ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Jeszcze, lepsze, śląskie – DESIGN SILESIA - konferncja otwierająca projekt

9 lat temu

Projekt promuje wykorzystanie designu w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie podnoszenia ich innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności. Pokazuje również jak efektywnym narzędziem potrafi być design w procesie kształtowania przestrzeni publicznej.

Poprzez wystawy, konkursy, warsztaty, które będą miały miejsce od września do grudnia 2010 roku w Województwie Śląskim, chcemy stworzyć możliwości budowania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami i projektantami.

W trakcie trwania projektu pokażemy w jaki sposób design może wpływać na zwiększenie aktywności i zadowolenia mieszkańców Śląska, oraz w jaki sposób design może być narzędziem promocji nie tylko produktu czy usługi, ale również regionu.

Projekt zainauguruje konferencja, która odbędzie się w Rondzie Sztuki 13 września b.r. Podczas tego spotkania chcemy zaprezentować design jako narzędzie w kreowaniu przestrzeni publicznej. W konferencji weźmie udział, m.in Pete Kercher, Ambasador EIDD – Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, który przybliży samorządowcom, przedsiębiorcom i projektantom ideę „Projektowania dla wszystkich” (Design for All)

Kolejnym elementem projektu będzie przeprowadzenie badań, które pomogą w zdiagnozowaniu potrzeb przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu designu. Platformą wymiany tych informacji będzie portal internetowy oraz przygotowane dla wyżej zainteresowanych warsztaty projektowe.

Przygotowaliśmy dwa konkursy dla studentów i profesjonalistów. Konkurs „Śląska Rzecz” promuje najlepsze produkty oraz projekty z zakresu grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej wdrożone przez śląskie firmy. „Najlepsze Dyplomy Projektowe” to z kolei konkurs dla absolwentów wyższych uczelni zajmujących się projektowaniem. Obydwu konkursom towarzyszyć będą wystawy najlepszych prac.

Projekt promuje społeczną funkcję designu jako narzędzia do stworzenia wszystkim ludziom równych szans brania udziału we wszystkich dziedzinach życia. Aby cel ten został osiągnięty, otaczająca nas architektura, przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i informacja - krótko mówiąc, wszystko co jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi - musi być dostępne i przystosowane dla każdej osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do zmian jakie progresywnie następują u każdego człowieka.

„Design Silesia” to projekt systemowy Samorządu Województwa Śląskiego zaplanowany do realizacji w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL. Liderem przedsięwzięcia jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego a partnerami: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Kontakt: aspmarta@gmail.com

logo DesignSilesia
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi