piątek, 12 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2005-06-14 14:05:53
Powrót do aktualnego wyglądu

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

dostawa laptopw, sprztu sieciowego, zestaww komputerowych, sprztu komputerowego oraz oprogramowania do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sownik Zamwie: 30213200-7

Termin wykonania zamwienia : 30 dni od daty udzielenia zamwienia

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 8.00 z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dzia Administracyjno-Gospodarczy ul. Dbrwki 9 40--081 Katowice w pokoju numer 24.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr1 do dnia 2005-06-30 do godz. 13:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych na zadania:

Zadanie czciowe nr:

Opis:

1

Temat: dostawa laptopw i akcesoriw

Wsplny Sownik Zamwie: 30213200-7

Opis: wg zestawienia/specyfikacji

2

Temat: sprzt sieciowy

Wsplny Sownik Zamwie: 30261000-6

Opis: wg zestawienia/specyfikacji

3

Temat: zestawy komputerowe i akcesoria

Wsplny Sownik Zamwie: 30231100-8

Opis: wg zestawienia/specyfikacji

4

Temat: skanery, drukarki i inne urzdzenia

Wsplny Sownik Zamwie: 30216110-0

Opis: wg zestawienia/specyfikacji

5

Temat: oprogramowanie

Wsplny Sownik Zamwie: 30240000-3

Opis: wg zestawienia/specyfikacji

W postpowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2005-06-14

R e k t o r

prof. Micha Kli

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

Remont dachu budynku Akademii Sztuk Piknych przy ul. Koszarowej 17 oraz

Remont balkonw w budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Wsplny Sownik Zamwie: 45261000-4

Termin wykonania zamwienia : do 31.01.2006

Termin zwi±zania ofert±: 60 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 12,20z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D±brwki 9

40-081 Katowice pok. Nr 24 (Dzia Administracyjno ?? Gospodarczy)

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s±:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D±brwki 9 40-081 Katowice pok. nr1 do dnia 2005-07-27 do godz. 10:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych ani cz?ciowych.

Wykonawca powinien wnie? wadium w wysoko?ci 10 000,00z.

W postpowaniu mog± wzi± udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniaj±cy warunki i wymagania okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 01.06.2005

REKTOR

Prof. Micha Kli?

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na usugi bankowe ?wiadczone na rzecz

Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sownik Zamwie: 66100000-1

Termin wykonania zamwienia : 3 lata

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 8 z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D±brwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s±:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Beata Berek - tel. ( 32) 251 69 89 wew.121

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Beata Berek -  tel. ( 32) 251 69 89 wew.121

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D±brwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2005-06-16 do godz. 13:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych, ani cz?ciowych.

W postpowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

W postpowaniu mog± wzi± udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniaj±cy warunki i wymagania okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

70%

2

Oprocentowanie rachunku bie±cego

10%

3

Oprocentowanie lokaty tygodniowej

8%

4

Oprocentowanie lokaty dwutygodniowej

7%

5

Oprocentowanie lokaty miesicznej

5%

Katowice dnia: 2005-05-31

R e k t o r

prof. Micha Kli?

Strona wyświetlona: 291010 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl