piątek, 12 lipiec 2024
Informacje ogólne
Siedziba Akademii
Władze Akademii
Misja i strategia Akademii
Akty prawne ASP
Kierunki kształcenia
Nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Praca w ASP
Sprawozdania
Konkursy ofert
Wynajem
Zarządzenia Rektora
Kontrola zarządcza
Senat
Skład Senatu
Uchwały Senatu
Protokoły z posiedzeń Senatu
Rada Uczelni
Skład Rady Uczelni
Regulamin Rady Uczelni
Uchwały Rady Uczelni
Protokoły z posiedzeń Rady Uczelni
Zamówienia publiczne
Zamówienia z dziedziny nauki
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

SKŁAD RADY UCZELNI

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:
  • prof. dr hab. Andrzej Tobis
  • dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP
  • mgr Anna Cichoń
Członkowie spoza wspólnoty uczelni:
  • prof. dr hab. Tomasz Miczka – Przewodniczący Rady Uczelni
  • dr Alicja Knast
  • mgr Ewa Gołębiowska
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ASP w Katowicach. Funkcję tę obecnie pełni pan Jan Kowal.

wytworzył: Anna Cichoń, Kierownik Biura Rektora ASP (13-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-05-2019)

Strona wyświetlona: 255013 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl