wtorek, 23 kwiecień 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2005-03-31 12:35:48
Powrót do aktualnego wyglądu

O G £ O S Z E N I E
o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony
Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

Administrowanie sieci komputerow oraz bieca konserwacja i naprawa komputerw i urzdze komputerowych w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sownik Zamwie: 72530000-9

Termin wykonania zamwienia : 24 miesice od daty udzielenia zamwienia

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 8.00 z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dbrwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

2

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

2

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2005-04-15 do godz. 13:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2005-03-31

Strona wyświetlona: 255668 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl