środa, 22 maj 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-09-01 10:46:47
Powrót do aktualnego wyglądu

Katowice dnia: 2004-08-27

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

dostawa do Akademii  mebli biurowych  wg zestawienia zaczonego do specyfikacji

Termin wykonania zamwienia : data zakoczenia: 2004-10-15

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie  z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach  ul.Dbrwki  9  40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami   upowanionymi  do kontaktw z wykonawcami s:

?        w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

?        w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul.Dbrwki 9   40-081 Katowice, pokj nr 2 do dnia 2004-09-17 do godz. 13:30.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%


Katowice, dnia 07.07.2004 r.

ASP-DAG-ZP-4/2004

Zamawiajŷcy:

Akademia Sztuk Piknych

w Katowicach

40-074 Katowice, ul. Raciborska 37

Przedmiot zamwienia:

dostawa  do Akademii Sztuk Piknych zestaww komputerowych, oprogramowania i sprztu komputerowego

OG£OSZENIE

O wynikach postpowania w sprawie realizacji zamwienia publicznego, ktrego przedmiotem jest dostawa do Akademii Sztuk Piknych zestaww komputerowych, oprogramowania i sprztu komputerowego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jako 3 oddzielne zadania.

Zamawiajcy zawiadamia, e dokona wyboru wykonawcw przedmiotowego zamwienia i s nimi:

Zadanie Nr 1 - dostawa  do ASP w Katowicach   zestaww  komputerowych

PRO COIG   sp. z o.o.   ul. Mikoowska 100  40-065 Katowice, ktra zaoferowaa wykonanie zamwienia za kwot  brutto 37.345z  (sownie zotych: trzydzieci siedem tysicy trzysta czterdzieci pi zotych

Zadanie Nr 2 - dostawa do ASP w Katowicach  oprogramowania

PRO COIG sp. z o.o.   ul. Mikoowska 100  40-065 Katowice, ktra zaoferowaa wykonanie zamwienia za kwot  2.391,20 z  (sownie zotych: dwa tysice trzysta dziewidziesit jeden  20/100);

Zadanie Nr 3 - dostawa do ASP w Katowicach  drukarek i skanerw

PRO COIG sp. z o.o.   ul. Mikoowska 100  40-065 Katowice, ktra zaoferowaa wykonanie zamwienia za kwot  8.593,00 z  (sownie zotych: osiem tysicy piset dziewidziesit trzy);

Kierownik zamawiajcego

Prof.  Micha  Kli

Strona wyświetlona: 267050 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl