piątek, 12 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-05-08 15:52:57
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE
O G £ O S Z E N I E
o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na remont i zagospodarowanie pomieszcze zabytkowego budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Wsplny Sownik Zamwie: 45400000-1

Zakres prac bdzie obejmowa:

- wymian instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej;

- uzupenienie i odnowienie tynkw i okadzin architektonicznych;

- odnowienie i odtworzenie zabytkowych drzwi i drewnianych podg, elementw wystroju wntrz, cian i sufitw;

- napraw i odnowienie schodw i porczy;

- remont auli;

- remont wzw sanitarnych.

Termin wykonania zamwienia : 30.09.2007

Termin zwizania ofert: 60 dni

Wadium: 32.000 z (sownie: trzydzieci dwa tysice zotych 00/100)

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 225 z (BRUTTO) mona otrzyma osobicie w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach Dbrwki 9 pokj nr 24 40-081 Katowice po dokonaniu wpaty przelewem na konto Zamawiajcego: ING Bank lski O/Katowice 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826 lub za zaliczeniem pocztowym. W przypadku odbioru osobistego siwz naley przedoy potwierdzenie dokonania przelewu.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Kanclerz tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2006-06-30 do godz. 10:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2006-05-08R e k t o r           

prof. Marian Oslislo

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie przetargu nieograniczonego

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony na:

,,Adaptacja budynku powojskowego przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb Akademii Sztuk Piknych w Katowicach”

Wsplny Sownik Zamwie: 45400000-1

Roboty budowlane bd obejmowa adaptacj drugiej czci budynku powojskowego. W zakres prac adaptacyjnych wchodzi bdzie:

  • Piwnice, III pitro i poddasze caego budynku,

  • Parter, I pitro, II pitro ½ czci budynku,

  • Dach czci budynku

Powierzchnia adaptowanej czci budynku wynosi 3650m², remont dachu na powierzchni 870m² wykonanego z dachwki.

Termin wykonania zamwienia : 30.06.2007 roku

Termin zwizania ofert: 60 dni

Wadium: 120 000.00 z (sownie: sto dwadziecia tysicy 00/100 z)

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych

Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 385,00 z (BRUTTO) mona otrzyma osobicie w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach, 40-081 Katowice, ul. Dbrwki 9 pokj nr 24 po dokonaniu wpaty przelewem na konto Zamawiajcego: ING Bank lski O/Katowice 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826 lub za zaliczeniem pocztowym. W przypadku odbioru osobistego siwz naley przedoy potwierdzenie dokonania przelewu.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z Wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz – Kanclerz tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz – Kanclerz tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin. -Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach,

40-081 Katowice, ul. Dbrwki 9 pokj nr 1 do dnia 2006-06-12 do godz. 10:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2006-04-19

R e k t o r           

prof. Marian Oslislo

Strona wyświetlona: 290957 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl