poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Siedziba Akademii
Władze Akademii
Misja i strategia Akademii
Akty prawne ASP
Kierunki kształcenia
Nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Praca w ASP
Sprawozdania
Konkursy ofert
Wynajem
Zarządzenia Rektora
Kontrola zarządcza
Senat
Skład Senatu
Uchwały Senatu
Protokoły z posiedzeń Senatu
Rada Uczelni
Skład Rady Uczelni
Regulamin Rady Uczelni
Uchwały Rady Uczelni
Protokoły z posiedzeń Rady Uczelni
Zamówienia publiczne
Zamówienia z dziedziny nauki
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiada dwie podstawowe jednostki organizacyjne (Wydziały):

  • Wydział Artystyczny
  • Wydział Projektowy

Wydział Artystyczny prowadzi studia:

Jednolite studia magisterskie stacjonarne
Kierunek: Grafika
Specjalność: Grafika Warsztatowa

Studia I stopnia niestacjonarne
Kierunek: Grafika
Specjalność: Grafika Warsztatowa

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek: Grafika
Specjalność: Grafika Warsztatowa

Jednolite studia magisterskie stacjonarne
Kierunek: Malarstwo

Studia I stopnia niestacjonarne
Kierunek: Malarstwo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek: Malarstwo

Wydział Projektowy prowadzi studia:

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek: Grafika
Specjalność: Projektowanie Graficzne

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek: Grafika
pecjalność: Projektowanie Graficzne

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek: Wzornictwo

Studia II stopnia stacjonarne
Kierunek: Wzornictwo

Kierunek Wzornictwo – studia I stopnia

OPIS KIERUNKU (pdf)
PLAN STUDIÓW NA ROK 2019/2020 (pdf)
KATALOG EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (pdf)

Kierunek Wzornictwo – studia II stopnia

OPIS KIERUNKU (pdf)
PLAN STUDIÓW NA ROK 2019/2020 (pdf)
KATALOG EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (pdf)

Kierunek Projektowanie Graficzne – studia I stopnia

OPIS KIERUNKU (pdf)
PLAN STUDIÓW NA ROK 2019/2020 (pdf)
KATALOG EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (pdf)

Kierunek Projektowanie Graficzne – studia II stopnia

OPIS KIERUNKU (pdf)
PLAN STUDIÓW NA ROK 2019/2020 (pdf)
KATALOG EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (pdf)

wytworzył: Anna Maraszkiewicz, Kierownik Dziekanatu Wydziału Projektowego (30-09-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (30-09-2019)

Strona wyświetlona: 255257 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl