piątek, 12 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-08-24 10:43:52
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

 Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach
Raciborska 37, 40-074 Katowice
ogasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wysokoparametrowej nitki centralnego ogrzewania do budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Wsplny Sownik Zamwie: 452300000-8
Termin wykonania zamwienia : data zakoczenia: 2006-11-30
Termin zwizania ofert: 30 dni
Wadium: 2 500.00 z (sownie: dwa tysice piset 00/100 z)

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia za opat 34,00 z mona otrzyma w siedzibie Zamawiajcego w pokoju numer 24, ul. Dbrwki 9, 40-081 Katowice.
Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia jest take dostpna na stronie internetowej: bip.asp.katowice.pl

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym i merytorycznym
     1. mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - tel. (32) 350-50-61.
     2. in. Anna ¯ur - tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada siedzibie Zamawiajcego, pokj nr 40-081 Katowice, ul. Dabrwki 9, pokj numer 1 do dnia 2006-09-07 do godz. 10:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupw.

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p¥n. zm.), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Ogoszenie o przetargu (doc)

Strona wyświetlona: 290937 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl