środa, 22 maj 2024
Informacje ogólne
Siedziba Akademii
Władze Akademii
Misja i strategia Akademii
Akty prawne ASP
Kierunki kształcenia
Nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Praca w ASP
Sprawozdania
Konkursy ofert
Wynajem
Zarządzenia Rektora
Kontrola zarządcza
Senat
Skład Senatu
Uchwały Senatu
Protokoły z posiedzeń Senatu
Rada Uczelni
Skład Rady Uczelni
Regulamin Rady Uczelni
Uchwały Rady Uczelni
Protokoły z posiedzeń Rady Uczelni
Zamówienia publiczne
Zamówienia z dziedziny nauki
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

WŁADZE AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH

Rektor – prof. Antoni Cygan
Prorektor – dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn
Prorektor ds. studenckich  - dr hab.  Grzegorz Hańderek
Dziekan Wydziału Projektowego – dr Marta Więckowska
Dziekan Wydziału Artystycznego – dr hab. Lesław Tetla
Prodziekan Wydziału Projektowego – dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
Prodziekan Wydziału Artystycznego – dr Judyta Bernaś
Kanclerz – mgr Iwona Herszlikowicz
Kwestor – mgr Beata Berek

wytworzył: Kierownik Biura Rektora ASP (01-09-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (01-09-2016)

Strona wyświetlona: 255003 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl