niedziela, 3 marzec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-11-24 16:25:40
Powrót do aktualnego wyglądu

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

dostawa do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach komputerw przeno?nych, komputera, drukarek, skanerw i innego sprztu komputerowego

Wsplny Sownik Zamwie: 30213300-8

Termin wykonania zamwienia : 31.12.2004

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia nieodpatnie mona otrzyma w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach Dzia Administracyjno-Gospodarczy ul. Dabrwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s±:

 • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

 • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D±brwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2004-12-10 do godz. 10:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. Dopuszcza si skadanie ofert cz?ciowych na zadania:

  • Zadanie nr 1 ?? dostawa komputerw przeno?nych;

  • Zadanie nr 2 - dostawa komputerw przeno?nych typu MAC;

  • Zadanie nr 3 - dostawa komputera Mac;

  • Zadanie nr 4 - dostawa drukarek, skanerw i innego sprztu komputerowego

W postpowaniu mog± wzi± udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniaj±cy warunki i wymagania okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2004-11-24

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na :

dostawa do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach bonw towarowych

Wsplny Sownik Zamwie: 22865000-1

Termin wykonania zamwienia : 20.12.2004

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie nieodpatnie mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dzia Administracyjno-Gospodarczy ul. D±brwki 9 40-081 Katowice w pokoju nr 24.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s±:

 • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

 • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D±brwki 9 40 - 081 Katowice 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2004-12-06 do godz. 09:30.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog± wzi± udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniaj±cy warunki i wymagania okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

80%

2

Punkty realizacji bonw

10%

3

Termin wano?ci bonw

10%

Katowice dnia: 2004-11-17

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony


na :

dostawa do Akademii mebli biurowych wg zestawienia za±czonego do specyfikacji

Wsplny Sownik Zamwie: 36121000-5

Termin wykonania zamwienia : data zakoczenia: 2004-12-31

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma nieodpatnie w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. D±brwki 9

40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s±:

 • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

 • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Go±b - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach D±brwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2004-12-03 do godz. 13:30.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog± wzi± udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniaj±cy warunki i wymagania okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2004-11-17

Strona wyświetlona: 1069308 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl