czwartek, 13 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-08-30 12:14:19
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

Spis przetargw:


ASP-DAG-ZP-11/2006

Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie przetargu ograniczonego na:

przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Akademii Sztuk Piknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Termin skadania wnioskw: 19.09.2006, do godz. 10:00

Pobierz pliki:

Ogoszenie (doc)
Ogoszenie o rozpoczciu postpowania (doc)
Wniosek o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym (doc)
Owiadczenia z art. 22 i 24 (doc)
Informacja o zatrudnieniu (doc)
Potencja techniczny (doc)
Wykaz robt budowlanych (doc)
Owiadczenie ubezpieczenia placu budowy (doc)
Owiadczenie ubezpieczenia (doc)


ASP-DAG-ZP-12/2006

Zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie wysokoparemetrowej nitki centralnego ogrzewania budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Termin skadania ofert: 7.09.2006

Pobierz pliki:

Ogoszenie
SIWZ
Wzr umowy na roboty budowlane
Zacznik nr 1 - owiadczenia z art. 22 i 24
Zacznik nr 2 - informacja o zatrudnieniu
Zacznik nr 3 - potencja techniczny
Zacznik nr 4 - wykaz robt budowlanych
Zacznik nr 5 - owiadczenie ubezpieczenia placu umowy
Zacznik nr 6 - owiadczenie ubezpieczenia
Zacznik nr 7 - owiadczenie o normach
Zacznik nr 8 - wzr formularza oferty
Zacznik nr 9 - podmioty realizujce zamwienie
Opis techniczny
Specyfikacja techniczna
Rysunek 1 - opis zagospodarowania terenu
Rysunki od 2 do 9
Przedmiar robt - przycze sieci cieplnej Katowice ul. Koszarowa 17


ASP-DAG-ZP-08/2006

Zamwienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na:

adaptacj budynku powojskowego przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym: 21.07.2006

Pobierz pliki:

Ogoszenie wynikw postpowania

Strona wyświetlona: 276620 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl