poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2005-05-31 12:47:56
Powrót do aktualnego wyglądu

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na usugi bankowe wiadczone na rzecz

Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sownik Zamwie: 66100000-1

Termin wykonania zamwienia : 3 lata

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 8 z (BRUTTO) mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Beata Berek - tel. ( 32) 251 69 89 wew.121

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Beata Berek -  tel. ( 32) 251 69 89 wew.121

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2005-06-16 do godz. 13:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych, ani czciowych.

W postpowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

70%

2

Oprocentowanie rachunku biecego

10%

3

Oprocentowanie lokaty tygodniowej

8%

4

Oprocentowanie lokaty dwutygodniowej

7%

5

Oprocentowanie lokaty miesicznej

5%

Katowice dnia: 2005-05-31

R e k t o r

prof. Micha Kli

Strona wyświetlona: 280102 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl