poniedziałek, 22 lipiec 2024
Informacje ogólne
Siedziba Akademii
Władze Akademii
Misja i strategia Akademii
Akty prawne ASP
Kierunki kształcenia
Nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Praca w ASP
Sprawozdania
Konkursy ofert
Wynajem
Zarządzenia Rektora
Kontrola zarządcza
Senat
Skład Senatu
Uchwały Senatu
Protokoły z posiedzeń Senatu
Rada Uczelni
Skład Rady Uczelni
Regulamin Rady Uczelni
Uchwały Rady Uczelni
Protokoły z posiedzeń Rady Uczelni
Zamówienia publiczne
Zamówienia z dziedziny nauki
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

SKŁAD SENATU

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (w kadencji 2016-2020)

1. prof. dr hab. Antoni Cygan – Przewodniczący Senatu
2. dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
3. dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, prof. ASP
4. dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
5. ad. dr Marta Więckowska
6. prof. dr hab. Józef Budka
7. prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
8. prof. dr hab. Bogdan Król
9. prof. dr hab. Marian Oslislo
10. prof. dr hab. Mariusz Pałka
11. prof. dr hab. Jacek Rykała
12. prof. dr hab. Jan Szmatloch
13. prof. dr hab. Ireneusz Walczak
14. dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
15. dr hab. Zbigniew Furgaliński, prof. ASP
16. dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP
17. dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
18. dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP
19. dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP
19. dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP
20. dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
22. ad. dr hab. Marcin Białas
23. ad. dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
24. ad. dr Anna Machwic
25. ad. dr Krzysztof Rzeźniczek
26. st. wykł. dr Mieczysław Juda
27. asyst. mgr Tomasz Koclęga
28. mgr Anna Cichoń – Sekretarz Senatu
29. mgr Maciej Cholewa
30. Michał Adamek
31. Dorota Damek
32. Hanna Harkawy
33. Urszula Furmańska
34. Patrycja Mola
35. Aleksandra Kosakowska
36. Julia Dyszy

Z głosem doradczym:

37. mgr Iwona Herszlikowicz
38. mgr Beata Berek
39. dr Barbara Firla

wytworzył: Anna Cichoń, Kierownik Biura Rektora ASP (11-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-04-2019)

Strona wyświetlona: 255088 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl