piątek, 14 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2005-04-20 14:06:15
Powrót do aktualnego wyglądu

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na usug utrzymania czystoci w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych, gdzie cz (zadanie) stanowi:

Zadanie czciowe nr:

Opis:

1

Temat: usuga utrzymania czystoci wewntrz budynkw Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sownik Zamwie: 74760000-4

Opis: usuga utrzymania czystoci w budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17, a take w budynku przy ul. Dbrwki 9 oraz w lokalu przy ul Piastowskiej 5

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

2

Temat: usuga utrzymania czystoci na zewntrz budynkw Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sownik Zamwie: 90210000-2

Opis: usuga utrzymania czystoci (sprztanie/odnieanie) na zewntrz budynkw przy ul. Koszarowej 17 oraz ul. Dbrwki 9

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamwienia : data zakoczenia: 2006-09-30

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 8 z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice w pokoju nr 24 (Dzia Administracyjno-Gospodarczy).

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2005-05-06 do godz. 13:00.

W danym postpowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2005-04-20

R e k t o r

prof. Micha Kli

Strona wyświetlona: 276775 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl