poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-09-21 13:06:55
Powrót do aktualnego wyglądu

 O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

Rozbudowa sieci komputerowej LAN za pomoc linka radiowego w budynkach Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul.Raciborskiej 37 i Koszarowej 17

Wsplny Sownik Zamwie: 30260000-9

Termin wykonania zamwienia : 2004 - 12 - 15

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma nieodpatnie w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach Dzia Administracyjno - Gospodarczy ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:
    mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61
  • w zakresie merytorycznym:
    mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 2 do dnia 2004-10-06 do godz. 13:30.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2004-09-20

Strona wyświetlona: 280007 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl