poniedziałek, 22 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-08-29 13:09:05
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

Znak sprawy: ASP-DAG-ZP-11-2006

Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg ograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg ograniczony na:

Przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Zamawiajcy nie dopuszcza skadnia ofert czciowych.

Termin wykonania zamwienia : 31.01.2008r.

Wsplny Sownik Zamwie: 45400000

Prace remontowe i modernizacyjne bd przeprowadzane w budynku wpisanym do rejestru zabytkw. Zakres prac bdzie obejmowa:

 • wymian i modernizacj instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej;
 • odnowienie i wykonanie tynkw i okadzin architektonicznych
 • naprawa istniejcych drzwi drewnianych i monta nowych,
 • naprawa lub wymiana podg drewnianych,
 • odnowienie elementw wystroju wntrz, cian i sufitw
 • napraw i odnow schodw z porczami
 • modernizacj auli
 • modernizacj wzw sanitarnych

Powierzchnia uytkowa remontowanej czci budynku wynosi 2.023,50m2.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

 • w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob

tel. (32) 350-50-61.

2

in. Anna ¯ur

tel. (32) 350-50-61


Wnioski wraz z zacznikami o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley skada: 40-081 Katowice, ul. Dbrwki 9, pokj numer 1 do dnia 2006-09-19 do godz. 10:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia Wykonawcy nie podlegajcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Pobierz pliki:


Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach
Raciborska 37, 40-074 Katowice
ogasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wysokoparametrowej nitki centralnego ogrzewania do budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Wsplny Sownik Zamwie: 452300000-8
Termin wykonania zamwienia : data zakoczenia: 2006-11-30
Termin zwizania ofert: 30 dni
Wadium: 2 500.00 z (sownie: dwa tysice piset 00/100 z)

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia za opat 34,00 z mona otrzyma w siedzibie Zamawiajcego w pokoju numer 24, ul. Dbrwki 9, 40-081 Katowice.
Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia jest take dostpna na stronie internetowej: bip.asp.katowice.pl

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

 • w zakresie proceduralnym i merytorycznym
   1. mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - tel. (32) 350-50-61.
   2. in. Anna ¯ur - tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada siedzibie Zamawiajcego, pokj nr 40-081 Katowice, ul. Dabrwki 9, pokj numer 1 do dnia 2006-09-07 do godz. 10:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.
Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.
Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupw.

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p¥n. zm.), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Ogoszenie o przetargu (doc)

Strona wyświetlona: 296347 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl