondosztuki.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz oferty - grafik 2019 (doc)
Oświadczenie wykonawcy 2019 (doc)
Oświadczenie wykonawcy ZP (doc)
Wzór umowy (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.01.2019 (pdf)
Załącznik do powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.01.2019 (pdf)

wytworzył: Adrian Chorębała, Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (04-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (04-01-2019)


ASP-DAT-ZP-21-2018
Przeprowadzenie szkoleń językowych/kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)
załącznik nr 8 (pdf)
załącznik nr 8 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie 28.12.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Informacja z otwarcia ofert wystawiona w dniu 08.01.2019 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione dnia 08.02.2019 (pdf)

wytworzył: Aleksandra Biazik-Uttecht, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (19-12-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (19-12-2018)


ASP-DAT-2312-105/2018
Zapytanie ofertowe na Usługę bezgotówkowych przewozów osób i towarów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegoółowy opis (xls)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro  (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.12.2018 (pdf)

wytworzył: Artur Olszewski, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-12-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-12-2018)


ASP-Bibl.-0642-13/18
Zapytanie ofertowe na wykonanie druku publikacji pt. "Napięcie" wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach - miejsce wskazane przez Zamawiającego (budynek ASP Katowice).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
zał.1 formularz oferty (doc)
zał. 2 oświadczenie wykonawcy (doc)
umowa druk (doc)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedź na pytanie 10.12.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.12.2018 (pdf)

wytworzył: dr Barbara Firla, kierownik biblioteki ASP (07-12-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (07-12-2018)


ASP-Bibl.-0642-12/18
Zapytanie ofertowe na wykonanie druku publikacji pt. "Prawda Śladu" wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach - miejsce wskazane przez Zamawiającego (budynek ASP Katowice).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
zał.1 formularz oferty (doc)
zał. 2 oświadczenie wykonawcy (doc)
umowa druk (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2018 (pdf)

wytworzył: dr Barbara Firla, kierownik biblioteki ASP (04-12-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (04-12-2018)


ASP-DAT-2312-97/2018
Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu oświetleniowego - oświetlenie galerii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (doc)
załącznik nr 2 szczegółowy opis (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 5 rzuty budynku (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Odpowiedź na zapytanie 03.12.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.12.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (29-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (29-11-2018)


ASP-BP-RozwójASP-601/ZO5/2018
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje miękkie dla pracowników ASP.

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik 1 formularz oferty (doc)
załącznik 2 oświadczenie (doc)
odpowiedź na pytanie z dnia 04.12.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.12.2018 (pdf)

wytworzył: Program Rozwoju ASP (28-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-11-2018)


ASP-DAT-2312-101/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę projektora do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz_oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówien nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIE

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.12.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (26-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-11-2018)


ASP-DAT-2312-100/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz_oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówien nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIE

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.12.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (26-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-11-2018)


ASP-DAT-2312-102/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót malarskich klatek schodowych oraz montaż parapetów nad grzejnikami na korytarzach i klatkach schodowych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz robot (pdf)
załącznik nr 2 wykaz robot (doc)
załącznik nr 3 zobowiązanie (pdf)
załącznik nr 3 zobowiązanie (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy (doc)
przedmiar 1/11/18 (pdf)
przedmiar 2/11/18 (pdf)
przedmiar 3/7/18 (pdf)
przedmiar 4/7/18 (pdf)
przedmiar 5/7/18 (pdf)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

odpowiedź na zapytanie z dnia 29.11.2018 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

powiadomienie o wizji lokalnej z dnia 29.11.2018 (pdf)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (23-11-2018)


ASP-DAT-ZP-18-2018
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 29.11.2018 (pdf)
AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 29.11.2018 (doc)
NIEAKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 28.11.2018 (pdf)
NIEAKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 28.11.2018 (doc)
NIEAKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 21.11.2018 (pdf)
NIEAKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 21.11.2018 (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie 28.11.2018 (pdf)
Odpowiedź 2 na zapytanie 29.11.2018 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 28.11.2018 (pdf)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.11.2018  (pdf)
NIEAKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 28.11.2018 (pdf)
NIEAKTUALNY załącznik nr 2 formularz oferty 28.11.2018 (doc)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 29.11.2018 (pdf)
Powiadomienie o zmianach SIWZ nr 2 z dnia 29.11.2018 (pdf)
AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 29.11.2018 (pdf)
AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty 29.11.2018 (doc)
informacja z otwarcia ofert 05.12.2018 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.12.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (21-11-2018)


ASP-Bibl.-0142-8/18
Prenumerata specjalistycznych czasopism zagranicznych w 2019 roku do Biblioteki ASP.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe prenumerata 2019 (pdf)
załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy (doc)
załącznik nr 2 formularz ofertowy (doc)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

odpowiedź na pytanie nr 1 prenumerata 2019 (pdf)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.12.2018 (pdf)

wytworzył: Kierownik Biblioteki ASP (20-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (20-11-2018)


ASP-DAT-ZP-20-2018
Dostawa komputera przenośnego i drukarki wielkoformatowej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Informacja z otwarcia ofert 26.11.2018 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (16-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-11-2018)


ASP-DAT-2312-94/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA
 
zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 szczegółowy opis (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
rysunki (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.12.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-11-2018)


ASP G-075-73/2018 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza do składania oferty na:
WYKONANIE SZEŚCIENNYCH ELEMENTÓW Z PLEXI WEDŁUG PROJEKTU

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
Formularz oferty (pdf)
Załącznik (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2018 (pdf)

wytworzył: Biuro Rektora ASP (09-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-11-2018)


ASP-DAT-ZP-19-2018
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Informacja z otwarcia ofert 14.11.2018 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.11.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-11-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (06-11-2018)


ASP-DAT-2312-87/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów / tuszy do drukarek do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis (xls)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (29-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (29-10-2018)


ASP-DAT-2312-86/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis (xls)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (29-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (29-10-2018)


ASP-DAT-2312-91/2018
Dostawa mebli do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 zad. nr 1 (pdf)
załącznik nr 2 zad. nr 1 (doc)
załącznik nr 2 zad. nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 zad. nr 2 (doc)
załącznik nr 2 zad. nr 3 (pdf)
załącznik nr 2 zad. nr 3 (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenie (doc)
rysunki (pdf)
wzór umowy (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie 1 z dnia 26.10.2018 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

powiadomienie o unieważnieniu z dnia 05.11.2018 (pdf)
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.11.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (18-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (18-10-2018)


ASP-BP-RozwójASP-601/ZO4/2018(2)
Opracowanie narzędzi i przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów - uczestników projektu "Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie_ofertowe_2 (pdf)
zalacznik_1_formularz_oferty (doc)
zalacznik_2_oswiadczenie_kopia (doc)
unieważnienie zapytania ofertowego 25.10.2018 (pdf)

wytworzył: Biuro Projektu ASP (04-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (04-10-2018)


ASP-DAT-ZP-10-2018
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 11.10.2018 (pdf)
AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 11.10.2018 (doc)
NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 09.10.2018 (pdf)
NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 09.10.2018 (doc)
NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 03.10.2018 (pdf)
NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 03.10.2018 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź nr 1 na zapytanie z dnia 05.10.2018 (pdf)
Odpowiedź nr 2 na zapytanie 09.10.2018 (pdf)
Odpowiedź nr 3 na zapytanie 11.10.2018 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.10.2018 (pdf)
powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 09.10.2018 (pdf)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.10.2018 (pdf)
powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 11.10.2018 (pdf)
informacja z otwarcia ofert 16.10.2018 (pdf)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.10.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (03-10-2018)


ASP-Bibl.-0642-11/18
Zapytanie ofertowe na wykonanie druku katalogu 10. Triennale Grafiki Polskiej wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach - miejsce wskazane przez Zamawiającego (budynek ASP Katowice).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik 1 formularz oferty (doc)
oświadczenie wykonawcy (doc)
załącznik 3 okładka (pdf)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Odpowiedź nr 1 na pytanie 02.10.2018 (pdf)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.10.2018 (pdf)

wytworzył: Kierownik biblioteki ASP (27-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (27-09-2018)


ASP-DAT-2312-83/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficznego i oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
zalacznik nr 1 formularz oferty (doc)
zalacznik nr 1 (pdf)
zalacznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
zalacznik nr 2 (pdf)
zalacznik nr 3 (pdf)
zalacznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
zalacznik nr 4 (pdf)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.10.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (25-09-2018)


ASP-DAT-2312-81/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz_oferty (doc)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (xls)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
załącznik nr 4 (pdf)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.10.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (25-09-2018)


ASP-DAT-ZP-16-2018
Dostawa krajarki introligatorskiej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załacznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)
załącznik nr 7 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 8 (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź nr 1 na zapytanie 24.09.2018 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

informacja z otwarcia ofert z dnia 28.09.2018 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.10.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (18-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (18-09-2018)


ASP-BP-RozwójASP-601/ZO4/2018
Opracowanie narzędzi i przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów - uczestników projektu „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie_ofertowe_bilans_kompetencji (pdf)
zalacznik_1_formularz_oferty (doc)
zalacznik_2_oswiadczenie (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04.10.2018 (pdf)

wytworzył: Biuro Projektu ASP (17-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (17-09-2018)


ASP-DAT-2312-80/18
Usługa tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy (pdf)
załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy (doc)
załącznik nr 3 wykaz usług (pdf)
załącznik nr 3 wykaz usług (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-09-2018)


ASP-DAT-2312-75/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficznego i oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz_oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
załącznik nr 4 (pdf)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 24.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-09-2018)


ASP-DAT-ZP-14-2018
Dostawa pras graficznych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie (pdf)
siwz (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 7 (pdf)

DOCUMENTS TO DOWNLOAD

ENG. TOR (pdf)
ENG. Offer Form (pdf)
ENG. Offer Form (doc)
ENG. Declaration Appendix 2 (pdf)
ENG. Declaration Appendix 2 (doc)
ENG. Annex no.3 (pdf)
ENG. Annex no.3 (doc)
ENG. Declaration 4 (pdf)
ENG. Declaration 4 (doc)
ENG. Committment (pdf)
ENG. Committment (doc)
ENG. Agreement (pdf)
ENG. Annex no.7 (pdf)
ENG. Annex no.7 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź nr 1 na zapytanie z dnia 17.09.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 20.09.2018 r. (pdf)
ENG powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 20.09.2018 r. (pdf)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2018 r. (pdf)
powiadomienie o zmianach SIWZ 2 z dnia 05.10.2018 (pdf)
ENG powiadomienie o zmianach SIWZ 2 z dnia 05.10.2018 (pdf)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 z dnia 05.10.2018 (pdf)
powiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.10.2018 (pdf)
ENG powiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.10.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (11-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (11-09-2018)


ASP-DAT-2312-64/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu audiowizualnego, komputera holograficznego oraz oprogramowania do edycji głosu do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 (pdf)
załącznik nr 1 formularz_oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówien nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

odpowiedź nr 1 wystawiono dn. 10.09.2018 r.  (pdf)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (10-09-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (10-09-2018)


ASP-DAT-ZP-09-2018
Dostawa stołu do sitodruku, kopioramy oraz lampy do naświetlania matryc do Pracowni Sitodruku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)
siwz (pdf)
zalacznik_nr_1_formularz_oferty (pdf)
zalacznik_nr_1_formularz_oferty (doc)
zalacznik_nr_2_szczegolow_opis (pdf)
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis (doc)
zalacznik_nr_3 (pdf)
zalacznik_nr_3 (doc)
zalacznik_nr_4 (pdf)
zalacznik_nr_4 (doc)
zalacznik_nr_5 (pdf)
zalacznik_nr_5 (doc)
zalacznik_nr_6 (pdf)
zalacznik_nr_6 (doc)
zalacznik_nr_7 (pdf)
zalacznik_nr_7 (doc)
zalacznik_nr_8_wzor_umowy (pdf)
zalacznik_nr_9 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 12.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (31-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2018)


ASP-DAT-ZP-12-2018
Dostawa krajarki introligatorskiej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
siwz (pdf)
zalacznik_nr_1_formularz_oferty (pdf)
zalacznik_ nr_ 1_ formularz_oferty (doc)
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis (pdf)
zalacznik nr_2_szczegolowy_opis (doc)
zalacznik_nr_3 (pdf)
zalacznik_nr_3 (doc)
zalacznik_nr_4 (pdf)
zalacznik_nr_4 (doc)
zalacznik_nr_5 (pdf)
zalacznik_nr_5 (doc)
zalacznik_nr_6 (pdf)
zalacznik_nr_6 (doc)
zalacznik_nr_7_wzor_umowy (pdf)
zalacznik_nr_8 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 11.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (31-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2018)


ASP-Bibl.-0147-6/18
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę specjalistycznych ksiażek zagranicznych do biblioteki ASP w Katowicach (ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice) realizowane w ramach projektu pn.: "Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach", finansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie - zapytanie - ofertowe (pdf)
zał. 1 - spis ksiazek do zakupu (doc)
zał. 2 - oswiadczenie wykonawcy (doc)
zał. 3 - formularz ofertowy (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.09.2018 (pdf)

wytworzył: Biblioteka ASP (31-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2018)


ASP-DAT-ZP-13-2018
Dostawa oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
siwz (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź nr 1 na zapytanie 30.08.2018 (pdf
Odpowiedź nr 2 na zapytanie 31.08.2018 (pdf)
Odpowiedź nr 3 na zapytanie 03.09.2018 (pdf)
Odpowiedź nr 4 na zapytanie 04.09.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Informacja z otwarcia ofert 06.09.2018 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (29-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (29-08-2018)


ASP-Bibl.-0642-10/18
Zapytanie ofertowe na druk publikacji do wystawy "Umiejscowienie" Romana Nowotarskiego wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (ul. Raciborska 50, Katowice).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie_ofertowe_10_18 (pdf)
zal_1_formularz_ofertowy (doc)
zal_2_oswiadczenie_wykonawcy (doc)
zal_3_wzor_umowy (doc)

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

powiadomienie_o_wyborze_oferty (pdf)

wytworzył: Biblioteka ASP (27-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (27-08-2018)


ASP-Bibl.-0642-9/18
Zapytanie ofertowe na katalog prac Tomasza Struka wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP (miejsce wskazane przez Zamawiającego).

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie_ofertowe (pdf)
zal_1_formularz_ofertowy (doc)
zal_2_oswiadczenie_wykonawcy (doc)
zal_3.1 zdjęcie przykładowej folii (jpg)
zal_3.2 zdjęcie przykładowej folii (jpg)
zal_3.3 zdjęcie przykładowej folii (jpg)
zal_3.4 zdjęcie przykłądowej folii (jpg)
zal_3.5 zdjęcie przykładowej folii (jpg)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 23.08.2018 (pdf)

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiadomienie o wyborze oferty 28.08.2018 (pdf)

wytworzył: Biblioteka ASP (22-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-08-2018)


ASP-BP-Rozwój-601/2/2018
Zapytanie ofertowe na organizację kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach projektu "Program Rozwoju ASP w Katowicach" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 1a formularz oferty - tabela (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Odpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2018 (pdf)
Odpowiedź nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 22.08.2018 (pdf)
Powiadomienie o wyborze oferty 06.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-08-2018)


ASP-BP-Rozwój-601/1/2018
Zapytanie ofertowe na tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski realizowane w ramach projektu "Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 próbka tekstu do tłumaczenia (pdf)
załącznik nr 2 próbka tekstu do tłumaczenia (doc)
załącznik nr 3 oświadczenia (pdf)
załącznik nr 3 oświadczenia (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Odpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2018 (pdf)
Powiadomienie o wyborze oferty 14.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-08-2018)


ASP-DAT-2312-67/18
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu i budowę pionowej sieci światłowodowej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w budynku przy ul. Koszarowej 19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz robót (pdf)
załącznik nr 2 wykaz robót (doc)
załącznik nr 3 zobowiązanie wykonawcy (pdf)
załącznik nr 3 zobowiązanie wykonawcy (doc)
załącznik nr 4 wykaz osób (pdf)
załącznik nr 4 wykaz osób (doc)
załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
rysunek 1 k19 poziom 0 (pdf)
rysunek 2 k19 poziom 1 (pdf)
rysunek 3 k19 poziom 2 (pdf)
rysunek 4 k19 poziom 3 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (10-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (10-08-2018)


ASP-DAT-ZP-08-2018
Dostawa prasy dociskowej oraz prasy graficznej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 7 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Odpowiedź nr 1 na zapytanie z dnia 13.08.2018 (pdf)
Odpowiedź nr 2 na zapytanie z dnia 14.08.2018 (pdf)
Informacja z otwarcia ofert 22.08.2018 (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 31.08.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (09-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-08-2018)


ASP-DAT-2312-69/18
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót malarskich klatek schodowych oraz montaż parapetów nad grzejnikami na korytarzach i klatkach schodowych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz robót (pdf)
załącznik nr 2 wykaz robót (doc)
załącznik nr 3 zobowiązanie (pdf)
załącznik nr 3 zobowiązanie (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
przedmiar 1/2/18 (pdf)
przedmiar 2/2/18 (pdf)
przedmiar 3/7/18 (pdf)
przedmiar 4/7/18 (pdf)
przedmiar 5/7/18 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

Powiadomienie o unieważnieniu postepowania z dnia 22.08.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (09-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-08-2018)


ASP-DN-073-2/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie prezentacji multimedialnej o ASP w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 brief do prezentacji asp 2 (doc)
załącznik nr 2 wzór formularza oferty (doc)
załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (08-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (08-08-2018)ASP-DAT-2312-58/18
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę prasy litograficznej do druku pośredniego - kontraprasy z wałkami litograficznymi do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie (pdf)
załącznik nr 2 oświadczenie (doc)
załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 4 rzut pomieszczenia miejsce lokalizacji (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA
 
powiadomienie o zebraniu Wykonawców 07.08.2018 (pdf)
informacja z zebrania Wykonawców 09.08.2018 (pdf)
zawiadomienie o unieważnieniu 13.08.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (02-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (02-08-2018)
ASP-DAT-2312-66/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót malarskich klatek schodowych oraz montaż parapetów nad grzejnikami na korytarzach i klatkach schodowych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 wykaz robót (pdf)
załącznik nr 2 wykaz robot (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
przedmiar 1/2/18 (pdf)
przedmiar 2/2/18 (pdf)
przedmiar 3/7/18 (pdf)
przedmiar 4/7/18 (pdf)
przedmiar 5/7/18 (pdf)

POWIADOMIENIA

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.08.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (31-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (31-07-2018)
ASP-DAT-ZP-07-2018
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach".

DOKUMENTY DO POBRANIA

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
siwz (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 3 koszty dokumentacji projektowej (pdf)
załącznik nr 3 koszty dokumentacji projektowej (xls)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 (pdf)
załącznik nr 6 (doc)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)
załącznik nr 8 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 9 (pdf)
załącznik nr 9 (doc)
załącznik nr 10 (pdf)
załącznik nr 10 (doc)
załącznik nr 12 (pdf)

ZAŁĄCZNIK NR 2 KONCEPCJA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

koncepcja_opis (pdf)
rzuty (pdf)
accamera0 (jpg)
accamera (jpg)
accamera_10 (jpg)
accamera_20 (jpg)
accamera_2 (jpg)
accamera_3 (jpg)
accamera_3_1 (jpg)
accamera_4 (jpg)
accamera_6 (jpg)
01_rzut_parteru (dwg)
02_rzut_parteru (dwg)
03_rzut_i_piztra (dwg)
04_rzut_ii_piztra (dwg)
01_rzut_parteru_4kondygnacja_1 (dwg)
02_rzut_parteru_4kondygnacja (dwg)
03_rzut_i_piztra_5kondygnacja_1 (dwg)
03_rzut_i_piztra_5kondygnacja_2 (dwg)
04_rzut_ii_piztra_6kondygnacja_1 (dwg)
04_rzut_ii_piztra_6kondygnacja (dwg)

ZAŁĄCZNIK NR 11 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA BUDYNKU I TERENU PRZYLEGŁEGO

drzwi wejściowe (jpg)
front strona prawa (jpg)
front strona prawa 2 (jpg)
hol parter (jpg)
korytarz i piętro 2 (jpg)
korytarz i piętro (jpg)
korytarz ii piętro 1 (jpg)
korytarz ii piętro 2 (jpg)
korytarz parter (jpg)
pomieszczenie na parterze do adaptacji na biuro lub pokój dla studentów 1 (jpg)
pomieszczenie na parterze do adaptacji na biuro lub pokój dla studentów 2 (jpg)
schody drewniane 2 (jpg)
schody drewniane 3 (jpg)
schody drewniane z i piętra na ii piętro 1 (jpg)
schody główne z parteru na połpiętro (jpg)
schody wejściowe wewnątrz budynku (jpg)
schody z półpiętra na i piętro 1 (jpg)
schody z półpiętra na i piętro 2 (jpg)

OGŁOSZENIE I POWIADOMIENIA

odpowiedź na zapytania z dnia 13.08.2018 (pdf)
powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 13.08.2018 (pdf)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z w dniu 13.08.2018 (pdf)
informacja z otwarcia ofert 20.08.2018 (pdf)
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.09.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (25-07-2018)


ASP-DziekanWP-601/II/2/2018
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń dla stażystów.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe ASP-DziekanWP-601/II/2/2018 (pdf)
zalacznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
zalacznik nr 1 formularz ofertowy (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (pdf)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (doc)
załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)


POWIADOMIENIA

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.07.2018 (pdf)

wytworzył: Biuro Rektora ASP (24-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (24-07-2018)


ASP-DAT-ZP-03-2018
Dostawa, wdrożenie i aktualizacja oprogramowania do realizacji zamówień publicznych w wersji elektronicznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OGŁOSZENIE (pdf)
SIWZ (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
załącznik nr 2 (pdf)
załącznik nr 2 (doc)
załącznik nr 3 (pdf)
załącznik nr 3 (doc)
załącznik nr 4 (pdf)
załącznik nr 4 (doc)
załącznik nr 5 (pdf)
załącznik nr 5 (doc)
załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
załącznik nr 7 (pdf)
załącznik nr 7 (doc)
załącznik nr 8 (pdf)
załącznik nr 8 (doc)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.07.2018 (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 02.08.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (04-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (04-07-2018)


ASP-DziekanWP-601/II/1/2018
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń dla stażystów.

DOKUMENTY DO POBRANIA

zapytanie ofertowe ASP-DziekanWP-601/II/1/2018 (pdf)
załącznik nr 1 formularz ofertowy (pdf)
załącznik nr 1 formularz_ofertowy (doc)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (pdf)
załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu (doc)
załącznik nr 3 wzór umowy (doc)

POWIADOMIENIA

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.06.2018 (pdf)

wytworzył: Biuro Rektora ASP (14-06-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-06-2018)


ASP-DAT-ZP-06-2018
Wykonanie druku publikacji "Balansowanie" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (pdf)
Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
Załącznik nr 1 formularz oferty (docx)
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 3 (pdf)
Załącznik nr 3 (docx)
Załącznik nr 4 (pdf)
Załącznik nr 4 (docx)
Załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 6 (pdf)
Załącznik nr 6 (docx)
Załącznik nr 7 (pdf)
Załącznik nr 7 (docx)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedź nr 1 na zapytanie z dnia 07.05.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.05.2018 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.05.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (30-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (30-04-2018)


 

ASP-DAT-ZP-05-2018
Rozbudowa systemu monitoringu, sygnalizatorów pożarowych, modułów dostępowych oraz czujników ruchu instalacji oświetleniowej w garażu podziemnym oraz dodatkowych gniazd 400 V, 230 V, gniazd internetowych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (pdf)
Załącznik nr formularz oferty (pdf)
Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
Załącznik nr 2 (pdf)
Załącznik nr 2 (doc)
Załącznik nr 3 (pdf)
Załącznik nr 3 (doc)
Załącznik nr 4 wykaz robot (pdf)
Załącznik nr 4 wykaz robot (doc)
Załącznik nr 5 wykaz osób (pdf)
Załącznik nr 5 wykaz osób (doc)
Załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 7 (pdf)
Załącznik nr 7 (doc)
Załącznik nr 8 (pdf)
Załącznik nr 8 (doc)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DODATKOWE GNIAZDA ELEKTRYCZNE I INTERNETOWE

przedmiar (pdf)
zestawienie materiałów (pdf)
projekt (pdf)
specyfikacja techniczna (pdf)
strona tytułowa specyfikacja (pdf)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DODATKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

strona tytułowa projekt (pdf)
projekt opis (pdf)
przedmiar ASP 50 (pdf)
zestawienie materiałów ASP50 (pdf)
rysunki ASP (pdf)
e 01 kamery schemat (pdf)
e 02 kamery garaż (pdf)
e 03 kamery parter (pdf)
e 04 kamery ii piętro (pdf)
e 05 schemat sap (pdf)
e 06 sap1 (pdf)
e 07 sap2 (pdf)
e 08 sap3 (pdf)
e 09 sap4 (pdf)
e 10 dostęp (pdf)
e 11 sch1 (pdf)
e 12 sch2 (pdf)
e 13 rsopp (pdf)
e 14 garaż czujki (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie 27.04.2018 (pdf)

OGŁOSZENIA I POWIADOMIENIA

1. Informacja z otwarcia ofert 11.05.2018 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.05.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (25-04-2018)


 

ASP-DAT-2312-28/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz_oferty (doc)
4. załącznik nr 2 (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy_opis_zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-04-2018)


 

ASP-DAT-2312-27/18
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń dla stażystów.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf)
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy (doc)
4. załącznik nr 2 - oświadczenie o wykluczeniu (pdf)
5. załącznik nr 2 - oświadczenie o wykluczeniu(doc)
6. załącznik nr 3 - wzór umowy (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (12-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (12-04-2018)


 

ASP-075-26/04/2018
Zapytanie ofertowe na usługę wykonywania projektów druków akcydensowych, towarzyszących wystawom w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice).

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe - projekty graficzne (pdf)
2. formularz oferty (doc)
3. oświadczenie wykonawcy (doc)

wytworzył: Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (11-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (11-04-2018)


 

ASP-DAT-ZP-04-2018
Dostawa, wdrożenie i aktualizacja oprogramowania prawniczego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. załącznik nr 2_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
4. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
5. załącznik nr 3 (pdf)
6. załącznik nr 3 (doc)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 (doc)
9. załącznik nr 5 (pdf)
10. załącznik nr 6 (pdf)
11. załącznik nr 6 (doc)
12. załącznik nr 7 (pdf)
13. załącznik nr 7 (doc)
14. AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty z dnia 13.04.2018 (pdf)
15. AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty z dnia 13.04.2018 (doc)
16. NIEAKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty z dnia 09.04.2018 (pdf)
17. NIEAKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty z dnia 09.04.2018 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.04.2018 (pdf)
2. powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 13.04.2018 (pdf)
3. odpowiedź na zapytania z dnia 13.04.2018 (pdf)
4. AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty z dnia 13.04.2018 (pdf)
5. AKTUALNY załącznik nr 1 formularz oferty z dnia 13.04.2018 (doc)
6. Odpowiedź na zapytanie 17.04.2018 (pdf)
7. Informacja z otwarcia ofert 19.04.2018 (pdf)
8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (09-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-04-2018)


 

Zapytanie ofertowe nr 1-EFS
Zapytanie ofertowe na:  usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów - uczestników projektu "100/Stu - 100 studentów ASP Katowice podejmuje staże zawodowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik do zapytania ofertowego (doc)

wytworzył: Kierownik Biura Rektora ASP (09-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-04-2018)


 

ASP-D.Proj.601-2018/6
Zapytanie ofertowe na: Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. formularz oferty (doc)
3. oświadczenie (doc)

wytworzył: Dziekanat Wydziału Projektowego ASP (05-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2018)


 

ASP-DAT-2312-19/2018
Zapytanie ofertowe na usługę monitorowania oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadów oraz kontroli dostępu w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie_ofertowe (pdf)
2. załącznik_nr_1 (pdf)
3. załącznik_nr_1_formularz_oferty (doc)
4. załącznik_nr_2 (pdf)
5. załącznik_nr_3 (pdf)
6. załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-03-2018)


 

ASP-DAT-2312-20/2018
Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i serwisu systemu CCTV na obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie_ofertowe  (pdf)
2. załącznik_nr_1 (pdf)
3. załącznik_nr_1_formularz_oferty_asp_dat_2312_2017  (doc)
4. załącznik_nr_2 (pdf)
5. załącznik_nr_3 (pdf)
6. załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź na zapytanie 03.04.2018 (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-03-2018)


 

ASP-DAT-2312-24/2018
Zapytanie ofertowe na: wykonanie przesuwnych drzwi szklanych pomiędzy pracownią a zapleczem dydaktycznym w pomieszczeniu 301 piętro III seg. B w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe ASP-DAT-2312-24/2018 (pdf)
2. załącznik nr 1 - formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 - formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 - zdjęcie pomieszczenia 301 (pdf)
5. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (pdf)
6. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (doc)
7. załącznik nr 4 - wzór umowy (pdf)

Powiadomienie:

1. Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-03-2018)


 

ASP-BR-140/1/2018
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20.03.2018 (pdf)
2. Załącznik 1 (doc)
3. Załącznik 2 (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2018 (pdf)

wytworzył: Kierownik Biura Rektora ASP (27-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (27-03-2018)


 

Zapytanie ofertowe dot. usług montażu i demontażu wystaw w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 37, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac montażowych i demontażowych w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach w okresie do 1.04.2018 do 31.12.2018.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20.03.2018 (pdf)

wytworzył: Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (20-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (20-03-2018)


 

ASP-D.Proj 411-2018/5
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

 

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania ofertowego (doc)
3. załącznik nr 2 oświadczenie do zapytania ofertowego (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia

1. Zmiana do zapytania ofertowego 29.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (16-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-03-2018)


 

ASP-D.Proj 411-2018/4
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. zalacznik nr 1 formularz oferty (doc)
3. zalacznik nr 2 oswiadczenie (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (09-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-03-2018)


 

ASP-DAT-ZP-02-2018
Rozbudowa systemu monitoringu, sygnalizatorów pożarowych, modułów dostępowych oraz czujników ruchu instalacji oświetleniowej w garażu podziemnym oraz dodatkowych gniazd 400V, 230V, gniazd internetowych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50. 

Dokumenty do pobrania

1. ogloszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. zał. nr 1 formularz oferty (pdf)
4. zał. nr 1 formularz oferty (doc)
5. zał. nr 2 (pdf)
6. zał. nr 2 (doc)
7. zał. nr 3 (pdf)
8. zał. nr 3 (doc)
9. zał. nr 4 (pdf)
10. zał. nr 4 (doc)
11. zał. nr 5 (pdf)
12. zał. nr 5 (doc)
13. zał. nr 6 wzór umowy (pdf)
14. zał. nr 7 (pdf)
15. zał. nr 7 (doc)
16. zał. nr 8 (pdf)
17. zał. nr 8 (doc)

dokumentacja projektowa - dodatkowe gniazda elektryczne i internetowe

1. projekt (pdf)
2. przedmiar (pdf)
3. strona tytułowa specyfikacja (pdf)
4. specyfikacja techniczna (pdf)

dokumentacja projektowa - dodatkowe instalacje elektryczne

1.  strona_tytulowa_projekt (pdf)
2.  projekt_opis (pdf)
3.  przedmiar2 (pdf)
4. specyfikacja_techniczna2 (pdf)
5. rysunki_asp (pdf)
6. e_01_kamery_schemat (pdf)
7. e_02_kamery_garaz (pdf)
8. e_03_kamery_parter (pdf)
9. e_04_kamery_ii_pietro (pdf)
10. e_05_schemat_sap (pdf)
11. e_06_sap1 (pdf)
12. e_07_sap2 (pdf)
13. e_08_sap3 (pdf)
14. e_09_sap4 (pdf)
15. e_10_dostep (pdf)
16. e_11_sch1 (pdf)
17. e_12_sch2 (pdf)
18. e_13_rsopp (pdf)
19. e_14_garaz_czujki (pdf)

Powiadomienia i ogłoszenia

1. Powiadomienie o wizji lokalnej z dnia 12.03.2018 (pdf)
2. Informacja z wizji lokalnej 15.03.2018 (pdf)
3. Informacja z otwarcia ofert 27.03.2018 (pdf)
4. Zawiadomienie o unieważnieniu 17.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (08-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (08-03-2018)


 

ASP-D.Proj 411-2018/3
Zapytanie ofertowe na Promocję Konkursu Design 32 (Najlepsze Dyplomy Projektowe) w mediach krajowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz oferty (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Oświadczenie (pdf)
5. Załącznik nr 2 oświadczenie (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2018)


 

ASP-DAT-2312-15/2018
Zapytanie ofertowe na : wykonanie przeglądów i konserwacji oraz serwis: instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, systemu detekcji C.O. i LPG oraz ściany lakierniczej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 oraz ul. Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe ASP-DAT-2312-15/2018 (pdf)
2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf)
3. załącznik nr 1 - formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 - przeglądy i konserwacja budynek przy ul. Raciborskiej 50  (pdf)
5. załącznik nr 3 - wzór_umowy  (pdf)
6. załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy  (pdf)
7. załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (doc)
8. załącznik nr 5 - wykaz osób (pdf)
9. załącznik nr 5 - wykaz osób (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2018)


 

ASP-D.Proj 0962/2018/1
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z programu Adobe Photoshop dla 15 nauczycieli akademickich.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1  (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (01-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (01-03-2018)


ASP-DAT-2312-13/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę iPadów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem MS Office do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. powiadomienie o zmianie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dnia 27.02.2018 r. (pdf)
2. powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (22-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-02-2018)


 

 

ASP-DN-416-02/2018
Zapytanie ofertowe dotyczące ralizacji badań profilaktycznych kandydatów i studentów ASP.
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza do składania oferty na realizację profilaktycznych  kandydatów i studentów ASP.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe - treść (pdf)
2. plan badań 2018 (xls)
3. wzór formularza oferty (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. Powiadomienie o wyborze oferenta 02.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (20-02-2018)


 

ASP-D.Proj 411-2018/2
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie fertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania_ofertowego (doc)
3. załącznik nr 2 oświadczenie do zapytania ofertowego (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-02-2018)


 

ASP-D.Proj 411-2018/1
Zapytanie ofertowe na Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie fertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania_ofertowego (doc)
3. załącznik nr 2 oświadczenie do zapytania ofertowego (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (02-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (02-02-2018)


 

ASP-DAT-ZP-01/2018
Wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja (pdf)
 załącznik_nr_1_formularz_oferty (pdf)
załącznik_nr_1_formularz_oferty (doc)
załącznik_nr_2 (pdf)
 załącznik_nr_2 (doc)
załącznik_nr_3 (pdf)
załącznik_nr_3 (doc)
załącznik_nr_4 (pdf)
załącznik_nr_4_wykaz_robót (doc)
załącznik_nr_5 (pdf)
załącznik_nr_5_oświadczenie (doc)
załącznik_nr_5_wykaz_osób (pdf)
załącznik_nr_6_wzór_umowy_zad_nr_1 (pdf)
załącznik_nr_6_wzór_umowy_zad_nr_2 (pdf)
załącznik_nr_7 (pdf)
załącznik_nr_7 (doc)
załącznik_nr_8 (pdf)
załącznik_nr_8 (doc)
zdjęcie_pomieszczenia_301 (pdf)

Dokumentacja projektowa zad. 1 dodatkowe gniazda elektryczne i internetowe

przedmiar (pdf)
zestawienie_materialow (pdf)
projekt (pdf)
strona_tytulowa_specyfikacja (pdf)
specyfikacja_techniczna (pdf)

Dokumentacja projektowa zad. nr 1 - dodatkowe instalacje elektryczne

strona_tytułowa_projekt (pdf)
specyfikacja_techniczna (pdf)
przedmiar_asp_50 (pdf)
zestawienie_materiałów_asp_50 (pdf)
projekt_opis (pdf)
 rysunki_asp (pdf)
e_01_kamery_schemat (pdf)
e_02_kamery_garaż (pdf)
e_03_kamery_parter (pdf)
e_04_kamery_ii_pietro (pdf)
e_05_schemat_sap (pdf)
e_06_sap1 (pdf)
e_07_sap2 (pdf)
e_08_sap3 (pdf)
e_09_sap4 (pdf)
e_10_dostęp (pdf)
e_11_sch1 (pdf)
e_12_sch2 (pdf)
e_13_rsopp (pdf)
e_14_garaż_czujki (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 01.02.2018 (pdf)
2. Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 13.02.2018 (pdf)
3. Odpowiedź na zapytanie nr 3 z dnia 15.02.2018 (pdf)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. Powiadomienie o wizji 02.02.2018 (pdf)
2. Informacja z wizji lokalnej z dnia 07.02.2018 (pdf)
3. Powiadomienie nr 2 o wizji 08.02.2018 (pdf)
4. Informacja z wizji lokalnej nr 2 z dnia 12.02.2018 (pdf)
5.  Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 13.02.2018 (pdf)
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.02.2018 (pdf)
7. Informacja z otwarcia ofert 23.02.2018 (pdf)
8. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 02.03.2018 (pdf)
9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 02.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (26-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-01-2018)


 

Zapytanie ofertowe:
dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza do składania oferty na wielorazowy druk ulotek dla Galerii Rondo Sztuki ASP oraz dostarczenie ich do siedziby galerii (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice).

Dokumenty do pobrania:

1. rondo sztuki zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)

wytworzył: Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (22-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-01-2018)


 

ASP-DAT-2312-04/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2(pdf)
5. załącznik nr 2 szczegolowy opis zamowienia (doc)
6. załącznik nr 3(pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.01.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (16-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-01-2018)


 

ASP-DAT-2312-02/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik  nr 1 (doc)
4. załącznik  nr 2 (pdf)
5. załącznik  nr 2 (xls)
6. załącznik  nr 3 (pdf)
7. załącznik  nr 4 (pdf)
8. załącznik  nr 4 (doc)

Powiadomienia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.01.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (11-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (11-01-2018)


 

ASP-DFK-2312-85/2017
Zapytanie ofertowe na Dostawę oprogramowania MS Office, OctaneRender, dysków zewnętrznych i gogli do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych o wartości poniżej 209.000 euro.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2.  załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIA:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-12-2017)


 

ASP-DAT-2312-78/2017
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi konserwacji dźwigów w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19 oraz ul. Raciborskiej 50.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
5. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (doc)
6. załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (23-11-2017)


 

ASP-DAT-2312-76/2017
Dostawa sprzętu oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 3 (doc)
8. załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. powiadomienie o unieważnieniu z dnia 04.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (22-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (22-11-2017)


 

ASP-DAT-2312-75/2017
Dostawa sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
7. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-11-2017)


 

ASP-DAT-2312-77/17
Dostawa akademickiego pakietu umożliwiającego przechwytywanie ruchu oraz systemu z kamerą montowaną na głowie i skanowania twarzy.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. formularz oferty (pdf)
3. formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. oświadczenie wykonawcy (pdf)
7. oświadczenie wykonawcy (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-11-2017)


 

ASP-DAT-ZP-12/2017
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
2. siwz (pdf)
3. załącznik nr 1 (pdf)
4. załącznik nr 1 (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7.  załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 (pdf)
10. załącznik nr 4 (doc)
11. załącznik nr 5 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-11-2017)


 

ASP-DAT-ZP-11-2017
Dostawa sprzętu audiowizualnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (pdf)
6. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (doc)
7. NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
8. NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
9.  załącznik nr 3 (pdf)
10. załącznik nr 3 (doc)
11. załącznik nr 4 (pdf)
12. załącznik nr 4 (doc)
13. załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
14. załącznik nr 6 (pdf)
15. załącznik nr 6 (doc)
16. załącznik nr 7 (pdf)
17.  załącznik nr 7 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. powiadomienie o zmianach w siwz z dnia 23.11.2017 (pdf)
2. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (pdf)
3. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (doc)
4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2017 (pdf)
5. zawiadomienie o unieważnieniu 30.11.2017 (pdf)
6. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-11-2017)


 

ASP-DAT-ZP-10-2017
Dostawa sprzętu filmowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (pdf)
4. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (doc)
3. NIEAKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
4. NIEAKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
5. załącznik nr 2 formularz oferty (pdf)
6. załącznik nr 2 formularz oferty (doc)
7.  załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 (pdf)
10. załącznik nr 4 (doc)
11. załącznik nr 5 (pdf)
12. załącznik nr 5 (doc)
13. załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
14. załącznik nr 7 (pdf)
15.  załącznik nr 7 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedź na zapytanie z dnia 27.11.2017 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.11.2017  (pdf)
2. powiadomienie o zmianach w siwz z dnia 27.11.2017  (pdf)
3. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (pdf)
4. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (doc)
5. informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2017 (pdf)
6. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-11-2017)


ASP-DAT-ZP-09-2017
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogloszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7. załacznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 (pdf)
10. załącznik nr 4 (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedzi na zapytania 20.11.2017 (pdf)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. informacja z otwarcia ofert z dnia 24.11.2017 (pdf)
2. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-11-2017)


 

ASP-DFK-2312-68/17
Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputera stacjonarnego i drukarki do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-11-2017)


 

ASP-DFK-2312-02/2017
Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za rok 2017 i 2018.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. formularz oferty (doc)
3. załacznik 1 (pdf)
3. załącznik 2 (pdf)
4. załącznik 2 (doc)

Powiadomienia:

1. Zmiana zapytania ofertowego 03.11.2017 (pdf)

Pytania i odpowiedzi:

1. odpowiedź nr 1 z dnia 09.11.2017 (pdf)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (30-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2017)


 

ASP-DAT-ZP-08-2017
Wykonanie druku albumu "Parallax" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogloszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7. załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
10. załącznik nr 5 (pdf)
11. załącznik nr 5 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedź na zapytanie z dnia 06.11.2017 (pdf)
2. załącznik okładka 1 z dnia 06.11.2017 (pdf)
3. załącznik okładka 2 z dnia 06.11.2017 (pdf)
4. załącznik parallax wykrojnik z dnia 06.11.2017 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

1. Informacja z otwarcia ofert 08.11.2017 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (06-11-2017)


 

ASP-DAT-2312-59/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli metalowych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. Załacznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. Załącznik nr 3 oświadczenie (pdf)
7. Załącznik nr 3 oświadczenie (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-10-2017)


 

ASP-DAT-ZP-07-2017
Dostawa oprogramowania Adobe do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogloszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. zał. nr 1 formularz oferty (pdf)
4. zał. nr 1 formularz oferty (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7. załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załacznik nr 4 (pdf)
10. załacznik nr 4 (doc)
11. zał. nr 5 wzór umowy (pdf)
12. załacznik nr 6 (pdf)
13. załacznik nr 6 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia  09.10.2017 (pdf)
2. powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia  09.10.2017 (pdf)
3. załacznik nr 2 z dnia 11.10.2017 (pdf)
4. załacznik nr 2 z dnia 11.10.2017 (doc)
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.10.2017 (pdf)
6. powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 11.10.2017 (pdf)
7. Informacja z otwarcia ofert 17.10.2017 (pdf)
8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.10.2017 (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedź na zapytanie z dnia 11.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (06-10-2017)

 

 


 

 ASP-DAT-2312-57/17
Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów / tuszy do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe ASP-DAT-2312-57/2017 (pdf)
2. Załącznik nr 1 formularz oferty ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty ASP-DAT-2312-57/2017 (doc)
4. Załącznik nr 2 szczegółowy opis ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
5. Załącznik nr 2 szczegółowy opis ASP-DAT-2312-57/2017 (doc)
6. Załącznik nr 3 wzór umowy ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
7. Załącznik nr 4 oświadczenie ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
8. Załącznik nr 4 oświadczenie ASP-DAT-2312-57/2017 (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (03-10-2017)


 

ASP-D.Proj.-411-/2017/
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik 1-Formularz oferty(doc)
3. Załacznik 2-Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-09-2017)


 

ASP-DAT-ZP-04-2017
Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. załacznik nr 1 (pdf)
4. załacznik nr 1 (doc)
5. załacznik nr 2 (pdf)
6. załacznik nr 2 (doc)
7. załacznik nr 3 (pdf)
8. załacznik nr 3 (doc)
9. załacznik nr 4 (pdf)
10. załacznik nr 4 (doc)
11. załacznik nr 5 (pdf)
12. załacznik nr 5 (doc)
13. załacznik nr 6 (pdf)
14. załącznik nr 7 (pdf)
15. załacznik nr 7 (doc)

Powiadomienie:

1. Informacja z otwarcia ofert 22.09.2017 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.10.2017 (pdf)
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 16.10.2017 (pdf)
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.10.2017 (pdf)
5. Ogłoszenie sprostowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad nr 3 z dnia 20.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (12-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (12-09-2017)


 

ASP-DAT-2312-48/17
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z instalacją urządzenia drukującego sitodruk oraz tunel UV do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ulicy Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
3. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
4. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
5. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (doc)
6. załącznik nr 3 formularz oferty (pdf)
7. załącznik nr 3 formularz oferty (doc)
8. załacznik nr 4 rzut pomieszczenia nr 202 (pdf)
9. załącznik nr 5 Wzór Umowy (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (06-09-2017)


 

ASP-DFK-2312-01/17
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi inwentaryzacji majątku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku 2017".

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1 (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Załącznik nr 2 (pdf)
5. Załącznik nr 2- oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
6. Wzór Umowy (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź dot. zapytania ofertowego ASP_DFK_2312_01_17 z dnia 07.09.2017 (pdf)

Uzupełenienie:

1. Uzupełenienie do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dnia 07.09.2017 (pdf

Powiadomienie:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (05-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (05-09-2017)


 

ASP-DAT-2312-45/17
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (pdf)
5. Załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. Załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
7. Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
8. Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Unieważnienie zadań 15.09.2017 (pdf)
2. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (01-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (01-09-2017)


ASP-D.Proj.-411-/2017/2
Zapytanie ofertowe na: usługa transportowa (lotnicza) do Londynu dla 15 pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz oferty do zapytania ofertowego (pdf)
3. Oświadczenie do zapytania ofertowego (pdf)

Zmiana treści zapytania ofertowego:

1. Zmiana treści zapytania ofertowego 08.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (31-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2017)


 

ASP-D.Proj.-411-/2017/3
Zapytanie ofertowe na: usługa hotelowa dla 15 osób dorosłych w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienkami w Londynie w terminie 18.09.2017-24.09.2017.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz oferty do zapytania ofertowego (pdf)
3. Oświadczenie do zapytania ofertowego (pdf)

Zmiana treści zapytania ofertowego:

1. Zmiana treści zapytania ofertowego 08.09.2017 (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (31-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2017)


 

ASP-DAT-2312-38/17
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z instalacją urządzenia drukującego sitodruk oraz tunel UV do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ulicy Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
3. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
4. załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy (pdf)
5. załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy (doc)
6. Załącznik nr 3  formularz oferty (doc)
5. Załącznik nr 3 formularz oferty (pdf)
6. załącznik nr 4 rzut pomieszczenia nr 202 (pdf)
7. załacznik nr 5 wzór umowy (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź nr 1 z dnia 29.08.2017 (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego  01.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (25-08-2017)


 

ASP-DAT-ZP-06-2017
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie druku albumu "Niejasne obrazy" oraz publikacji "Nic, czyli wszystko już było" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. Załącznik nr 2 (pdf)
6. Załącznik nr 2 (doc)
5. Załącznik nr 3 (pdf)
6. Załącznik nr 3 (doc)
7. Załącznik nr 4 (pdf)

Powiadomienia:

1. Informacja z otwarcia ofert 01.09.2017 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.09.2017 (pdf)
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (25-08-2017)


Strona wyświetlona: 291025 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl