ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na Realizację filmów promujących Projekt: TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice

ASP-DAT-ZP-10/2011 - Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego do Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

ASP-DAT-ZP-9/2011 - Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, maszyn wirtualnych oraz rozbudowę sieci LAN

ASP-DAT-ZP-07/2011 - Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

ASP-DAT-ZP-6/2011 - Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

ASP-DAT-ZP-02/2011 - Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu systemowego "Zarządzenie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego".

ASP-DAT-ZP-3/2011 - Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice "Rondo Sztuki".

ASP-DAT-ZP-4/2011 - Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania i opracowanie na jego podstawie raportu pn.

Badanie potrzeb przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego w zakresie designu wraz z opracowaniem raportu metodologicznego i raportu końcowego”.

Przetarg nr ASP-DAT-ZP-01/2011 - Czytaj całość

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o nr ASP-DAT-ZP-10/2010 na: „Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków znajdujących się na terenie byłej jednostki wojskowej pomiędzy ulicą Raciborską a Koszarową w Katowicach”. Wyniki znajdują się załączonym pliku.

Wyniki przetargu nr ASP-DAT-ZP-10/2010 na roboty budowlane - Czytaj całość

Paginacja

<< 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi