wtorek, 18 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2005-08-22 16:41:39
Powrót do aktualnego wyglądu

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

na dostaw kamer, aparatw cyfrowych , projektorw multimedialnych oraz rzutnika z ekranem do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych, gdzie cz (zadanie) stanowi:

Zadanie czciowe nr:

Opis:

1

Temat: dostawa kamer

Wsplny Sownik Zamwie:32333200-8

Opis: wg.zestawienia/specyfikacji

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

2

Temat: dostawa aparatw cyfrowych

Wsplny Sownik Zamwie:3345000-9

Opis: wg.zestawienia/specyfikacji

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

3

Temat: dostawa projektorw multimedialnych

Wsplny Sownik Zamwie:32322000-6

Opis: wg.zestawienia/specyfikacji

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

4

Temat: dostawa rzutnika slajdw z ekranem

Wsplny Sownik Zamwie:30191200-6

Opis: wg.zestawienia/specyfikacji

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

Termin wykonania zamwienia : 30 dni od daty udzielenia zamwienia

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 8 z (BRUTTO) mona otrzyma w siedzibie Zamawiajcego w pokoju 24 (Dzia administracyjno-Gospodarczy)

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul.Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 3 do dnia 20.07.2005r do godz. 13.00.

W danym postpowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2005-07-04

Strona wyświetlona: 277795 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl