piątek, 24 marzec 2023
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2007-07-23 19:59:20
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

Zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Akademii Sztuk Piknych w Katowicach kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pt. "Adaptacja na cele dydaktyczne budynku koszarowego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach".

Dokumenty do pobrania:

Ogoszenie o wszczciu postpowania.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia.
Wzr formularza oferty.
Owiadczenie z art. 22 i 24.
Bilans.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Opinia biegego rewidenta.
Studium wykonalnoci projektu.
Opis projektu.
________________________________________________________
Odpowied¥ na zapytania w sprawie SIWZ.

Zaczniki do pobrania:

Harmonogram
Opinia bankowa
Potwierdzenie nadania NIP
Zawiadczenie o numerze REGON
Zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek
Wycig z ustawy o utworzeniu ASP
Umowa o roboty budowlane
Umowa o dofinansowanie
Zacznik do umowy o dofinansowanie
Aneks do umowy o dofinansowanie
Pozwolenie na budow z dnia 10.05.2005
Pozwolenie na budow z dnia 13.04.2007
Statut Akademii Sztuk Piknych w Katowicach
Zacznik nr 1 do statutu
Zacznik nr 2 do statutu
Zacznik nr 3 do statutu
Zacznik nr 4 do statutu
Zacznik nr 5 do statutu
Zacznik nr 6 do statutu
Zacznik nr 7 do statutu
Zacznik nr 8 do statutu


Zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw rodkw czystoci do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach.

Pliki do pobrania:

Ogoszenie o wszczciu postpowania.
Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia.
  Zacznik nr 1 - Szczegowy Opis Przedmiotu Zamwienia.
Zacznik nr 2 - Owiadczenie z Art. 22 i 24.
Zacznik nr 3 - Wzr Formularza Oferty.
Zacznik nr 4 - Wzr Umowy.

Odpowied¥ na zapytanie do SIWZ.

Dokument do pobrania.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Strona wyświetlona: 339975 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl