niedziela, 14 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2018-04-05 11:22:18
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

ASP-D.Proj.601-2018/6
Zapytanie ofertowe na: Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. formularz oferty (doc)
3. oświadczenie (doc)

wytworzył: Dziekanat Wydziału Projektowego ASP (05-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2018)


ASP-DAT-2312-19/2018
Zapytanie ofertowe na usługę monitorowania oraz konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadów oraz kontroli dostępu w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie_ofertowe (pdf)
2. załącznik_nr_1 (pdf)
3. załącznik_nr_1_formularz_oferty (doc)
4. załącznik_nr_2 (pdf)
5. załącznik_nr_3 (pdf)
6. załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-03-2018)


ASP-DAT-2312-20/2018
Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i serwisu systemu CCTV na obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie_ofertowe  (pdf)
2. załącznik_nr_1 (pdf)
3. załącznik_nr_1_formularz_oferty_asp_dat_2312_2017  (doc)
4. załącznik_nr_2 (pdf)
5. załącznik_nr_3 (pdf)
6. załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź na zapytanie 03.04.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-03-2018)


ASP-DAT-2312-24/2018
Zapytanie ofertowe na: wykonanie przesuwnych drzwi szklanych pomiędzy pracownią a zapleczem dydaktycznym w pomieszczeniu 301 piętro III seg. B w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe ASP-DAT-2312-24/2018 (pdf)
2. załącznik nr 1 - formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 - formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 - zdjęcie pomieszczenia 301 (pdf)
5. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (pdf)
6. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (doc)
7. załącznik nr 4 - wzór umowy (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-03-2018)


ASP-BR-140/1/2018
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20.03.2018 (pdf)
2. Załącznik 1 (doc)
3. Załącznik 2 (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2018 (pdf)

wytworzył: Kierownik Biura Rektora ASP (27-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (27-03-2018)


Zapytanie ofertowe dot. usług montażu i demontażu wystaw w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 37, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac montażowych i demontażowych w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach w okresie do 1.04.2018 do 31.12.2018.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20.03.2018 (pdf)

wytworzył: Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (20-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (20-03-2018)


ASP-D.Proj 411-2018/5
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania ofertowego (doc)
3. załącznik nr 2 oświadczenie do zapytania ofertowego (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia

1. Zmiana do zapytania ofertowego 29.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (16-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-03-2018)


ASP-D.Proj 411-2018/4
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. zalacznik nr 1 formularz oferty (doc)
3. zalacznik nr 2 oswiadczenie (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (09-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-03-2018)


ASP-DAT-ZP-02-2018
Rozbudowa systemu monitoringu, sygnalizatorów pożarowych, modułów dostępowych oraz czujników ruchu instalacji oświetleniowej w garażu podziemnym oraz dodatkowych gniazd 400V, 230V, gniazd internetowych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50. 

Dokumenty do pobrania

1. ogloszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. zał. nr 1 formularz oferty (pdf)
4. zał. nr 1 formularz oferty (doc)
5. zał. nr 2 (pdf)
6. zał. nr 2 (doc)
7. zał. nr 3 (pdf)
8. zał. nr 3 (doc)
9. zał. nr 4 (pdf)
10. zał. nr 4 (doc)
11. zał. nr 5 (pdf)
12. zał. nr 5 (doc)
13. zał. nr 6 wzór umowy (pdf)
14. zał. nr 7 (pdf)
15. zał. nr 7 (doc)
16. zał. nr 8 (pdf)
17. zał. nr 8 (doc)

dokumentacja projektowa - dodatkowe gniazda elektryczne i internetowe

1. projekt (pdf)
2. przedmiar (pdf)
3. strona tytułowa specyfikacja (pdf)
4. specyfikacja techniczna (pdf)

dokumentacja projektowa - dodatkowe instalacje elektryczne

1.  strona_tytulowa_projekt (pdf)
2.  projekt_opis (pdf)
3.  przedmiar2 (pdf)
4. specyfikacja_techniczna2 (pdf)
5. rysunki_asp (pdf)
6. e_01_kamery_schemat (pdf)
7. e_02_kamery_garaz (pdf)
8. e_03_kamery_parter (pdf)
9. e_04_kamery_ii_pietro (pdf)
10. e_05_schemat_sap (pdf)
11. e_06_sap1 (pdf)
12. e_07_sap2 (pdf)
13. e_08_sap3 (pdf)
14. e_09_sap4 (pdf)
15. e_10_dostep (pdf)
16. e_11_sch1 (pdf)
17. e_12_sch2 (pdf)
18. e_13_rsopp (pdf)
19. e_14_garaz_czujki (pdf)

Powiadomienia i ogłoszenia

1. Powiadomienie o wizji lokalnej z dnia 12.03.2018 (pdf)
2. Informacja z wizji lokalnej 15.03.2018 (pdf)
3. Informacja z otwarcia ofert 27.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (08-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (08-03-2018)


ASP-D.Proj 411-2018/3
Zapytanie ofertowe na Promocję Konkursu Design 32 (Najlepsze Dyplomy Projektowe) w mediach krajowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz oferty (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Oświadczenie (pdf)
5. Załącznik nr 2 oświadczenie (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2018)


ASP-DAT-2312-15/2018
Zapytanie ofertowe na : wykonanie przeglądów i konserwacji oraz serwis: instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, systemu detekcji C.O. i LPG oraz ściany lakierniczej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 oraz ul. Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe ASP-DAT-2312-15/2018 (pdf)
2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf)
3. załącznik nr 1 - formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 - przeglądy i konserwacja budynek przy ul. Raciborskiej 50  (pdf)
5. załącznik nr 3 - wzór_umowy  (pdf)
6. załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy  (pdf)
7. załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (doc)
8. załącznik nr 5 - wykaz osób (pdf)
9. załącznik nr 5 - wykaz osób (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2018)


ASP-D.Proj 0962/2018/1
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z programu Adobe Photoshop dla 15 nauczycieli akademickich.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1  (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (01-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (01-03-2018)


ASP-DAT-2312-13/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę iPadów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem MS Office do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. powiadomienie o zmianie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dnia 27.02.2018 r. (pdf)
2. powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (22-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-02-2018)


 

ASP-DN-416-02/2018
Zapytanie ofertowe dotyczące ralizacji badań profilaktycznych kandydatów i studentów ASP.
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza do składania oferty na realizację profilaktycznych  kandydatów i studentów ASP.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe - treść (pdf)
2. plan badań 2018 (xls)
3. wzór formularza oferty (doc)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. Powiadomienie o wyborze oferenta 02.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (20-02-2018)


ASP-D.Proj 411-2018/2
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie fertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania_ofertowego (doc)
3. załącznik nr 2 oświadczenie do zapytania ofertowego (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-02-2018)


ASP-D.Proj 411-2018/1
Zapytanie ofertowe na Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie fertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty do zapytania_ofertowego (doc)
3. załącznik nr 2 oświadczenie do zapytania ofertowego (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (02-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (02-02-2018)


ASP-DAT-ZP-01/2018
Wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja (pdf)
 załącznik_nr_1_formularz_oferty (pdf)
załącznik_nr_1_formularz_oferty (doc)
załącznik_nr_2 (pdf)
 załącznik_nr_2 (doc)
załącznik_nr_3 (pdf)
załącznik_nr_3 (doc)
załącznik_nr_4 (pdf)
załącznik_nr_4_wykaz_robót (doc)
załącznik_nr_5 (pdf)
załącznik_nr_5_oświadczenie (doc)
załącznik_nr_5_wykaz_osób (pdf)
załącznik_nr_6_wzór_umowy_zad_nr_1 (pdf)
załącznik_nr_6_wzór_umowy_zad_nr_2 (pdf)
załącznik_nr_7 (pdf)
załącznik_nr_7 (doc)
załącznik_nr_8 (pdf)
załącznik_nr_8 (doc)
zdjęcie_pomieszczenia_301 (pdf)

Dokumentacja projektowa zad. 1 dodatkowe gniazda elektryczne i internetowe

przedmiar (pdf)
zestawienie_materialow (pdf)
projekt (pdf)
strona_tytulowa_specyfikacja (pdf)
specyfikacja_techniczna (pdf)

Dokumentacja projektowa zad. nr 1 - dodatkowe instalacje elektryczne

strona_tytułowa_projekt (pdf)
specyfikacja_techniczna (pdf)
przedmiar_asp_50 (pdf)
zestawienie_materiałów_asp_50 (pdf)
projekt_opis (pdf)
 rysunki_asp (pdf)
e_01_kamery_schemat (pdf)
e_02_kamery_garaż (pdf)
e_03_kamery_parter (pdf)
e_04_kamery_ii_pietro (pdf)
e_05_schemat_sap (pdf)
e_06_sap1 (pdf)
e_07_sap2 (pdf)
e_08_sap3 (pdf)
e_09_sap4 (pdf)
e_10_dostęp (pdf)
e_11_sch1 (pdf)
e_12_sch2 (pdf)
e_13_rsopp (pdf)
e_14_garaż_czujki (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 01.02.2018 (pdf)
2. Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 13.02.2018 (pdf)
3. Odpowiedź na zapytanie nr 3 z dnia 15.02.2018 (pdf)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. Powiadomienie o wizji 02.02.2018 (pdf)
2. Informacja z wizji lokalnej z dnia 07.02.2018 (pdf)
3. Powiadomienie nr 2 o wizji 08.02.2018 (pdf)
4. Informacja z wizji lokalnej nr 2 z dnia 12.02.2018 (pdf)
5.  Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 13.02.2018 (pdf)
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.02.2018 (pdf)
7. Informacja z otwarcia ofert 23.02.2018 (pdf)
8. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 02.03.2018 (pdf)
9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 02.03.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (26-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-01-2018)


Zapytanie ofertowe:
dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza do składania oferty na wielorazowy druk ulotek dla Galerii Rondo Sztuki ASP oraz dostarczenie ich do siedziby galerii (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice).

Dokumenty do pobrania:

1. rondo sztuki zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)

wytworzył: Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki (22-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (22-01-2018)


ASP-DAT-2312-04/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2(pdf)
5. załącznik nr 2 szczegolowy opis zamowienia (doc)
6. załącznik nr 3(pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.01.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (16-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-01-2018)


ASP-DAT-2312-02/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik  nr 1 (doc)
4. załącznik  nr 2 (pdf)
5. załącznik  nr 2 (xls)
6. załącznik  nr 3 (pdf)
7. załącznik  nr 4 (pdf)
8. załącznik  nr 4 (doc)

Powiadomienia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.01.2018 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (11-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (11-01-2018)


ASP-DFK-2312-85/2017
Zapytanie ofertowe na Dostawę oprogramowania MS Office, OctaneRender, dysków zewnętrznych i gogli do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych o wartości poniżej 209.000 euro.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2.  załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

POWIADOMIENIA:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-12-2017)


ASP-DAT-2312-78/2017
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi konserwacji dźwigów w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19 oraz ul. Raciborskiej 50.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
5. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (doc)
6. załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (23-11-2017)


ASP-DAT-2312-76/2017
Dostawa sprzętu oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 3 (doc)
8. załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. powiadomienie o unieważnieniu z dnia 04.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (22-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (22-11-2017)


ASP-DAT-2312-75/2017
Dostawa sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
7. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-11-2017)


ASP-DAT-2312-77/17
Dostawa akademickiego pakietu umożliwiającego przechwytywanie ruchu oraz systemu z kamerą montowaną na głowie i skanowania twarzy.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. formularz oferty (pdf)
3. formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. oświadczenie wykonawcy (pdf)
7. oświadczenie wykonawcy (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-11-2017)


ASP-DAT-ZP-12/2017
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
2. siwz (pdf)
3. załącznik nr 1 (pdf)
4. załącznik nr 1 (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7.  załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 (pdf)
10. załącznik nr 4 (doc)
11. załącznik nr 5 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-11-2017)


ASP-DAT-ZP-11-2017
Dostawa sprzętu audiowizualnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (pdf)
6. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (doc)
7. NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
8. NIEAKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
9.  załącznik nr 3 (pdf)
10. załącznik nr 3 (doc)
11. załącznik nr 4 (pdf)
12. załącznik nr 4 (doc)
13. załącznik nr 5 wzór umowy (pdf)
14. załącznik nr 6 (pdf)
15. załącznik nr 6 (doc)
16. załącznik nr 7 (pdf)
17.  załącznik nr 7 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA:

1. powiadomienie o zmianach w siwz z dnia 23.11.2017 (pdf)
2. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (pdf)
3. AKTUALNY załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 23.11.2017 (doc)
4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2017 (pdf)
5. zawiadomienie o unieważnieniu 30.11.2017 (pdf)
6. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-11-2017)


ASP-DAT-ZP-10-2017
Dostawa sprzętu filmowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (pdf)
4. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (doc)
3. NIEAKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
4. NIEAKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
5. załącznik nr 2 formularz oferty (pdf)
6. załącznik nr 2 formularz oferty (doc)
7.  załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 (pdf)
10. załącznik nr 4 (doc)
11. załącznik nr 5 (pdf)
12. załącznik nr 5 (doc)
13. załącznik nr 6 wzór umowy (pdf)
14. załącznik nr 7 (pdf)
15.  załącznik nr 7 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedź na zapytanie z dnia 27.11.2017 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.11.2017  (pdf)
2. powiadomienie o zmianach w siwz z dnia 27.11.2017  (pdf)
3. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (pdf)
4. AKTUALNY załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.11.2017  (doc)
5. informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2017 (pdf)
6. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-11-2017)


ASP-DAT-ZP-09-2017
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogloszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7. załacznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 (pdf)
10. załącznik nr 4 (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedzi na zapytania 20.11.2017 (pdf)

Powiadomienia i ogłoszenia:

1. informacja z otwarcia ofert z dnia 24.11.2017 (pdf)
2. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.12.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-11-2017)


ASP-DFK-2312-68/17
Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputera stacjonarnego i drukarki do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. załącznik nr 2 (pdf)
5. załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. załącznik nr 3 (pdf)
7. załącznik nr 4 (pdf)
8. załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy do zamowień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-11-2017)


ASP-DFK-2312-02/2017
Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za rok 2017 i 2018.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie ofertowe (pdf)
2. formularz oferty (doc)
3. załacznik 1 (pdf)
3. załącznik 2 (pdf)
4. załącznik 2 (doc)

Powiadomienia:

1. Zmiana zapytania ofertowego 03.11.2017 (pdf)

Pytania i odpowiedzi:

1. odpowiedź nr 1 z dnia 09.11.2017 (pdf)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (30-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2017)


ASP-DAT-ZP-08-2017
Wykonanie druku albumu "Parallax" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogloszenie (pdf)
2. siwz (pdf)
3. załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7. załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załącznik nr 4 wzór umowy (pdf)
10. załącznik nr 5 (pdf)
11. załącznik nr 5 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedź na zapytanie z dnia 06.11.2017 (pdf)
2. załącznik okładka 1 z dnia 06.11.2017 (pdf)
3. załącznik okładka 2 z dnia 06.11.2017 (pdf)
4. załącznik parallax wykrojnik z dnia 06.11.2017 (pdf)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

1. Informacja z otwarcia ofert 08.11.2017 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.11.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (06-11-2017)


ASP-DAT-2312-59/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli metalowych do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. Załacznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
5. Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
6. Załącznik nr 3 oświadczenie (pdf)
7. Załącznik nr 3 oświadczenie (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-10-2017)


ASP-DAT-ZP-07-2017
Dostawa oprogramowania Adobe do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogloszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. zał. nr 1 formularz oferty (pdf)
4. zał. nr 1 formularz oferty (doc)
5. załącznik nr 2 (pdf)
6. załącznik nr 2 (doc)
7. załącznik nr 3 (pdf)
8. załącznik nr 3 (doc)
9. załacznik nr 4 (pdf)
10. załacznik nr 4 (doc)
11. zał. nr 5 wzór umowy (pdf)
12. załacznik nr 6 (pdf)
13. załacznik nr 6 (doc)

POWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia  09.10.2017 (pdf)
2. powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia  09.10.2017 (pdf)
3. załacznik nr 2 z dnia 11.10.2017 (pdf)
4. załacznik nr 2 z dnia 11.10.2017 (doc)
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.10.2017 (pdf)
6. powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 11.10.2017 (pdf)
7. Informacja z otwarcia ofert 17.10.2017 (pdf)
8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.10.2017 (pdf)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedź na zapytanie z dnia 11.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (06-10-2017)


 ASP-DAT-2312-57/17
Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów / tuszy do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe ASP-DAT-2312-57/2017 (pdf)
2. Załącznik nr 1 formularz oferty ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty ASP-DAT-2312-57/2017 (doc)
4. Załącznik nr 2 szczegółowy opis ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
5. Załącznik nr 2 szczegółowy opis ASP-DAT-2312-57/2017 (doc)
6. Załącznik nr 3 wzór umowy ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
7. Załącznik nr 4 oświadczenie ASP-DAT-2312-57/2017  (pdf)
8. Załącznik nr 4 oświadczenie ASP-DAT-2312-57/2017 (doc)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (03-10-2017)


ASP-D.Proj.-411-/2017/
Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla nauczycieli akademickich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik 1-Formularz oferty(doc)
3. Załacznik 2-Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (doc)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-09-2017)


ASP-DAT-ZP-04-2017
Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. załacznik nr 1 (pdf)
4. załacznik nr 1 (doc)
5. załacznik nr 2 (pdf)
6. załacznik nr 2 (doc)
7. załacznik nr 3 (pdf)
8. załacznik nr 3 (doc)
9. załacznik nr 4 (pdf)
10. załacznik nr 4 (doc)
11. załacznik nr 5 (pdf)
12. załacznik nr 5 (doc)
13. załacznik nr 6 (pdf)
14. załącznik nr 7 (pdf)
15. załacznik nr 7 (doc)

Powiadomienie:

1. Informacja z otwarcia ofert 22.09.2017 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.10.2017 (pdf)
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 16.10.2017 (pdf)
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.10.2017 (pdf)
5. Ogłoszenie sprostowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad nr 3 z dnia 20.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (12-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (12-09-2017)


ASP-DAT-2312-48/17
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z instalacją urządzenia drukującego sitodruk oraz tunel UV do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ulicy Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
3. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
4. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
5. załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy (doc)
6. załącznik nr 3 formularz oferty (pdf)
7. załącznik nr 3 formularz oferty (doc)
8. załacznik nr 4 rzut pomieszczenia nr 202 (pdf)
9. załącznik nr 5 Wzór Umowy (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.10.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (06-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (06-09-2017)


ASP-DFK-2312-01/17
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi inwentaryzacji majątku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku 2017".

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1 (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Załącznik nr 2 (pdf)
5. Załącznik nr 2- oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)
6. Wzór Umowy (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź dot. zapytania ofertowego ASP_DFK_2312_01_17 z dnia 07.09.2017 (pdf)

Uzupełenienie:

1. Uzupełenienie do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dnia 07.09.2017 (pdf

Powiadomienie:

1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (05-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (05-09-2017)


ASP-DAT-2312-45/17
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
4. Załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (pdf)
5. Załącznik nr 2 szczegółowy opis zamówienia (doc)
6. Załącznik nr 3 wzór umowy (pdf)
7. Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy (pdf)
8. Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy do zamówień nieprzekraczających 30 000 euro (doc)

Powiadomienia:

1. Unieważnienie zadań 15.09.2017 (pdf)
2. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (01-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (01-09-2017)


ASP-D.Proj.-411-/2017/2
Zapytanie ofertowe na: usługa transportowa (lotnicza) do Londynu dla 15 pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz oferty do zapytania ofertowego (pdf)
3. Oświadczenie do zapytania ofertowego (pdf)

Zmiana treści zapytania ofertowego:

1. Zmiana treści zapytania ofertowego 08.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (31-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2017)


ASP-D.Proj.-411-/2017/3
Zapytanie ofertowe na: usługa hotelowa dla 15 osób dorosłych w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienkami w Londynie w terminie 18.09.2017-24.09.2017.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz oferty do zapytania ofertowego (pdf)
3. Oświadczenie do zapytania ofertowego (pdf)

Zmiana treści zapytania ofertowego:

1. Zmiana treści zapytania ofertowego 08.09.2017 (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (31-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (31-08-2017)


ASP-DAT-2312-38/17
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z instalacją urządzenia drukującego sitodruk oraz tunel UV do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ulicy Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
3. załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)
4. załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy (pdf)
5. załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy (doc)
6. Załącznik nr 3  formularz oferty (doc)
5. Załącznik nr 3 formularz oferty (pdf)
6. załącznik nr 4 rzut pomieszczenia nr 202 (pdf)
7. załacznik nr 5 wzór umowy (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

1. Odpowiedź nr 1 z dnia 29.08.2017 (pdf)

Powiadomienia:

1. Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego  01.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (25-08-2017)


ASP-DAT-ZP-06-2017
Przetarg nieograniczony na: Wykonanie druku albumu "Niejasne obrazy" oraz publikacji "Nic, czyli wszystko już było" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie (pdf)
2. SIWZ (pdf)
3. Załącznik nr 1 formularz oferty (pdf)
4. Załącznik nr 1 formularz oferty (doc)
5. Załącznik nr 2 (pdf)
6. Załącznik nr 2 (doc)
5. Załącznik nr 3 (pdf)
6. Załącznik nr 3 (doc)
7. Załącznik nr 4 (pdf)

Powiadomienia:

1. Informacja z otwarcia ofert 01.09.2017 (pdf)
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.09.2017 (pdf)
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.09.2017 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (25-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (25-08-2017)


Strona wyświetlona: 291867 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl