poniedziałek, 20 wrzesień 2021
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2018-06-15 16:05:19
Powrót do aktualnego wyglądu

UCHWAŁY SENATU

 

Resolution of the Senate 4 (pdf)

Uchwała Senatu nr 10-2018 w sprawie wypracowanego zysku za rok 2017 (pdf)

Uchwała Senatu nr 9-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (pdf)

Uchwała Senatu nr 8-2018 w sprawie warunków rekrutacji w roku akademickim 2019-2020 (pdf)

Uchwała Senatu nr 7-2018 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na środowiskowe studia doktoranckie (pdf)

Uchwała Senatu nr 4-2018 w sprawie nadania statusu Profesora Honorowego (pdf)

Uchwała Senatu nr 3-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie współpracy UWB Pilzno (pdf)

Uchwała Senatu nr 2-2018 - powołanie Kapitułu Medalu ASP (pdf)

Uchwała Senatu nr 1-2018 w sprawie liczby miejsc na studiach (pdf)

Uchwała Senatu nr 41-2017 zatwierdzająca zmiany w składzie Komisji budżetowej (pdf)

Uchwała Senatu nr 40-2017 zatwierdzająca zmiany w składzie Komisji struktury (pdf)

Uchwała Senatu nr 39-2018 wyrażająca zgodę na współpracę z University of Plymouth (pdf)

Uchwała Senatu nr 38-2017 wyrażającą zgodę na współpracę z Valand Academy (pdf)

Uchwała Senatu nr 37-2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego sztuki (pdf)

Uchwała Senatu nr 36-2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów (pdf)

Uchwała Senatu nr 35-2017 - Sprawozdanie z działalności Uczelni (pdf)

Uchwała Senatu nr 34-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie Medalu ASP (pdf)

Uchwała Senatu nr 33-2017 w sprawie wprowadzenia zasad kierowania za granicę (pdf)

Uchwała Senatu nr 32-2017 w sprawie korekty planu 2017 z załącznikiem (pdf)

Uchwała Senatu nr 31-2017 w sprawie wyboru firmy do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego (pdf)

Uchwała Senatu nr 30-2017 ws. zatwierdzenia zmian w składzie osobowym senackiej Komisji do spraw nagród i odznaczeń (pdf)

Uchwała Senatu nr 29-2017 ws. reasumpcji Uchwały nr 26-2017 - Zmiana składu osobowego UKW (pdf)

Uchwała Senatu nr 28-2017 ws. zmiany Uchwały nr 23-2015 w sprawie zasad pobierania opłat całość z załącznikami (pdf)

Uchwała Senatu nr 27-2017 ws.  zatwierdzenia programów kształcenia na rok 2017-2018 (pdf)

Uchwała Senatu nr 26-2017 w sprawie zmiany składu UKW (pdf)

Uchwała Senatu nr 25-2017 w sprawie zatwierdzenia kandydata do RGNiSW (pdf)

Uchwała Senatu nr 24-2017 w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych w roku 2017-2018 (pdf)

Uchwała Senatu nr 23-2017 w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów (pdf)

Uchwała Senatu nr 22-2017 w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (pdf)

Uchwała Senatu nr 21-2017 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów (pdf)

Uchwała Senatu nr 20-2017 w sprawie Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (pdf)

Uchwała Senatu nr 19-2017 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2017 (pdf)

Uchwała Senatu nr 18-2017 zatwierdzająca sprawozdanie z wykonania planu 2016 dział I-V (pdf)

Uchwała Senatu nr 17-2017 w sprawie straty z lat ubiegłych (pdf)

Uchwała Senatu nr 16-2017 w sprawie podziału zysku za rok 2016 (pdf)

Uchwała Senatu nr 15-2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu 2016 (pdf)

Uchwała Senatu nr 14-2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2018-2019 (pdf)

Uchwała Senatu nr 13-2017 w sprawie zawarcia umowy z Art Academy of Latvia (pdf)

Uchwała Senatu nr 12-2017 w sprawie wprowadzenia zmian w załącznikach do ZASAD KIEROWANIA ZA GRANICĘ (pdf)

Uchwała Senatu nr 11-2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Rektora wniosku: Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej  (pdf)

Uchwała Senatu nr 10-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wpisanie do planu inwestycji realizacji projektu: Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej  (pdf)

Uchwała Senatu nr 9-2017 w sprawie postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie (pdf)

Uchwała Senatu nr 8-2017 w sprawie zmiany składu Komisji ds. statutu i regulaminów (pdf)

Uchwała Senatu nr 7-2017 w sprawie umowy bilateralnej z Politecnico de Leira (pdf)

Uchwała Senatu nr 6-2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale rekrutacyjnej (pdf)

Uchwała Senatu nr 5-2017 w sprawie określenia limitów przyjęć na studia (pdf)

Uchwała Senatu nr 4-2017 w sprawie zawarcia umowy bilateralnej Mainz (pdf)

Uchwała Senatu nr 3-2017 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Biznes Nauka Samorząd PRO SILESIA (pdf)

Uchwała Senatu nr 2-2017 w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego (pdf)

Uchwała Senatu nr 1-2017 w sprawie zatwierdzenia korekty planu 2016 (pdf)

wytworzył: Biuro Rektora ASP (04-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (04-01-2018)

 

Strona wyświetlona: 185466 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl