sobota, 25 czerwiec 2022
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2011-08-10 14:15:38
Powrót do aktualnego wyglądu

PRACA W ASP

Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko "Asystenta Koordynatora działań ASP"

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Koordynatora Działań ASP (IDL) na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, lub składać osobiście w Biurze Rektora. Oferty należy złożyć w terminie  do dnia 16.08.2011r.

wytworzył: Referent ds. pracowniczych Karolina Kornek (10-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (10-08-2011)


Ogłoszenie o pracę na stanowisko "Instruktora w wymiarze 1/2 etatu w pracowni Rysunku w Katedrze Grafiki – Wydział Artystyczny"

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty prosimy przesłać do 31.08.2011 na adres Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Dział Spraw Pracowniczych Katowice 40-074 ul. Raciborska 37 - lub na adres mailowy kadry@asp.katowice.pl
Zakończenie procesu rekrutacyjnego 07.09.2011

wytworzył: Referent ds. pracowniczych Anna Maraszkiewicz (09-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (09-08-2011)Ogłoszenie o pracę na stanowisko "Instruktora w wymiarze 1/2 etatu w pracowni Litografii w Katedrze Grafiki – Wydział Artystyczny"

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty prosimy przesłać do 31.08.2011 na adres Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Dział Spraw Pracowniczych Katowice 40-074 ul. Raciborska 37 - lub na adres mailowy kadry@asp.katowice.pl
Zakończenie procesu rekrutacyjnego 07.09.2011

wytworzył: Referent ds. pracowniczych Anna Maraszkiewicz (09-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (09-08-2011)


Ogłoszenie o pracę na stanowisko "Asystenta w wymiarze pełnego etatu w pracowni Grafiki Książki i w Katedrze Grafiki – Wydział Artystyczny"

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty prosimy przesłać do 31.08.2011 na adres Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Dział Spraw Pracowniczych Katowice 40-074 ul. Raciborska 37 - lub na adres mailowy kadry@asp.katowice.pl
Zakończenie procesu rekrutacyjnego 07.09.2011

wytworzył: Referent ds. pracowniczych Anna Maraszkiewicz (09-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (09-08-2011)


Ogłoszenie o pracę na stanowisko "Asystenta w wymiarze pełnego etatu w pracowni Grafiki – Interpretacji Literatury w Katedrze Grafiki – Wydział Artystyczny"

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty prosimy przesłać do 31.08.2011 na adres Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Dział Spraw Pracowniczych Katowice 40-074 ul. Raciborska 37 - lub na adres mailowy kadry@asp.katowice.pl
Zakończenie procesu rekrutacyjnego 07.09.2011

wytworzył: Referent ds. pracowniczych Anna Maraszkiewicz (09-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (09-08-2011)


Ogłoszenie o konkursie na stanowiskowo osoby obsługującej "Design Office"

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37 w biurze rektora lub drogą mailową na adres: design-silesia@asp.katowice.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.

wytworzył: Referent ds. pracowniczych Magdalena Grędysa (03-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (03-08-2011)


Ogłoszenie o konkursie na stanowiskowo referenta ds. administracyjno – finansowych

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37 w Biurze Rektora lub drogą mailową na adres: design-silesia@asp.katowice.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 r.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.

wytworzył: Referent ds. pracowniczych Magdalena Grędysa (03-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (03-08-2011)


Ogłoszenie o konkursie na "Asystenta Koordynatora działań ASP"

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Koordynatora Działań ASP (IDL) na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, lub składać osobiście w Biurze Rektora w terminie  do dnia 10.08.2011r.

wytworzył: Koordynator działań ASP Karolina Kornek (03-08-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (03-08-2011)


Zapotrzebowanie na pracowników nie będącymi nauczycielami akademickimi 

  1. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór pracowników na stanowiska Samodzielnego Referenta w Dziekanacie Wydziału Artystycznego i Wydziału Projektowego - 2 osoby.
  2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór pracowników na stanowisko
    Referent / Specjalista ds. organizacji
    .
  3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór pracowników na stanowisko Technolog.

Pobierz plik:

Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego do Działu Spraw Pracowniczych - budynek ASP przy ul. Raciborskiej 37, pok. 013, w terminie do 20.08.2011r. lub drogą mailową na adres kadry@asp.katowice.pl

wytworzył: Dział Spraw Pracowniczych ASP (26-07-2011)
wprowadził: Piotr Lipski (26-07-2011)

Strona wyświetlona: 211381 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl