środa, 31 maj 2023
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2018-02-15 11:03:00
Powrót do aktualnego wyglądu

AKTY PRAWNE ASP

 

Statut Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 1.10.2015 (pdf)

Uchwała Senatu ASP w Katowicach nr 15-2015 (pdf)

Opinia NSZZ Solidarność (pdf)

Załącznik nr 1 - Wzór Medalu ASP w Katowicach (pdf)

Załącznik nr 2 - Struktura ASP w Katowicach (pdf)

Załącznik nr 3 - zasady działania organów kolegialnych (pdf)

Załącznik nr 4 - Regulamin Wyborczy (pdf)

Załącznik nr 5 - Regulamin oceny pracy nauczycieli akademickich (pdf)

Załącznik nr 6 - Regulamin przyznawania nagród (pdf)

Załącznik nr 7 - Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne lub dydaktyczne (pdf)

Załącznik nr 8 - Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego (pdf)

Załącznik nr 9 - Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego (pdf)

Załącznik nr 10 - Regulamin dot. urlopów (pdf)

wytworzył: Biuro Rektora ASP (31-07-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (01-08-2015)


Regulamin pracy (pdf)

Zarządzenie nr 11/2015 ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy (pdf)

wytworzył: Dział Spraw Pracowniczych ASP (22-06-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (22-06-2015)


Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach
z dn. 31 maja 2012r. (pdf)

STATUT ASP - Pobierz pliki zarchiwizowane w formacie ZIP.

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (pdf)

Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (pdf)

Załącznik nr 1 - Zakres zadań, odpowiedzialności i udzielonych pełnomocnictw dla osób pełniących funkcje Prorektorów (pdf)

Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek administracji ogólnouczelnianej (pdf)

Załącznik nr 3 - Struktura jednostek administracji ogólnouczelnianej (pdf)

Załącznik nr 4 - Zakresy zadań administracji ogólnouczelnianej (pdf)

Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek administracji na Wydziałach- struktura (pdf)

Załącznik nr 6 - Zakres zadań administracji w podstawowej jednostce organizacyjnej (Wydziale) (pdf)

Załącznik nr 7 - Zakres zadań i udzielonych pełnomocnictw dla Dziekanów i prodziekanów na Wydziałach (pdf)

wytworzył: Kanclerz ASP (06-06-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (06-06-2012)


Statut 2014
(Statut wchodzi w życie z 1. października 2014 r.)

Statut ASP 2014 (pdf)

Uchwała nr 18-2014 (pdf)

Załącznik nr 1 - Wzór Medalu ASP (pdf)

Załącznik nr 2 - Struktura organizacyjna ASP (pdf)

Załącznik nr 3 - Zasady działania organów kolegialnych (pdf)

Załącznik nr 4 - Regulamin wyborczy (pdf)

Załącznik nr 5 - Regulamin oceny nauczyciela akademickiego (pdf)

Załącznik nr 6 - Regulamin przyznawania nagród Rektora (pdf)

Załącznik nr 7 - Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko naukowo-dydaktyczne lub dydaktyczne (pdf)

Załącznik nr 8 - Regulamin działania systemu biblioteczno-informacyjnego (pdf)

Załącznik nr 9 - Regulamin udzielania stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego (pdf)

Opinia Związków Zawodowych (pdf)

Regulamin funkcjonowania Ogólnouczelnianej Galerii "Rondo Sztuki" z dnia 03.11.2014 (pdf)

wytworzył: kierownik Biura Rektora ASP (16-07-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (16-07-2012)

Strona wyświetlona: 226147 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl