poniedziałek, 22 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-10-20 08:51:19
Powrót do aktualnego wyglądu

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

dostawa do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

komputerw, sprztu komputerowego, oprogramowania

oraz plotera frezujcego.


Wsplny Sownik Zamwie: 30213300-8

Termin wykonania zamwienia : 15.12.2004r.

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia nieodpatnie mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dzia Administracyjno-Gospodarczy ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada siedzibie Zamawiajcego, pokj nr nr 2 do dnia 2004-11-04 do godz. 13:30.

Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych (na zadania).

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2004-10-19

R e k t o r

Prof. Micha Kli

Strona wyświetlona: 296230 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl