niedziela, 24 październik 2021
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2012-12-18 15:13:09
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-23/2012
Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku pozycji wydawniczej: Fest Design 2012 wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (ul. Dąbrówki 9)

DOKUMENTY DO POBRANIA :

I.Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 23 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 23 2012 (pdf)

III. oświadcznie o spełnieniu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 23 2012 (doc)

IV. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 23 2012 (doc)

V. oświadcznie dot osób fizycznych zał 3 do ASP DAT 23 2012 (doc)

VI. wzór formularza oferty zał 4 do ASP DAT ZP 23 2012 (doc)

VII. wzór umowy zał 5 do ASP DAT ZP 23 2012 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA :

I. Odpowiedź nr 1 na zapytanie w sprawie siwz do ASP DAT ZP 23 2012 (pdf)

OGŁOSZENIE O WYBORZE :

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ASP DAT ZP 23 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (27-11-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (27-11-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-22-2012
Przetarg nieograniczony na "Budowę między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych".

Dokumenty do pobrania:

I. ASP DAT ZP 22 2012 Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

ASP DAT ZP 22 2012 Zmiana ogłoszenia (pdf)

ASP DAT ZP 22 2012 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 18 12 2012r (pdf)

II. ASP DAT ZP 22 2012 SIWZ (pdf)

ASP DAT ZP 22 2012 Powiadomienie o zmianach siwz (pdf)

Powiadomienie o zmianach SIWZ nr 2 ASP DAT ZP 22 2012 (pdf)

ASP DAT ZP 22 2012 Powiadomienie o zmianach SIWZ 18 12 2012 (pdf)

III. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 1 (pdf)

Zalacznik nr 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY (doc)

IV. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 1a (pdf)

Załącznik nr 1a (xls)

V. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 2 (pdf)

Zalacznik nr 2 (doc)

VI. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 3 (pdf)

Zalacznik nr 3 (doc)

VII. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 4 (pdf)

Zalacznik nr 4 (doc)

VIII. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 5 (pdf)

Zalacznik nr 5 (doc)

IX. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 6 (pdf)

Zalacznik nr 6 (doc)

X. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 7 (pdf)

XI. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 8 (pdf)

XII. ASP DAT ZP 22 2012 Zalacznik nr 9 wykaz dokumentacji projektowej (pdf)

Dokumentacja projektowa http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-22-2012

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedź nr 1 na zapytanie ASP DAT ZP 22 2012 (pdf)

II. Odpowiedź nr 2 na zapytanie do siwz ASP DAT ZP 22 2012 (pdf)

III. Odpowiedź nr 3 na zapytania SIWZ ASP DAT ZP 22 2012 (pdf)

IV. Odpowiedź nr 4 na zapytanie do siwz ASP DAT ZP 22 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (27-11-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (27-11-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-21/2012

Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku pozycji wydawniczej:"Katalog prac M. Oslislo pt. Czyste niebo cały dzień" wraz z dostawą i wniesieniem do magazynu ASP w Katowicach (ul. Dąbrówki 9)

DOKUMENTY DO POBRANIA :

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 21 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków ASP DAT ZP 21 2012 (pdf)

III. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 21 2012 (doc)

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 21 2012 (doc)

V. Oświadczenie dot osób fizycznych zał 3 do ASP DAT ZP 21 2012 (doc)

VI. Wzór formularza oferty zał 4 do ASP DAT ZP 21 2012 (doc)

VII. Wzór umowy zał 5 do ASP DAT ZP 21 2012 (doc)

OGŁOSZENIE O WYBORZE:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (15-11-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (15-11-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-20-2012

Przetarg nieograniczony na "Dostawę komputerów przenośnych, sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów, komputerów Apple i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach"

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ZP20 2012 (pdf)

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

III. Załącznik nr 1 ZP20 2012 (doc)

IV. Załącznik nr 1a ZP20 2012 (doc)

V. Załącznik nr 2 ZP20 2012 (doc)

VI. Załącznik nr 3 ZP20 2012 (doc)

VII. Załącznik nr 4 ZP20 2012 (doc)

VIII. Załącznik nr 5 ZP20 2012 (doc)

IX. Załącznik nr 6 i 6a ZP20 2012 (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedź na zapytanie nr 1 ZP20 2012 (pdf)

II. Odpowiedź na zapytanie nr 2 ZP20 2012 (pdf)

III. Odpowiedź na zapytanie nr 3 ZP20 2012 (pdf)

IV. Odpowiedź na zapytanie nr 4 ZP20 2012 (pdf)

Ogłoszenia:

I. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP20 2012 (pdf)

II. Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)

III. Zawiadomienie o unieważnieniu oceny i wyboru oraz ponowne dokonanie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 3 drukarki i skanery ASP DAT ZP20 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (09-11-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (09-11-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-19/2012

Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku publikacji: "Ala ma pióro" wraz z dostawą i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w budynku ASP w Katowicach (ul. Dąbrówki 9)

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 19 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 19 2012 (pdf)

III. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał nr 1 do ASP DAT ZP 19 2012 (doc)

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał nr 2 do ASP DAT ZP 19 2012 (doc)

V. Oświadczenie dot osób fizycznych zał nr 3 do ASP DAT ZP 19 2012 (doc)

VI. Wzór formularza oferty zał nr 4 do ASP DAT ZP 19 2012 (doc)

VII. Wzór umowy zał nr 5 do ASP DAT ZP 19 2012 (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedź na zapytanie nr 1 do ASP DAT ZP 19 2012 (pdf)

OGŁOSZENIE O WYBORZE:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ASP DAT ZP 19 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-10-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (17-10-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-18-2012

Przetarg nieograniczony na "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach".

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ZP18 2012 (pdf)

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP18 2012 (pdf)

III. Załącznik nr 1 ZP18 2012 (doc)

IV. Załącznik nr 1a ZP18 2012 (doc)

V. Załącznik nr 2 ZP18 2012 (doc)

VI. Załącznik nr 3 ZP18 2012 (doc)

VII. Załącznik nr 4 ZP18 2012 (doc)

VIII. Załącznik nr 5 ZP18 2012 (doc)

IX. Załącznik nr 6 ZP18 2012 (doc)

X. Załącznik nr 7 ZP18 2012 (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedź na zapytanie nr 1 ZP18 2012 (pdf)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

I. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP 18 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (01-10-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (01-10-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-16/2012

Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku publikacji "ArsGrafia PrintArt 2012" wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 16 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 16 2012 (pdf)

III. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 16 2012 (doc)

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 16 2012 (doc)

V. Oświadczenie dot osób fizycznych zał 3 do ASP DAT ZP 16 2012 (doc)

VI. Wykaz usług zał 4 do ASP DAT ZP 16 2012 (doc)

VII. Wzór formularza oferty zał 5 do ASP DAT ZP 16 2012 (doc)

VIII. Wzór umowy zał 6 do ASP DAT ZP 16 2012 (doc)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ ASP DAT ZP 16 2012 (pdf)

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty ASP DAT ZP 162012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (09-08-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (09-08-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-15/2012

Przetarg nieograniczony "Budowa Studia Dźwięku, adaptacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne, wykonanie drobnych prac remontowych w budynku oraz na zewnątrz budynku przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach"

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ZP15 2012 (pdf)

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP15 2012 (pdf)

III. Załącznik nr 1 ASP DAT ZP 15 2012 Wzór oferty na roboty budowlane (doc)

IV. Załącznik nr 2 ASP DAT ZP 15 2012 Oświadczenie o spełnianiu warunków (doc)

V. Załącznik nr 3 ASP DAT ZP 15 2012 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc)

VI. Załącznik nr 4 ASP DAT ZP 15 2012 Oświadczenie w zakresie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy (doc)

VII. Załącznik nr 5 ASP DAT ZP 15 2012 Wykaz osób (doc)

VIII. Załącznik nr 6 ASP DAT ZP 15 2012 Wykaz robót (doc)

IX. Załącznik nr 7 Wzór Umowy ZP15 2012 (pdf)

Branża elektryczna:

I. Korespondencja Vattenfall (pdf)

II. Opis techniczny instalacja elektryczna (pdf)

III. Przedmiar Rozdzielnia elektryczna (pdf)

IV. Przedmiar Studio dźwięku (pdf)

V. Rys E 01 Schemat ideowy tablicy TR4 (pdf)

VI. Rys E 02 Schemat ideowy tablicy TRK4 (pdf)

VII. Rys E 03 Schemat ideowy tablicy TRS (pdf)

VIII. Rys E 04 Plan instalacji gniazd w laboratorium dźwięku (pdf)

IX. Rys E 05 Plan instalacji oświetlenia w laboratorium dźwięku oraz zasilania klimatyzatora (pdf)

X. Rys E 06 Plan instalacji oświetlenia i gniazd dla pom adaptowanego parter (pdf)

XI. Rys E 07 Widok kabla do demontażu (pdf)

XII. Specyfikacja techniczna instalacja elektryczna (pdf)

XIII. Specyfikacja techniczna strona tytułowa (pdf)

XIV. Uprawnienia (pdf)

XV. Widok kabla do demontażu (pdf)

Branża wentylacja i klimatyzacja:

I. Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji (pdf)

II. Przedmiar Wentylacja i klimatyzacja laboratoriu dźwięku ul Koszarowa ASP akt  (pdf)

III. Przekroje wentylacja i klimatyzacja  (pdf)

IV. Rzut Laboratorium dźwięku wentylacja i klimatyzacja  (pdf)

V. WYKAZ ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH  (pdf)

Roboty ogólnobudowlane:

I. Daszki z poliwęglanu (pdf)

II. Przedmiar robót remont pomieszczenia pracowni Sitodruku 201A (pdf)

III. Przedmiar robót Remont pomieszczenia WC męskie III piętro (pdf)

IV. Przedmiar robót Ścianka działowa Sala 305 (pdf)

V. Przedmiar robót Zadaszenie klimatyzatorów zewnętrznych, remont rynien (pdf)

Rozdzielnia elektryczna branża architektoniczno - budowlana:

I. Opis techniczny Stacja trafo (pdf)

II. Projekt adaptacji Stacja trafo (pdf)

III. Przedmiar Stacja trafo branża arch bud (pdf)

Studio dźwięku branża architektoniczno - budowlana:

I. Studio dźwięku Geometria stropu podwieszonego kryjącego klimatyzator (pdf)

II. Studio dźwięku Opis techniczny (pdf)

III. Studio dźwięku Przedmiar robót (pdf)

IV. Studio dźwięku Rysunki (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

I. ASP DAT ZP 15 2012 Odpowiedź na zapytania SIWZ (pdf)

DETAL OKNA (pdf)

ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

I. ASP DAT ZP 15 2012 Zmiana ogłoszenia (pdf)

II. ASP DAT ZP 15 2012 zmiana siwz (pdf)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

I. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ASP DAT ZP 15 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (04-07-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (04-07-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-14/2012

Przetarg nieograniczony "Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego, drukarek, serwera i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach".

Pliki do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ZP14 2012 (pdf)

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP14 2012 (pdf)

III. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia ZP14 2012 (doc)

IV. Załącznik 1a Szczegółowy opis zamówienia serwey ZP14 2012 (doc)

V. Załącznik nr 2 Wzór oferty na usługi formularz oferty ZP14 2012 (doc)

VI. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZP14 2012 (doc)

VII. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ZP14 2012 (doc)

VIII. Załącznik nr 5 Wykaz wykonywanych dostaw ZP14 2012 (doc)

IX. Załącznik nr 6 Oświadczenie w zakresie art 24 ust 1 pkt 2 ustawyy ZP14 2012 (doc)

X. Załącznik nr 7 Wzór dokumentu gwarancyjnego ZP14 2012 (doc)

XI. Załącznik nr 8 Wzór umowy na dostawy ZP14 2012 (doc)

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedź na zapytania nr 1 ZP14 2012 (pdf)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

I. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP 14 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-07-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (03-07-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-13/2012

Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku publikacji : "Design w terenie!" wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 13 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 13 2012 (pdf)

III. oświadczenie o spełnianiu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 13 2012 (doc)

IV. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 13 2012 (doc)

V. oświadczenie dot osób fizycznych zał 3 do ASP DAT ZP 13 2012 (doc)

VI. Wzór formularza oferty do ASP DAT ZP 13 2012 (doc)

VII. Wzór umowy do ASP DAT ZP 13 2012 (doc)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

I. ASP DAT ZP 13 2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (29-06-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (29-06-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-9/2012

Przetarg nieograniczony "Dostawa sprzętu audiowizualnego do Studia Sztuki Dźwiękowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach".

Pliki do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ZP9 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP9 2012 (pdf)

III. Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków ZP9 2012 (doc)

IV. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ZP9 2012 (doc)

V. Załącznik nr 3 Szczegółowy opis zamówienia ZP9 2012 (doc)

VI. Załącznik nr 4 Wzór oferty na dostawy ZP9 2012 (doc)

VII. Załącznik nr 5 Załącznik do SIWZ (wzór) ZP9 2012 (doc)

VIII. Załącznik nr 6 Oświadczenie w zakresie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy ZP9 2012 (doc)

IX. Załącznik nr 7 Wzór dokumentu gwarancyjnego ZP9 2012 (doc)

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

I. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP9 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (27-06-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (27-06-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-12/2012

Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku publikacji "Najlepsze dyplomy projektowe" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Pliki do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 12 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 12 2012 (pdf)

III. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 12 2012 (doc)

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 12 2012 (doc)

V. Oświadczenie dot osób fizycznych zał 3 do ASP DAT ZP 12 2012 (doc)

VI. Wykaz usług zał 4 do ASP DAT ZP 12 2012 (doc)

VII. Wzór formularza oferty do ASP DAT ZP 12 2012 (doc)

VIII. Wzór umowy do ASP DAT ZP 12 2012 (doc)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

I. ASP DAT ZP 12 2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (27-06-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (27-06-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-11/2012

Przetarg nieograniczony: "Budowa Studio Dźwięku, adaptacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne, wykonanie drobnych prac remontowych w budynku oraz na zewnątrz budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 19".

Pliki do pobrania:

I.Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP11 2012 (pdf)

II. SIWZ asp dat zp 11 2012 (pdf)

III. Załącznik nr 1 Wzór oferty na roboty budowlane asp dat zp 11 2012 (doc)

IV. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków asp dat zp 11 2012 (doc)

V. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia asp dat zp 11 2012 (doc)

VI. Załącznik nr 4 Oświadczenie w zakresie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy asp dat zp 11 2012 (doc)

VII. Załącznik nr 5 Wykaz osób i podmiotów asp dat zp 11 2012 (doc)

VIII. Załącznik nr 6 Wykaz robót asp dat zp 11 2012 (doc)

IX. Załącznik nr 7 Wzór Umowy asp dat zp 11 2012 (pdf)

 

Branża elektryczna:

I. Korespondencja Vattenfall (pdf)

II. Opis techniczny instalacja elektryczna (pdf)

III. Przedmiar Rozdzielnia elektryczna (pdf)

IV. Przedmiar Studio dźwięku (pdf)

V. Rys E 01 Schemat ideowy tablicy TR4 (pdf)

VI. Rys E 02 Schemat ideowy tablicy TRK4 (pdf)

VII. Rys E 03 Schemat ideowy tablicy TRS (pdf)

VIII. Rys E 04 Plan instalacji gniazd w laboratorium dźwięku (pdf)

IX. Rys E 05 Plan instalacji oświetlenia w laboratorium dźwięku oraz zasilania klimatyzatora (pdf)

X. Rys E 06 Plan instalacji oświetlenia i gniazd dla pom adaptowanego parter (pdf)

XI. Rys E 07 Widok kabla do demontażu (pdf)

XII. Specyfikacja techniczna instalacja elektryczna (pdf)

XIII. Specyfikacja techniczna strona tytułowa (pdf)

XIV. Uprawnienia (pdf)

XV. Widok kabla do demontażu (pdf)

 

Branża wentylacja i klimatyzacja:

I. Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji (pdf)

II. Przedmiar Wentylacja i klimatyzacja laboratoriu dźwięku ul Koszarowa ASP akt (pdf)

III. Przekroje wentylacja i klimatyzacja (pdf)

IV. Rzut Laboratorium dźwięku wentylacja i klimatyzacja (pdf)

V. WYKAZ ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH (pdf)

 

Roboty ogólnobudowlane:

I. Daszki z poliwęglanu asp dat zp 11 2012 (pdf)

II. Przedmiar robót remont pomieszczenia pracowni Sitodruku 201A asp dat zp 11 2012 (pdf)

III. Przedmiar robót Remont pomieszczenia WC męskie III piętro asp dat zp 11 2012 (pdf)

IV. Przedmiar robót Ścianka działowa Sala 305 asp dat zp 11 2012 (pdf)

V. Przedmiar robót Zadaszenie klimatyzatorów zewnętrznych, remont rynien asp dat zp 11 2012 (pdf)

 

Rozdzielnia elektryczna branża architektoniczno - budowlana:

I. Opis techniczny Stacja trafo (pdf)

II. Projekt adaptacji Stacja trafo (pdf)

III. Przedmiar Stacja trafo branża arch bud (pdf)

 

Studio dźwięku branża architektoniczno - budowlana:

I. Studio dźwięku Geometria stropu podwieszonego kryjącego klimatyzator asp dat zp 11 2012 (pdf)

II. Studio dźwięku Opis techniczny asp dat zp 11 2012 (pdf)

III. Studio dźwięku Przedmiar robót asp dat zp 11 2012 (pdf)

IV. Studio dźwięku Rysunki asp dat zp 11 2012 (pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

I. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania asp dat zp 11 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (15-06-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (15-06-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-10/2012

Przetarg nieograniczony na "Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach".

Dokumenty do pobrania :

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 10 2012 (pdf)

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 10 2012 (pdf)

III. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 10 2012 (doc)

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 10 2012 (doc)

V. Wzór oferty zał 3 do ASP DAT ZP 10 2012 (doc)

VI. Oświadczenie dot osób fizycznych zał 4 do ASP DAT ZP 10 2012 (doc)

Powiadomienie o zmianach SIWZ:

I. Powiadomienie o zmianach SIWZ ASP DAT ZP 10 2012 (pdf)

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedź na zapytanie nr 1 ASP DAT ZP 10 2012 (pdf)

Ogłoszenie:

I. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ASP DAT ZP 10 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (15-06-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (15-06-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-03/2012

Przetarg nieograniczony "Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno - badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych"

Dokumenty do pobrania :

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 03 2012 (pdf)

II. SIWZ ASP DAT ZP 03 2012 (pdf)

III. Wzór formularza oferty załącznik nr 1 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

IV. Załącznik nr 1a ASP DAT ZP 03 2012 (xls)

V. Nowy załacznik nr 1 a (xls)

VI. Załacznik nr 1 a zmieniony 21 06 2012 (xls)

VII. Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 2 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

VIII. Wykaz wykonanych robót załącznik nr 3 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

IX. Wykaz narzędzi, urządzeń załącznik nr 4 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

X. Wykaz osób i podmiotów załącznik nr 5 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XI. Oświadczenie załącznik nr 6 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XII. Informacja na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia załącznik nr 7 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XIII. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 8 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XIV. Wzór dokumentu gwarancyjnego załącznik nr 9 ASP DAT ZP 03 2012 (doc)

XV. Nowy załacznik nr 9 do SIWZ (wzór) (doc)

XVI. Wzór umowy ASP DAT ZP 03 2012 (pdf)

Cała dokumentacja projektowa dostępna jest:

I. pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ (html)

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedzi na zapytania nr 1 asp dat zp 03 2012 (pdf)

II. Odpowiedzi na zapytania nr 2 asp dat zp 03 2012 (pdf)

III. Odpowiedzi na zapytania nr 3 asp dat zp 03 2012 (pdf)

IV. Odpowiedzi na zapytania nr 4 asp dat zp 03 2012 (pdf)

V. Odpowiedź nr 5 asp dat zp 03 2012 (pdf)

VI. Odpowiedzi nr 6 asp dat zp 03 2012 (pdf)

VII. Odpowiedzi nr 7 asp dat zp 03 2012 (pdf)

VIII. Odpowiedź nr 8 asp dat zp 03 2012 (pdf)

IX. Odpowiedź na zapytanie nr 9 asp dat zp 03 2012 (pdf)

X. ASP DAT ZP 3 2012 Odpowiedź nr 10 (pdf)

XI. ASP DAT ZP 3 2012 Odpowiedź nr 11 (pdf)

Poprawiony Załącznik nr 11uzupełnienie 9 znajduje się w linku:
http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/

XII. ASP DAT ZP 3 2012 Odpowiedź nr 12 (pdf)

XIII. Odpowiedź na zapytanie nr 13 ASP DAT ZP 03 2012 (pdf)

Zmiana SIWZ i ogłoszenia w zamówieniu:

I. Powiadomienie o zmianach SIWZ asp dat zp 03 2012 (pdf)

II. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu asp dat zp 03 2012 (pdf)

III. Wzór umowy modyfikacja 2 asp dat zp 03 2012 (pdf)

IV. Powiadomienie o zmianach siwz  24 05 2012 asp dat zp 03 2012 (pdf)

V. Powiadomienie o zmianach siwz 21 06 2012 asp dat zp 03 2012 (pdf)

VI. SPROSTOWANIE do Powiadomienia o zmianach z dnia 21 06 2012 (pdf)

VII. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 21 06 2012 asp dat zp 03 2012 (pdf)

VIII. ASPDAT ZP 3 2012 Ogłoszenie dodatkowych informacji Sprostowanie (pdf)

IX. ASP DAT ZP 3 2012 zmiana siwz (pdf)

POWIADOMIENIE O WIZJI LOKALNEJ:

I. ASP DAT ZP 03 2012 Powiadomienie o wizji lokalnej (pdf)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU :

I. ASP DAT ZP 3 2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-04-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (23-04-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-08/2012

Przetarg nieograniczony na Wykonanie druku pozycji wydawniczej: "Katalog towarzyszący wystawie Tadeusza Siary" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 8 2012

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ASP DAT ZP 8 2012

III. Oświadczenie o spełnianiu warunków zał 1 do ASP DAT ZP 8 2012

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał 2 do ASP DAT ZP 8 2012

V. Oświadczenie dot osób fizycznych zał 3 do ASP DAT ZP 8 2012

VI. Wzór oferty ASP DAT ZP 8 2012

VII. Wzór umowy ASP DAT ZP 8 2012

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (13-04-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (13-04-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu ASP-DAT-ZP-05/2012:

Przetarg nieograniczony "Budowa Studia Dźwięku w budynku ASP przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, adaptacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne oraz wykonanie drobnych prac remontowych w budynku przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach"

Dokumenty do pobrania:

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP05 12
II. SIWZ ASP DAT ZP05 12
III. ZP 05 2012 Załaczniik nr 1 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
IV. ZP 05 2012 Załacznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
V. ZP 05 2012 WZÓR FORMULARZA OFERTY
VI. ZP 05 2012 Załącznik nr 4 dot OSÓB FIZYCZNYCH
VII. ZP 05 2012 Załacznik nr 5  WYKAZ ROBÓT
VIII. ZP 05 2012 wykaz osób i podmiotów zał 6
IX. Wzór umowy ASP DAT ZP05 12
X. Przedmiar roboty ogólnobudowlane ASP DAT ZP05 12

Branża architektoniczno - budowlana:

I. Opis techniczny Stacja trafo ASP DAT ZP05 12
II. Opis techniczny Studio dźwieku ASP DAT ZP05 12
III. Projekt adaptacji Stacja trafo ASP DAT ZP05 12
IV. Przedmiar Stacja trafo branża arch bud ASP DAT ZP05 12
V. Przedmiar Studio nagrań branża arch bud ASP DAT ZP05 12
VI. Studio dźwięku A 1 INWENTARYZACJA RZUT, PRZEKRÓJ ASP DAT ZP05 12
VII. Studio dźwięku A 2 RZUT PROJEKT ASP DAT ZP05 12
VIII. Studio dźwięku A 3 GEOMETRIA DACHU ASP DAT ZP05 12
IX. Studio dźwięku A 4 KONSTRUKCJA DACHU ASP DAT ZP05 12
X. Studio dźwięku A 5 ROZWINIĘCIE ŚCIAN PRZEKRÓJ WNĘTRZE STUDIA ASP DAT ZP05 12
XI. Studio dźwięku A 6 ROZWINIĘCIE ŚCIAN WIDOK ZEWNĘTRZNY ASP DAT ZP05 12
XII. Studio dźwięku A 7 ARANŻACJA ASP DAT ZP05 12
XIII. Studio dźwięku A 8 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE ROZWINIĘCIA ASP DAT ZP05 12
XIV. Studio dźwięku A 9 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE RZUT ASP DAT ZP05 12
XV. Studio dźwięku Geometria stropu podwieszonego kryjącego klimatyzator ASP DAT ZP05 12

Branża elektryczna:

I. Korespondencja Vattenfall ASP DAT ZP05 12
II. Opis techniczny instalacja elektryczna ASP DAT ZP05 12
III. Przedmiar Rozdzielnia elektryczna ASP DAT ZP05 12
IV. Przedmiar Studio dźwięku ASP DAT ZP05 12
V. Rys E 01 Schemat ideowy tablicy TR4 ASP DAT ZP05 12
VI. Rys E 02 Schemat ideowy tablicy TRK4 ASP DAT ZP05 12
VII. Rys E 03 Schemat ideowy tablicy TRS ASP DAT ZP05 12
VIII. Rys E 04 Plan instalacji gniazd w laboratorium dźwięku ASP DAT ZP05 12
IX. Rys E 05 Plan instalacji oświetlenia w laboratorium dźwięku oraz zasilania klimatyzatora ASP DAT ZP05 12
X. Rys E 06 Plan instalacji oświetlenia i gniazd dla pom adaptowanego parter ASP DAT ZP05 12
XI. Rys E 07 Widok kabla do demontażu ASP DAT ZP05 12
XII. Specyfikacja techniczna instalacja elektryczna ASP DAT ZP05 12
XIII. Specyfikacja techniczna strona tytułowa ASP DAT ZP05 12
XIV. Uprawnienia ASP DAT ZP05 12
XV. Widok kabla do demontażu ASP DAT ZP05 12

Branża wentylacja i klimatyzacja:

I. Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji ASP DAT ZP05 12
II. Przedmiar ASP DAT ZP05 12
III. Przekroje wentylacja i klimatyzacja ASP DAT ZP05 12
IV. Rzut Laboratorium dźwięku wentylacja i klimatyzacja ASP DAT ZP05 12
V. WYKAZ ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH ASP DAT ZP05 12

Odpowiedzi na zapytanie:

I. Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ asp dat zp05 12 (pdf)
II. Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie SIWZ asp dat zp05 12 (pdf)
III. Odpowiedź nr 3 na zapytanie w sprawie SIWZ asp dat zp05 12 (pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania:

I. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania asp dat 05 2012 (pdf)

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-04-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (03-04-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na druk katalogu konkursu "Książka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci" wraz z dostawą do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (26-03-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (26-03-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Zapytanie o cenę na druk katalogu do wystawy "My house is my language" Ireneusza Walczaka.

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-02-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (28-02-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na realizację prezentacji multimedialnej dot. projektu "Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem."

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-01-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (17-01-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (12-01-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (12-01-2012)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

Zmiany SIWZ i ogłoszenia:

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Zawiadomienie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (21-11-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (21-11-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na zapytanie:

Ogłoszenia:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-11-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (17-11-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i oprogramowania do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie UZP:

Odpowiedzi na zapytania:

Ogłoszenia:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (04-11-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (04-11-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania w formacie Word:

Odpowiedzi na zapytania:

Zmiany SIWZ:

Zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

Zawiadomienie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (23-08-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania w formacie Word:

Odpowiedzi na zapytania:

Zmiany SIWZ i ogłoszenia:

Zmiany załaczników do SIWZ:

Ogłoszenie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (23-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (23-08-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług pozowania na zajęciach dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (22-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (22-08-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przetarg nieograniczony na Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku przy ul. Koszarowej 19

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Ogłoszenie o wyborze oferty:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (17-06-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (17-06-2011)


Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu "Realizacja filmow promujących: TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice"

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Zawiadomienie o wynikach postepowania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (14-06-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (14-06-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony: "Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 207 i 208 na II piętrze, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu -10 i -11 w piwnicy, rozbudowa węzła ciepłowniczego c.o. - w budynku przy ulicy Koszarowej 19 oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sanitarnym na I piętrze w budynku przy ulicy Dąbrówki 9".

Dokumenty do pobrania:

Zadanie nr I - dostawa i montaz klimatyzatorów:

Zadanie nr I - wentylacja mechaniczna Koszarowa:

Zadanie nr II - wentylacja mechaniczna Dąbrówki:

Zadanie nr III  - rozbudowa węzła cieplnego:

a) część elektryczna:

b) część technologiczna:

Zawiadomienie o wizji lokalnej

Zmiany SIWZ:

Ogłoszenie o wyborze oferty:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-05-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (20-05-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego do Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Wybór najkorzystniejszej oferty:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (20-05-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (20-05-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, maszyn wirtualnych oraz rozbudowę sieci LAN.

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (28-04-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (28-04-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (04-04-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (04-04-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (11-03-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (11-03-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

Dokumenty do pobrania:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (08-03-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (08-03-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu systemowego "Zarządzenie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego".

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (03-03-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (03-03-2011)


Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie badania i opracowanie na jego podstawie raportu pn. "Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego w zakresie designu wraz z opracowaniem raportu metodologicznego i raportu końcowego'

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania w formacie Word:

wytworzył: Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych ASP (07-02-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (07-02-2011)

Strona wyświetlona: 197983 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl