środa, 22 maj 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2007-07-31 21:48:46
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

Zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw komputerw, oprogramowania, drukarek i skanerw, akcesoriw komputerowych, sprztu sieciowego oraz plotera drukujcego do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach.

Pliki do pobrania:

Ogoszenie o wszczciu postpowania.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
Zacznik nr1.
Zacznik nr 1a.
Owiadczenia z Art.22 i 24.
Owiadczenie o spenianiu norm.
Wzr oferty.
Wzr umowy.


Zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Akademii Sztuk Piknych w Katowicach kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pt. "Adaptacja na cele dydaktyczne budynku koszarowego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach".

Dokumenty do pobrania:

Ogoszenie o wszczciu postpowania.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia.
Wzr formularza oferty.
Owiadczenie z art. 22 i 24.
Bilans.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Opinia biegego rewidenta.
Studium wykonalnoci projektu.
Opis projektu.
________________________________________________________
Odpowied¥ na zapytania w sprawie SIWZ.

Zaczniki do pobrania:

Harmonogram
Opinia bankowa
Potwierdzenie nadania NIP
Zawiadczenie o numerze REGON
Zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek
Wycig z ustawy o utworzeniu ASP
Umowa o roboty budowlane
Umowa o dofinansowanie
Zacznik do umowy o dofinansowanie
Aneks do umowy o dofinansowanie
Pozwolenie na budow z dnia 10.05.2005
Pozwolenie na budow z dnia 13.04.2007
Statut Akademii Sztuk Piknych w Katowicach
Zacznik nr 1 do statutu
Zacznik nr 2 do statutu
Zacznik nr 3 do statutu
Zacznik nr 4 do statutu
Zacznik nr 5 do statutu
Zacznik nr 6 do statutu
Zacznik nr 7 do statutu
Zacznik nr 8 do statutu

Strona wyświetlona: 267083 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl