niedziela, 26 czerwiec 2022
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-05-27 12:28:19
Powrót do aktualnego wyglądu

WYCI·G Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

Cz I

Postanowienia oglne

 

§ 1

 

Podstaw prawn dziaania  Akademii Sztuk Piknych w Katowicach -zwan dalej ASP stanowi:

1.      Ustawa z dnia 12 wrzenia 1990 roku o szkolnictwie wyszym /Dz.U. Nr 65  poz.385 ze zmianami/.

2.      Ustawa z dnia 15 lutego 2001r  o utworzeniu Akademii Sztuk Piknych w Katowicach. /Dz.U. Nr 37 poz.423/

3.      Statut Akademii Sztuk Piknych  uchwalony dnia 24 lipca 2002r.

 

§ 2

 

ASP jest pastwow szko wysz jednowydziaow , w jej skad wchodz:

1.      Wydzia

2.      Jednostki midzywydziaowe,

3.      Jednostki oglnouczelniane,

4.      Komrki administracyjne.

 

§ 3

 

W wydziale  dziaaj:

1.      Katedra Malarstwa, Rysunku i Rze¥by

2.      Katedra Grafiki Warsztatowej

3.      Katedra  Projektowania Graficznego

4.      Katedra  Wzornictwa

5.      Katedra Teorii i Historii Sztuki

6.      Studium  WF

7.      Studium Praktycznej Nauki Jzykw Obcych

8.      Studia Wieczorowe

 

 

§ 4.

 

Jednostkami oglnouczelnianymi s:

1.      Biblioteka

2.      Ga1eria

3.      Archiwum

 

§ 5.

 

Do komrek administracyjnych nale:

1.      Dzia Nauczania i Spraw Bytowych Studentw

2.      Dzia Finansowo-Ksigowy

3.      Dzia Spraw Pracowniczych

4.      Dzia Administracyjno-Gospodarczy

5.      Biuro Rektora

6.      Dziekanat

oraz samodzielne stanowiska :

-         radcy prawnego,

-         inspektora bhp i ppo.

-         penomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

-         ds. prac naukowo-badawczych

-         audytora wewntrznego

-         ds. wsppracy  z zagranic

Strona wyświetlona: 204257 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl