wtorek, 5 marzec 2024
Informacje ogólne
Siedziba Akademii
Władze Akademii
Misja i strategia Akademii
Akty prawne ASP
Kierunki kształcenia
Nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Praca w ASP
Sprawozdania
Konkursy ofert
Wynajem
Zarządzenia Rektora
Kontrola zarządcza
Senat
Skład Senatu
Uchwały Senatu
Protokoły z posiedzeń Senatu
Rada Uczelni
Skład Rady Uczelni
Regulamin Rady Uczelni
Uchwały Rady Uczelni
Protokoły z posiedzeń Rady Uczelni
Zamówienia publiczne
Zamówienia z dziedziny nauki
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

AKTY PRAWNE ASP

 

Statut Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 2019 (pdf)

Załącznik nr 1 do Statutu - Powołanie członków Rady Uczelni (pdf)

Załącznik nr 2 do Statutu - Zasady funkcjonowania Rady Uczelni (pdf)

Załącznik nr 3 do Statutu - Zasady i tryb funkcjonowania Senatu (pdf)

Załącznik nr 4 do Statutu - Regulamin Wyborczy (pdf)

Załącznik nr 5 do Statutu - Tryb i zasady powoływania członków Rady Dyscypliny (pdf)

Załącznik nr 6 do Statutu - Regulamin konkursu dla NA (pdf)

Załącznik nr 7 do Statutu - Zasady nadzoru aktów prawnych (pdf)

Załącznik nr 8 do Statutu - Wzór Medalu (pdf)

Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nr 22-2019 w sprawie uchwalenia Statutu Akademii (pdf)

Pismo Przewodniczącego Rady Uczelni dot. zaopiniowania projektu Statutu (pdf)

Opinia Związków Zawodowych (pdf)

wytworzył: Anna Cichoń, Kierownik Biura Rektora (05-08-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-08-2019)


Statut Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 1.10.2015 (pdf)

Uchwała Senatu ASP w Katowicach nr 15-2015 (pdf)

Opinia NSZZ Solidarność (pdf)

Załącznik nr 1 - Wzór Medalu ASP w Katowicach (pdf)

Załącznik nr 2 - Struktura ASP w Katowicach (pdf)

Załącznik nr 3 - zasady działania organów kolegialnych (pdf)

Załącznik nr 4 - Regulamin Wyborczy (pdf)

Załącznik nr 5 - Regulamin oceny pracy nauczycieli akademickich (pdf)

Załącznik nr 6 - Regulamin przyznawania nagród (pdf)

Załącznik nr 7 - Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne lub dydaktyczne (pdf)

Załącznik nr 8 - Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego (pdf)

Załącznik nr 9 - Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego (pdf)

Załącznik nr 10 - Regulamin dot. urlopów (pdf)

wytworzył: Biuro Rektora ASP (31-07-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (01-08-2015)


Regulamin pracy (pdf)

Zarządzenie nr 11/2015 ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy (pdf)

Zarządzenie nr 55/2018 zmieniające zarządzenie 11/2015 (pdf)

Zarządzenie 3/2016 ws. Regulaminu pracy (pdf)

Zmieniona treść przepisów Regulaminu pracy (pdf)

wytworzył: Magdalena Wyleżoł, Dział Spraw Pracowniczych ASP (18-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (18-02-2019)


Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach
z dn. 31 maja 2012r. (pdf)

STATUT ASP - Pobierz pliki zarchiwizowane w formacie ZIP.

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (pdf)

Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (pdf)

Załącznik nr 1 - Zakres zadań, odpowiedzialności i udzielonych pełnomocnictw dla osób pełniących funkcje Prorektorów (pdf)

Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek administracji ogólnouczelnianej (pdf)

Załącznik nr 3 - Struktura jednostek administracji ogólnouczelnianej (pdf)

Załącznik nr 4 - Zakresy zadań administracji ogólnouczelnianej (pdf)

Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek administracji na Wydziałach- struktura (pdf)

Załącznik nr 6 - Zakres zadań administracji w podstawowej jednostce organizacyjnej (Wydziale) (pdf)

Załącznik nr 7 - Zakres zadań i udzielonych pełnomocnictw dla Dziekanów i prodziekanów na Wydziałach (pdf)

wytworzył: Kanclerz ASP (06-06-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (06-06-2012)


Statut 2014
(Statut wchodzi w życie z 1. października 2014 r.)

Statut ASP 2014 (pdf)

Uchwała nr 18-2014 (pdf)

Załącznik nr 1 - Wzór Medalu ASP (pdf)

Załącznik nr 2 - Struktura organizacyjna ASP (pdf)

Załącznik nr 3 - Zasady działania organów kolegialnych (pdf)

Załącznik nr 4 - Regulamin wyborczy (pdf)

Załącznik nr 5 - Regulamin oceny nauczyciela akademickiego (pdf)

Załącznik nr 6 - Regulamin przyznawania nagród Rektora (pdf)

Załącznik nr 7 - Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko naukowo-dydaktyczne lub dydaktyczne (pdf)

Załącznik nr 8 - Regulamin działania systemu biblioteczno-informacyjnego (pdf)

Załącznik nr 9 - Regulamin udzielania stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego (pdf)

Opinia Związków Zawodowych (pdf)

Regulamin funkcjonowania Ogólnouczelnianej Galerii "Rondo Sztuki" z dnia 03.11.2014 (pdf)

wytworzył: kierownik Biura Rektora ASP (16-07-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (16-07-2012)

Strona wyświetlona: 228966 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl