wtorek, 18 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-10-23 09:59:13
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

Spis przetargw:


ASP-DAG-ZP-15/2006

Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie przetargu ograniczonego na:

wykonanie miejsc parkingowych i modernizacja ogrodzenia na nieruchomoci Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Termin skadania ofert: 16.10.2006

Pobierz pliki:

Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie przetarg nieograniczony.
 Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia.
Zacznik nr 1 - wzr owiadczenia z art. 22 ust. 1 i z art. 24.
Zacznik nr 2 - informacja o zatrudnieniu.
Zacznik nr 3 - informacja o potencjale technicznym.
Zacznik nr 4 - wykaz wykonanych robt budowlanych.
Zacznik nr 5 - owiadczenie Wykonawcy o ubezpieczeniu placu budowy.
Zacznik nr 6 - owiadczenie/zobowizanie uycia materiaw speniajcych normy.
Zacznik nr 7 - wzr formularza oferty.
Zacznik nr 8 - owiadczenie o podmiotach przewidzianych do realizacji zamwienia.
Zacznik nr 9 - wzr umowy.
  Zacznik nr 10 - dokumentacja projektowa.
Zacznik nr 11 - przedmiar robt.
Zacznik nr 12 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt.


ASP-DAG-ZP-11/2006

Ogoszenie o rozpoczciu postpowania w trybie przetargu ograniczonego na:

przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Akademii Sztuk Piknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Termin skadania wnioskw: 19.09.2006, do godz. 10:00

Pobierz pliki:

Ogoszenie
Ogoszenie o rozpoczciu postpowania
Wniosek o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym
Owiadczenia z art. 22 i 24
Informacja o zatrudnieniu
Potencja techniczny
Wykaz robt budowlanych
Owiadczenie ubezpieczenia placu budowy
Owiadczenie ubezpieczenia
Ogoszenie wynikw postpowania


ASP-DAG-ZP-12/2006

Zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie wysokoparemetrowej nitki centralnego ogrzewania budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 17

Termin skadania ofert: 07.09.2006

Pobierz pliki:

Ogoszenie wynikw postpowania


ASP-DAG-ZP-08/2006

Zamwienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na:

adaptacj budynku powojskowego przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w przetargu ograniczonym: 21.07.2006

Pobierz pliki:

Ogoszenie wynikw postpowania

Strona wyświetlona: 277807 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl