poniedziałek, 4 grudzień 2023
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-05-27 11:56:05
Powrót do aktualnego wyglądu

INSTRUKCJA

Informacje oglne

BIP - co to jest?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzdowy publikator teleinformatyczny, skadajcy si z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na ktrych zostaje udostpniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia atwy dostp do aktualnej i penej informacji dotyczcej spraw publicznych. Na stronach BIP mona znale¥ informacje o aktach prawnych, zarzdzeniach, zamwieniach publicznych oraz procedurach zaatwiania spraw w urzdzie i jednostkach podlegych.

STRONA G£?WNA BIP
Na stron gwn Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Sztuk Piknych w Katowicach mona dosta si:
W sposb bezporedni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przegldarce internetowej http://bip.asp.katowice.pl/bip  
W sposb poredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przegldarce internetowej http://bip.asp.katowice.pl oraz kliknicie w logo BIP na stronie gwnej serwisu

Gwna strona biuletynu skada si z nagwka, menu, okna wyszukiwarki, stopki oraz okna gwnego z oglnymi informacjami dotyczcymi BIP.

Nagwek, wyszukiwarka, stopka oraz menu przedmiotowe s staymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywoania odnonikw (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany bd nastpowa w gwnej czci strony tj. w oknie gwnym.

Menu przedmiotowe podzielone zostao na czci:

Informacje oglne:
Siedziba Akademii
Wadze Akademii
Statut
Regulamin organizacyjny
Zamwienia publiczne
Kierunki ksztacenia
Nieruchomoci
Informacje nieudostpnione

Obsuga Biuletynu:
Instrukcja
Statystyki
Redakcja

* * *

- Ilekro w niniejszej instrukcji stosuje si okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

- Ilekro w niniejszej instrukcji stosuje sie okrelenie - rozporzdzenie, mowa jest o rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na ktrych udostpnia si informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjanienie poniej)zobowiazany do tego ustaw.

- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie gwnej

- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

- W przypadku wyczenia jawnoci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje si zakres wyczenia, podstaw prawn wyczenia jawnoci oraz wskazuje sie organ lub osob, ktre dokonay wyaczenia, a w przypadku jeeli ograniczenie nastpio ze wzgldu na prywatno osoby fizycznej lub tajemnic przedsibiorcy - podmiot w interesie, ktrego dokonano wyaczenia jawnoci.

- w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w ktre s zestawione informacje publiczne udostpnione w BIP.

- wizualizacja BIP, stanowi nierozerwaln cz z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalajcymi na gromadzenie, porzdkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.

- dostp do informacji publicznych udostpnionych w BIP jest rwnie moliwy poprzez stron gwn BIP posiadajc adres URL - www.bip.gov.pl wedug menu podmiotowego lub przedmiotowego.

- w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzajcy jest informowany o chwilowym zablokowaniu pocze z t stron.

Wyjanienia dotyczce odnonikw BIP:

"Redakcja" - zawiera dane okrelajce tosamo osoby, ktra wprowadzia informacj do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporzdzenia jest to pracownik Podmiotu.

"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony gwnej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra waciwego do spraw administracji publicznej. Strona gwna BIP zawierajca wykaz podmiotw, obowizanych zgodnie z ustaw do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnonikami umoliwiajcymi poaczenia z ich stronami.

"panel aktualizacyjny" - element oprogramowania serwera umoliwiajcy dostp (po podaniu identyfikatora i hasa dostpu)do merytoryki BIP w celu dokonania niezbdnych zmian w treci informacji publicznych udostepnianych w BIP.

Strona wyświetlona: 226304 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl