poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2005-10-04 10:58:37
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

 O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na:

dostawa oprogramowania do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sownik Zamwie: 30240000-3

Termin wykonania zamwienia : 30 dni od daty udzielenia zamwienia

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 8,00z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 pok.24, 40-081 Katowice

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z Wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

    1

    mgr Iwona Herszlikowicz - Kanclerz tel. (32) 350 50 61.

    2

    mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.


  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Kanclerz tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 pok.1 40-081 Katowice do dnia 2005-10-20 do godz. 9:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Strona wyświetlona: 280036 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl