niedziela, 19 maj 2024
Informacje ogólne
Siedziba Akademii
Władze Akademii
Misja i strategia Akademii
Akty prawne ASP
Kierunki kształcenia
Nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Praca w ASP
Sprawozdania
Konkursy ofert
Wynajem
Zarządzenia Rektora
Kontrola zarządcza
Senat
Skład Senatu
Uchwały Senatu
Protokoły z posiedzeń Senatu
Rada Uczelni
Skład Rady Uczelni
Regulamin Rady Uczelni
Uchwały Rady Uczelni
Protokoły z posiedzeń Rady Uczelni
Zamówienia publiczne
Zamówienia z dziedziny nauki
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

ZARZĄDZENIA REKTORA

 

2019

Zarządzenie nr 37-2019 w sprawie wykazu i minimalnych stawek netto najmu mienia (pdf)

Zarządzenie nr 22-2019 w sprawie ogłoszenia II stopnia alarmowego ,,BRAVO CRP'' (pdf)

Zarządzenie nr 21-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej (pdf)

Zarządzenie nr 20-2019 w sprawie ogłoszenia II stopnia alarmowego ,,BRAVO CRP'' (pdf)

Zarządzenie nr 19A-2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentów-cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim oraz języku angielskim (pdf)

Zarządzenie nr 19-2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone dla studentów studiów stacjonarnych, w roku akademickim 2019-2020 (pdf)

Zarządzenie nr 18-2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne (pdf)

Zarządzenie nr 17-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej (pdf)

Zarządzenie nr 16-2019 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia (pdf)

Zarządzenie nr 15-2019 w sprawie sposobu przyznawania i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów (pdf)

Zarządzenie nr 14-2019 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej (pdf)

Zarządzenie nr 13-2019 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej (pdf)

zarządzenie nr 12-2019 w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich (pdf)

Zarządzenie nr 10-2019 w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)

Zarządzenie nr 9-2019 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 15-2017 (pdf)

Zarządzenie nr 8-2019 w sprawie dostępu do ESP na platformie ePUAP (pdf)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8-2019 ws. dostępu do ePUAP (doc)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8-2019 ws. dostępu do ePUAP (doc)

Zarządzenie nr 7-2019 zmieniające Zarządzenie nr 31-2005 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej (pdf)

Zarządzenie nr 5-2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w projekcie Budowa potencjału ASP (pdf)

Zarządzenie nr 4-2019 w sprawie finansowania działalności Akademii do czasu przyjęcia planu (pdf)

Zarządzenie nr 3-2019 zmieniające Zarządzenie nr 7-2017 w sprawie określenia stawek (pdf)

Zarządzenie nr 2-2019 w sprawie dodatkowych dni wolnych (pdf)

Zarządzenie nr 1-2019 w sprawie powołania członków komisji przetargowej (pdf)

wytworzył: Dominika Kasperczyk, Samodzielny referent (16-09-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (16-09-2019)

Strona wyświetlona: 255054 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl