wtorek, 18 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Siedziba Akademii
Władze Akademii
Misja i strategia Akademii
Akty prawne ASP
Kierunki kształcenia
Nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Praca w ASP
Sprawozdania
Konkursy ofert
Wynajem
Zarządzenia Rektora
Kontrola zarządcza
Senat
Skład Senatu
Uchwały Senatu
Protokoły z posiedzeń Senatu
Rada Uczelni
Skład Rady Uczelni
Regulamin Rady Uczelni
Uchwały Rady Uczelni
Protokoły z posiedzeń Rady Uczelni
Zamówienia publiczne
Zamówienia z dziedziny nauki
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

UCHWAŁY SENATU

 

2019

Uchwała Senatu nr 41-2019 w sprawie zmiany uchwały nr 36-2019 (pdf)

Uchwała Senatu nr 40-2019 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji ASP w Katowicach (pdf)

Uchwała Senatu nr 39-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji ASP w Katowicach (pdf)

Uchwała Senatu nr 38-2019 w sprawie zatwierdzenia składu Rady Dyscypliny pierwszej kadencji ASP w Katowicach (pdf)

Uchwała Senatu nr 37-2019 w sprawie przyporządkowanie kierunków studiów do dyscypliny naukowej oraz zatwierdzenia ich programów studiów - PG niestacjonarne bez załączników (pdf)

Uchwała Senatu nr 36-2019 w sprawie weryfikacji efektów uczenia się (pdf)

Uchwała Senatu nr 35-2019 w sprawie zniesienia i wygaszenia kierunku studiów Grafika specjalność Projektowanie Graficzne (pdf)

Uchwała Senatu nr 34-2019 w sprawie wygaszenia studiów niestacjonarnych na kierunku Malarstwo (pdf)

Uchwała Senatu nr 33-2019 w sprawie wygaszenia studiów niestacjonarnych na kierunku Grafika (pdf)

Uchwała Senatu nr 32-2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich (pdf)

Uchwała Senatu nr 31-2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 12-2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich (pdf)

Uchwała Senatu nr 30-2019 w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Katowicach (pdf)

Uchwała Senatu nr 29-2019 w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Katowicach (pdf)

Uchwała Senatu nr 28-2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscypliny naukowej oraz zatwierdzenia ich programów (pdf)

Uchwała Senatu nr 27-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów (pdf)

Uchwała Senatu nr 26-2019 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na VII poziomie PRK na kierunku Wzornictwo (pdf)

Uchwała Senatu nr 25-2019 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na VII poziomie PRK na kierunku Projektowanie Graficzne  (pdf)

Uchwała Senatu nr 24-2019 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego  (pdf)

Uchwała Senatu nr 23-2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji  (pdf)

Uchwała Senatu nr 22-2019 w sprawie uchwalenia Statutu ASP w Katowicach wraz z załącznikami  (pdf)

Uchwała Senatu nr 21-2019 w sprawie zmiany składu senackiej Komisji ds. badań naukowych (pdf)

Uchwała Senatu nr 20-2019 zatwierdzająca plan na rok 2019 (pdf)

Uchwała Senatu nr 19-2019 zatwierdzająca wykonanie planu na rok 2018 (pdf)

Uchwała Senatu nr 18-2019 w sprawie podziału zysku (pdf)

Uchwała Senatu nr 17-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 (pdf)

Uchwała Senatu nr 16-2019 wprowadzająca zmiany w efektach uczenia się (pdf)

Uchwała Senatu nr 15-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 14-2019 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 13-2019 w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku Arteterapia (pdf)
Załącznik do Uchwały Senatu nr 13-2019 w sparwie zmian efektów kształcenia na kierunku Arteterapia (pdf)

Uchwała Senatu nr 12-2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich (pdf)

Uchwała Senatu nr 11-2019 ws. zmiany składu Komisji ds. statutu i regulaminów (pdf)

Uchwała Senatu nr 10-2019 w sprawie powołania p. Anny Cichoń na członka pierwszej Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 9-2019 w sprawie powołania p. Andrzeja Tobisa na członka pierwszej Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 8-2019 w sprawie powołania p. Justyny Kucharczyk na członka pierwszej Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 7-2019 w sprawie powołania p. Tomasza Miczki na członka pierwszej Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 6-2019 w sprawie powołania p. Ewy Gołębiowskiej na członka pierwszej Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 5-2019 w sprawie powołania p. Alicji Knast na członka pierwszej Rady Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 4-2019 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie (pdf)

Uchwała Senatu nr 3-2019 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów (pdf)

Uchwała Senatu nr 1-2019 w sprawie I Rady Uczelni w ASP w Katowicach (pdf)

 

2018

Uchwała Senatu nr 31-2018 d’Annunzio University, Chieti-Pescara, Włochy (pdf)

Uchwała Senatu nr 30-2018 w sprawie zasad przyjęcia finalistów olimpiad  (pdf)

Uchwała Senatu nr 29-2018 zmieniająca uchwałę nr 8-2018 w sprawie zasad rekrutacji (pdf)

Uchwała Senatu nr 28-2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2018 (pdf)

Uchwała Senatu nr 27-2018 w sprawie zmiany składu Komisji ds. nagród i odznaczeń (pdf)

Uchwała Senatu nr 26-2018 ws. zmiany składu Komisji ds. badań naukowych (pdf)

Uchwała Senatu nr 25-2018 ws. zmiany składu Komisji ds. statutu i regulaminów (pdf)

Uchwała Senatu nr 24-2018 Mimar Sinan Fine Arts University z Istambułu, Turcja (pdf)

Uchwała Senatu nr 23-2018 w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Rektora (pdf)

Uchwała Senatu nr 22-2018 ws. zatwierdzenia programów kształcenia na rok 2018-2019 (pdf)

Uchwała Senatu nr 21-2018 w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych 2018-2019 (pdf)

Uchwała Senatu nr 20-2018 w sprawie zmiany nazw kierunku studiów Grafika... (pdf)

Uchwała Senatu nr 19-2018 w sprawie zmiany nazw kierunku studiów Grafika... (pdf)

Uchwała Senatu nr 18-2018 w sprawie zmiany nazw kierunku studiów Grafika... (pdf)

Uchwała Senatu nr 17-2018 w sprawie zmiany nazw kierunku studiów Grafika... (pdf)

Uchwała Senatu nr 16-2018 w sprawie zmiany nazw kierunku studiów Grafika... (pdf)

Uchwała Senatu nr 15-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wpisanie do planu wieloletniego projektu Program Rozwoju ASP (pdf)

Uchwała Senatu nr 14-2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 (pdf)

Resolution of the Senate 4 (pdf)

Uchwała Senatu nr 10-2018 w sprawie wypracowanego zysku za rok 2017 (pdf)

Uchwała Senatu nr 9-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (pdf)

Uchwała Senatu nr 8-2018 w sprawie warunków rekrutacji w roku akademickim 2019-2020 (pdf)

Uchwała Senatu nr 7-2018 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na środowiskowe studia doktoranckie (pdf)

Uchwała Senatu nr 6-2018 w sprawie wyrażenia poparcia na realizację dokumentacji projektowej (pdf)

Uchwała Senatu nr 5-2018 w sprawie nadania Medalu ASP w Katowicach prof. Toshihiro Hamano (pdf)

Uchwała Senatu nr 4-2018 w sprawie nadania statusu Profesora Honorowego (pdf)

Uchwała Senatu nr 3-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie współpracy UWB Pilzno (pdf)

Uchwała Senatu nr 2-2018 - powołanie Kapitułu Medalu ASP (pdf)

Uchwała Senatu nr 1-2018 w sprawie liczby miejsc na studiach (pdf)

 

2017

Uchwała Senatu nr 42-2017 w sprawie stosowania kosztów autorskich (pdf)

Uchwała Senatu nr 41-2017 zatwierdzająca zmiany w składzie Komisji budżetowej (pdf)

Uchwała Senatu nr 40-2017 zatwierdzająca zmiany w składzie Komisji struktury (pdf)

Uchwała Senatu nr 39-2017 wyrażająca zgodę na współpracę z University of Plymouth (pdf)

Uchwała Senatu nr 38-2017 wyrażającą zgodę na współpracę z Valand Academy (pdf)

Uchwała Senatu nr 37-2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego sztuki (pdf)

Uchwała Senatu nr 36-2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów (pdf)

Uchwała Senatu nr 35-2017 - Sprawozdanie z działalności Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 34-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie Medalu ASP (pdf)

Uchwała Senatu nr 33-2017 w sprawie wprowadzenia zasad kierowania za granicę (pdf)

Uchwała Senatu nr 32-2017 w sprawie korekty planu 2017 z załącznikiem (pdf)

Uchwała Senatu nr 31-2017 w sprawie wyboru firmy do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego (pdf)

Uchwała Senatu nr 30-2017 ws. zatwierdzenia zmian w składzie osobowym senackiej Komisji do spraw nagród i odznaczeń (pdf)

Uchwała Senatu nr 29-2017 ws. reasumpcji Uchwały nr 26-2017 - Zmiana składu osobowego UKW (pdf)

Uchwała Senatu nr 28-2017 ws. zmiany Uchwały nr 23-2015 w sprawie zasad pobierania opłat całość z załącznikami (pdf)

Uchwała Senatu nr 27-2017 ws.  zatwierdzenia programów kształcenia na rok 2017-2018 (pdf)

Uchwała Senatu nr 26-2017 w sprawie zmiany składu UKW (pdf)

Uchwała Senatu nr 25-2017 w sprawie zatwierdzenia kandydata do RGNiSW (pdf)

Uchwała Senatu nr 24-2017 w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych w roku 2017-2018 (pdf)

Uchwała Senatu nr 23-2017 w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów (pdf)

Uchwała Senatu nr 22-2017 w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (pdf)

Uchwała Senatu nr 21-2017 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów (pdf)

Uchwała Senatu nr 20-2017 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (pdf)

Uchwała Senatu nr 19-2017 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2017 (pdf)

Uchwała Senatu nr 18-2017 zatwierdzająca sprawozdanie z wykonania planu 2016 dział I-V (pdf)

Uchwała Senatu nr 17-2017 w sprawie straty z lat ubiegłych (pdf)

Uchwała Senatu nr 16-2017 w sprawie podziału zysku za rok 2016 (pdf)

Uchwała Senatu nr 15-2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu 2016 (pdf)

Uchwała Senatu nr 14-2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2018-2019 (pdf)

Uchwała Senatu nr 13-2017 w sprawie zawarcia umowy z Art Academy of Latvia (pdf)

Uchwała Senatu nr 12-2017 w sprawie wprowadzenia zmian w załącznikach do ZASAD KIEROWANIA ZA GRANICĘ (pdf)

Uchwała Senatu nr 11-2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Rektora wniosku: Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej  (pdf)

Uchwała Senatu nr 10-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wpisanie do planu inwestycji realizacji projektu: Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej  (pdf)

Uchwała Senatu nr 9-2017 w sprawie postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (pdf)

Uchwała Senatu nr 8-2017 w sprawie zmiany składu Komisji ds. statutu i regulaminów (pdf)

Uchwała Senatu nr 7-2017 w sprawie umowy bilateralnej z Politecnico de Leira (pdf)

Uchwała Senatu nr 6-2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale rekrutacyjnej (pdf)

Uchwała Senatu nr 5-2017 w sprawie określenia limitów przyjęć na studia (pdf)

Uchwała Senatu nr 4-2017 w sprawie zawarcia umowy bilateralnej Mainz (pdf)

Uchwała Senatu nr 3-2017 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Biznes Nauka Samorząd PRO SILESIA (pdf)

Uchwała Senatu nr 2-2017 w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego (pdf)

Uchwała Senatu nr 1-2017 w sprawie zatwierdzenia korekty planu 2016 (pdf)

wytworzył: Anna Cichoń, Kierownik Biura Rektora (09-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-10-2019)

 

Strona wyświetlona: 255711 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl