niedziela, 14 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-09-07 09:28:36
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

Spis przetargw:


ASP-DAG-ZP-13/2006

Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie przetargu ograniczonego na:

Wykonanie miejsc parkingowych i modernizacja ogrodzenia na nieruchomoci Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Termin skadania wnioskw: 22.09.2006, do godz. 10:00

Pobierz pliki:

Ogoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia
Zacznik nr 1 - wzr owiadczenia z art. 22 ust. 1 i z art. 24
Zacznik nr 2 - informacja o zatrudnieniu
Zacznik nr 3 - informacja o potencjale technicznym
Zacznik nr 4 - wykaz wykonanych robt budowlanych
Zacznik nr 5 - owiadczenie Wykonawcy o ubezpieczeniu placu budowy
Zacznik nr 6 - owiadczenie/zobowizanie uycia materiaw speniajcych normy
Zacznik nr 7 - wzr formularza oferty
Zacznik nr 8 - owiadczenie o podmiotach przewidzianych do realizacji zamwienia
Zacznik nr 9 - wzr umowy
  Zacznik nr 10 - dokumentacja projektowa
Zacznik nr 11 - przedmiar robt
Zacznik nr 12 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt


ASP-DAG-ZP-11/2006

Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie przetargu ograniczonego na:

przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Akademii Sztuk Piknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Termin skadania wnioskw: 19.09.2006, do godz. 10:00

Pobierz pliki:

Ogoszenie
Ogoszenie o rozpoczciu postpowania
Wniosek o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym
Owiadczenia z art. 22 i 24
Informacja o zatrudnieniu
Potencja techniczny
Wykaz robt budowlanych
Owiadczenie ubezpieczenia placu budowy
Owiadczenie ubezpieczenia


ASP-DAG-ZP-12/2006

Zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie wysokoparemetrowej nitki centralnego ogrzewania budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Termin skadania ofert: 07.09.2006

Pobierz pliki:

Ogoszenie
SIWZ
Wzr umowy na roboty budowlane
Zacznik nr 1 - owiadczenia z art. 22 i 24
Zacznik nr 2 - informacja o zatrudnieniu
Zacznik nr 3 - potencja techniczny
Zacznik nr 4 - wykaz robt budowlanych
Zacznik nr 5 - owiadczenie ubezpieczenia placu umowy
Zacznik nr 6 - owiadczenie ubezpieczenia
Zacznik nr 7 - owiadczenie o normach
Zacznik nr 8 - wzr formularza oferty
Zacznik nr 9 - podmioty realizujce zamwienie
Opis techniczny
Specyfikacja techniczna
Rysunek 1 - opis zagospodarowania terenu
Rysunki od 2 do 9
Przedmiar robt - przycze sieci cieplnej Katowice ul. Koszarowa 17


ASP-DAG-ZP-08/2006

Zamwienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na:

adaptacj budynku powojskowego przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym: 21.07.2006

Pobierz pliki:

Ogoszenie wynikw postpowania

Strona wyświetlona: 291885 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl