ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

ASP-DAT-ZP-03/2012

7 lat temu

Przetarg nieograniczony "Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno - badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych"

Dokumenty do pobrania :

I. Ogłoszenie o zamówieniu ASP DAT ZP 03 2012

II. SIWZ ASP DAT ZP 03 2012

III. Wzór formularza oferty załącznik nr 1 ASP DAT ZP 03 2012

IV. Załącznik nr 1a ASP DAT ZP 03 2012

V. Nowy Załącznik nr 1a

VI. Załącznik nr 1a zmieniony 21 06 2012

VII. Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik nr 2 ASP DAT ZP 03 2012

VIII. Wykaz wykonanych robót załącznik nr 3 ASP DAT ZP 03 2012

IX. Wykaz narzędzi, urządzeń załącznik nr 4 ASP DAT ZP 03 2012

X. Wykaz osób i podmiotów załącznik nr 5 ASP DAT ZP 03 2012

XI. Oświadczenie załącznik nr 6 ASP DAT ZP 03 2012

XII. Informacja na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia załącznik nr 7 ASP DAT ZP 03 2012

XIII. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 8 ASP DAT ZP 03 2012

XIV. Wzór dokumentu gwarancyjnego załącznik nr 9 ASP DAT ZP 03 2012

XV. Nowy Załącznik nr 9 do SIWZ(wzór)

XVI. Wzór umowy ASP DAT ZP 03 2012

Cała dokumentacja projektowa dostępna jest :

I. pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/

Odpowiedzi na zapytania:

I. Odpowiedzi na pytania nr 1 asp dat zp 03 2012

II. Odpowiedzi na pytania nr 2 asp dat zp 03 2012

III. Odpowiedzi na pytania nr 3 asp dat zp 03 2012

IV. Odpowiedzi na pytania nr 4 asp dat zp 03 2012

V. ODPOWIEDŹ NR 5 ASP DAT ZP 3 2012

VI. Odpowiedzi na pytania nr 6 asp dat zp 03 2012

VII. Odpowiedź nr 7  ASP DAT ZP 03 2012

VIII. Odpowiedź nr 8  ASP DAT ZP 03 2012

IX. Odpowiedź na zapytanie nr 9 asp dat zp 03 2012

Załącznik nr 11 uzupełnienie 2 02 07 2012 Załącznik nr 11 uzupełnienie 3 Załącznik nr 11 uzupełnienie 4 Załącznik nr 11 uzupełnienie 5 Załącznik nr 11 uzupełnienie 6 Załącznik nr 11 uzupełnienie 7 Załącznik nr 11 uzupełnienie 8

X. ASP DAT ZP 3 2012 Odpowiedź nr 10

XI. ASP DAT ZP 3 2012 Odpowiedź nr 11

Poprawiony Załącznik nr 11uzupełnienie9 znajduje się w linku: pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/

XII. ASP DAT ZP 3 2012 Odpowiedź nr 12

BlueboxGreenbox karta techniczna Moltonstoffe karta techniczna system szyn przesuwnych Załącznik nr 11 uzupełnienie 1

XIII. Odpowiedź na zapytanie nr 13 ASP DAT ZP 03 2012

ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

I. Powiadomienie o zmianach siwz ASP DAT ZP 3 2012

II. zmiana ogłoszenia o zamówieniu ASP DAT ZP 3 2012

III. Wzór umowy modyfikacja 2 ASP DAT ZP 03 2012

IV. Powiadomienie o zmianach siwz 24 05 2012 ASP DAT ZP 3 2012

V. Powiadomienie o zmianach siwz 21 06 2012 asp dat zp 03 2012

VI. SPROSTOWANIE do Powiadomienia o zmianach z dnia 21 06 2012

VII. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 21 06 2012 asp dat zp 03 2012

VIII. ASPDAT ZP 3 2012 Ogłoszenie dodatkowych informacji Sprostowanie

IX. ASP DAT ZP 3 2012 zmiana siwz

POWIADOMIENIE O WIZJI LOKALNEJ:

I. ASP DAT ZP 03 2012 Powiadomienie o wizji lokalnej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU :

I.ASP DAT ZP 3 2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi