niedziela, 26 maj 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-11-18 08:33:09
Powrót do aktualnego wyglądu

 O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

dostawa do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach bonw towarowych

Wsplny Sownik Zamwie: 22865000-1

Termin wykonania zamwienia : 20.12.2004

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie nieodpatnie mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dzia Administracyjno-Gospodarczy ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice w pokoju nr 24.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40 - 081 Katowice 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2004-12-06 do godz. 09:30.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

80%

2

Punkty realizacji bonw

10%

3

Termin wanoci bonw

10%

Katowice dnia: 2004-11-17

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony


na :

dostawa do Akademii mebli biurowych wg zestawienia zaczonego do specyfikacji

Wsplny Sownik Zamwie: 36121000-5

Termin wykonania zamwienia : data zakoczenia: 2004-12-31

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma nieodpatnie w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Dbrwki 9

40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2004-12-03 do godz. 13:30.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2004-11-17

Strona wyświetlona: 268725 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl