niedziela, 14 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2012-05-16 10:04:40
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-03/2012

Przetarg nieograniczony "Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno - badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych"

Dokumenty do pobrania :

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 03 2012 (pdf)

II. SIWZ ASP DAT ZP 03 2012 (pdf)

III. Wzór formularza oferty załącznik nr 1 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

IV. Załącznik nr 1a ASP DAT ZP 03 2012 (xls) 

V. Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 2 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

VI. Wykaz wykonanych robót załącznik nr 3 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

VII. Wykaz narzędzi, urządzeń załącznik nr 4 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

VIII. Wykaz osób i podmiotów załącznik nr 5 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

IX. Oświadczenie załącznik nr 6 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

X. Informacja na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia załącznik nr 7 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XI. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 8 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XII. Wzór dokumentu gwarancyjnego załącznik nr 9 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XIII. Wzór umowy ASP DAT ZP 03 2012 (pdf)

Cała dokumentacja projektowa dostępna jest:

I. pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ (html)

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedzi na zapytania nr 1 asp dat zp 03 2012 (pdf)

II. Odpowiedzi na zapytania nr 2 asp dat zp 03 2012 (pdf)

III. Odpowiedzi na zapytania nr 3 asp dat zp 03 2012 (pdf)

IV. Odpowiedzi na zapytania nr 4 asp dat zp 03 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-04-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (23-04-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-08/2012

Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku pozycji wydawniczej: "Katalog towarzyszący wystawie Tadeusza Siary" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 8 2012

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 8 2012

III. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 8 2012

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 8 2012

V. Oświadczenie dot osób fizycznych zał 3 do ASP DAT ZP 8 2012

VI. Wzór oferty ASP DAT ZP 8 2012

VII. Wzór umowy ASP DAT ZP 8 2012

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-04-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (13-04-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-05/2012:

Przetarg nieograniczony "Budowa Studia Dźwięku w budynku ASP przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, adaptacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne oraz wykonanie drobnych prac remontowych w budynku przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach"

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP05 12
II. SIWZ ASP DAT ZP05 12
III. ZP 05 2012 Załaczniik nr 1 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
IV. ZP 05 2012 Załacznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
V. ZP 05 2012 WZÓR FORMULARZA OFERTY
VI. ZP 05 2012 Załącznik nr 4 dot OSÓB FIZYCZNYCH
VII. ZP 05 2012 Załacznik nr 5  WYKAZ ROBÓT
VIII. ZP 05 2012 wykaz osób i podmiotów zał 6
IX. Wzór umowy ASP DAT ZP05 12
X. Przedmiar roboty ogólnobudowlane ASP DAT ZP05 12

Branża architektoniczno - budowlana:

I. Opis techniczny Stacja trafo ASP DAT ZP05 12
II. Opis techniczny Studio dźwieku ASP DAT ZP05 12
III. Projekt adaptacji Stacja trafo ASP DAT ZP05 12
IV. Przedmiar Stacja trafo branża arch bud ASP DAT ZP05 12
V. Przedmiar Studio nagrań branża arch bud ASP DAT ZP05 12
VI. Studio dźwięku A 1 INWENTARYZACJA RZUT, PRZEKRÓJ ASP DAT ZP05 12
VII. Studio dźwięku A 2 RZUT PROJEKT ASP DAT ZP05 12
VIII. Studio dźwięku A 3 GEOMETRIA DACHU ASP DAT ZP05 12
IX. Studio dźwięku A 4 KONSTRUKCJA DACHU ASP DAT ZP05 12
X. Studio dźwięku A 5 ROZWINIĘCIE ŚCIAN PRZEKRÓJ WNĘTRZE STUDIA ASP DAT ZP05 12
XI. Studio dźwięku A 6 ROZWINIĘCIE ŚCIAN WIDOK ZEWNĘTRZNY ASP DAT ZP05 12
XII. Studio dźwięku A 7 ARANŻACJA ASP DAT ZP05 12
XIII. Studio dźwięku A 8 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE ROZWINIĘCIA ASP DAT ZP05 12
XIV. Studio dźwięku A 9 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE RZUT ASP DAT ZP05 12
XV. Studio dźwięku Geometria stropu podwieszonego kryjącego klimatyzator ASP DAT ZP05 12

Branża elektryczna:

I. Korespondencja Vattenfall ASP DAT ZP05 12
II. Opis techniczny instalacja elektryczna ASP DAT ZP05 12
III. Przedmiar Rozdzielnia elektryczna ASP DAT ZP05 12
IV. Przedmiar Studio dźwięku ASP DAT ZP05 12
V. Rys E 01 Schemat ideowy tablicy TR4 ASP DAT ZP05 12
VI. Rys E 02 Schemat ideowy tablicy TRK4 ASP DAT ZP05 12
VII. Rys E 03 Schemat ideowy tablicy TRS ASP DAT ZP05 12
VIII. Rys E 04 Plan instalacji gniazd w laboratorium dźwięku ASP DAT ZP05 12
IX. Rys E 05 Plan instalacji oświetlenia w laboratorium dźwięku oraz zasilania klimatyzatora ASP DAT ZP05 12
X. Rys E 06 Plan instalacji oświetlenia i gniazd dla pom adaptowanego parter ASP DAT ZP05 12
XI. Rys E 07 Widok kabla do demontażu ASP DAT ZP05 12
XII. Specyfikacja techniczna instalacja elektryczna ASP DAT ZP05 12
XIII. Specyfikacja techniczna strona tytułowa ASP DAT ZP05 12
XIV. Uprawnienia ASP DAT ZP05 12
XV. Widok kabla do demontażu ASP DAT ZP05 12

Branża wentylacja i klimatyzacja:

I. Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji ASP DAT ZP05 12
II. Przedmiar ASP DAT ZP05 12
III. Przekroje wentylacja i klimatyzacja ASP DAT ZP05 12
IV. Rzut Laboratorium dźwięku wentylacja i klimatyzacja ASP DAT ZP05 12
V. WYKAZ ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH ASP DAT ZP05 12

Odpowiedzi na zapytanie:

I. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ asp dat zp05 12 (pdf)
II. Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie SIWZ asp dat zp05 12 (pdf)
III. Odpowiedź nr 3 na zapytanie w sprawie SIWZ asp dat zp05 12 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-04-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (03-04-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na druk katalogu konkursu "Książka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (26-03-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (26-03-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Zapytanie o cenę na druk katalogu do wystawy "My house is my language" Ireneusza Walczaka.

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-02-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (28-02-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na realizację prezentacji multimedialnej dot. projektu "Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem."

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-01-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (17-01-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (12-01-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (12-01-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

Zmiany SIWZ i ogłoszenia:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Zawiadomienie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-11-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (21-11-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytanie:

Ogłoszenia:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-11-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (17-11-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie UZP:

Odpowiedzi na zapytania:

Ogłoszenia:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (04-11-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (04-11-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania w formacie Word:

Odpowiedzi na zapytania:

Zmiany SIWZ:

Zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

Zawiadomienie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (23-08-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania w formacie Word:

Odpowiedzi na zapytania:

Zmiany SIWZ i ogłoszenia:

Zmiany załaczników do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (23-08-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pozowania na zajęciach dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (22-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (22-08-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku przy ul. Koszarowej 19

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Ogłoszenie o wyborze oferty:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-06-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (17-06-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu "Realizacja filmow promujących: TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice"

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Zawiadomienie o wynikach postepowania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-06-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (14-06-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony: "Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 207 i 208 na II piętrze, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu -10 i -11 w piwnicy, rozbudowa węzła ciepłowniczego c.o. - w budynku przy ulicy Koszarowej 19 oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sanitarnym na I piętrze w budynku przy ulicy Dąbrówki 9".

Dokumenty do pobrania:

Zadanie nr I - dostawa i montaz klimatyzatorów:

Zadanie nr I - wentylacja mechaniczna Koszarowa:

Zadanie nr II - wentylacja mechaniczna Dąbrówki:

Zadanie nr III  - rozbudowa węzła cieplnego:

a) część elektryczna:

b) część technologiczna:

Zawiadomienie o wizji lokalnej

Zmiany SIWZ:

Ogłoszenie o wyborze oferty:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-05-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (20-05-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego do Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Wybór najkorzystniejszej oferty:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-05-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (20-05-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, maszyn wirtualnych oraz rozbudowę sieci LAN.

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-04-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (28-04-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (04-04-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (04-04-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (11-03-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (11-03-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (08-03-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (08-03-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu systemowego "Zarządzenie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego".

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-03-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (03-03-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie badania i opracowanie na jego podstawie raportu pn. "Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego w zakresie designu wraz z opracowaniem raportu metodologicznego i raportu końcowego'

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania w formacie Word:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (07-02-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (07-02-2011)

Strona wyświetlona: 291856 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl