ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

DYPLOMY 2010 - Harmonogram obron

9 lat temu

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kształci na trzech kierunkach: grafika, malarstwo i wzornictwo w ramach dwóch wydziałów: Artystycznego i Projektowego. Proces edukacyjny obejmuje dwa etapy: licencjacki i magisterski. Nowoczesna forma kształcenia umożliwia studentom modelowanie programów studiów w sposób indywidualny, a opcja doboru przedmiotów spośród wszystkich Katedr buduje szeroką ofertę i zapewnia wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy artystycznej lub projektów

MALARSTWO

2 - 3 lipca Rondo Sztuki

2 lipca ( piątek), Malarstwo

Łukasz Obałek, godz. 09:00 ul. Słowackiego 51/9, Katowice My Lovely Villa

Pierwszą częcią dyplomu Łukasza Obałka jest przeprowadzony w marcu, w Galerii Szyb Wilson, projekt My Lovely Villa. Wraz ze swoim przyjacielem, budując dom, realizują marzenie o prywatnej przestrzeni skrojonej na własną miarę. Budowla nie należy do typowych i istnieje fizycznie bardzo krótko w przestrzeni galerii. Druga, zasadnicza część, jest kontynuacją (zwieńczeniem) tego projektu i stanowi przeprowadzoną w niezwykle ciekawy i wrażliwy sposób refleksję na temat domu jako fizycznej i mentalnej przestrzeni życia człowieka. Promotor: adj. dr L. Tetla

Agnieszka Florczyk, godz.11:00 Ceremonie

Prace Agnieszki Florczyk są wizualną odmianą poezji, malarskim spektaklem. Cykl obrazów na płótnie pt. Ceremonie z przekąsem ukazuje obrządek powtarzanych codziennie czynności. U autorki mają one wymiar pozazmysłowy. Jej obrazy mówią o współczesnym świecie w sposób nadrealny, lecz niedosłowny. Linoryty są cięte z warsztatową wirtuozerią, to portrety ludzi z zaburzoną psychiką. Artystka deformuje je i oddaje szacunek ich odmienności i bogatej sferze odczuwania, niedostępnej ludziom „normalnym”. Promotor: adj. II st. Z. Blukacz, prof. ASP

Wnukowski Miłosz, godz. 12:00 Discordia

Cykl obiektów pt. Gehenna. Poprzez różnorodny sposób wykonania, łączy okrucieństwa człowieka i traumy po. Tortury, obozykoncentracyjne, maszyny śmierci, ale także zdjęcia uśmierconych ptaków i zwierząt, oto świat Wnukowskiego. Promotor: prof. J. Rykała

Martyna Paluchiewicz, godz. 13:00 Forma i treść

Praca dyplomowa autorki, to cykl rysunków i animacji dotyczących archetypów formy postaci ludzkiej. Rysunki są próbą syntetyzowania formy i przedstawienia jej w możliwie maksymalnym skrócie plastycznym, natomiast animacje skupiają wszystko to, co może być użyte w procesie przetwarzania. Są one zbiorem treści obejmujących wszystkiego co jest ważne dla autorki w jej poszukiwaniach. Spełniają rolę notatnika i szkicownika zarazem. Promotor: prof. B. Topor

Marta Wasong, godz. 14:00 Malarstwo cienia

Cykl wielkoformatowych obrazów olejnych o quasi abstrakcyjnym charakterze, obdarzonych jednak wewnętrzna narracją z rozpoznawalnymi formami antropomorficznymi. Praca dyplomowa stanowi rodzaj dialogu z malarstwem Jeana Dubuffeta czy Willema de Koooninga, w świadomości epizodu Neue Wilde z lat osiemdziesiątych, związanym z jego antyestetyzmem. Promotor: prof. K. Cieślik

3 lipca ( sobota), Malarstwo

Kinga Bella, godz. 09:00 Miejsca intymne

Na dyplom autorki składają się domowe wnętrza, meble i przedmioty. Obrazy są duże, namalowane precyzyjnie, co dodatkowo wzmacnia wrażenie sterylności i bezpieczeństwa. W tak miłych okolicznościach, uderza widza odkrycie, że na każdym z obrazów widzimy włosy. Mogą one symbolizować pozostałości czyjejś obecności, ale także stanowić autonomiczne życie. Rzeźby autorki stanowią dyplomowy aneks, odkrywamy kolejne obszary znaczeń – biologiczność, kobiecość, seksualność. Promotor: adj. dr hab. A. Tobis

Paulina Fiedorowicz, godz. 10:00 Natura i czas

Obrazy dwunastu miesięcy w manierze lirycznej, organicznej abstrakcji informel z elementami komunikatu werbalnego. Mają one postać pismopodobnych znaków, czy też wyrwanych z kontekstu konkretnych słów i liter. Jest to próba nobilitacji belle penture wobec ekspansji sztuki motywowanej wyłącznie kategoriami socjologicznymi, ukazana poprzez eksponowanie prywatności. Promotor: prof. K. Cieślik

Maciej Kwaśniewski, godz. 11:00 Absurd metody

Cykl obrazów przekornych, dowcipnych i zaskakujących. Składają się na niego wybuchy, nadpalona tkanka płótna, obraz zżerany przez robaki, jako polemika z awangardowymi działaniami artystów – oto cel działań Kwaśniewskiego. Promotor: prof. J. Rykała

Krzysztof Powała, godz. 12:00 Problemy malarstwa, muzea opuszczone

Obrazy autora to malarskie alegorie. Personifikując sztukę w postać „kobiety upadłej”, odnosi się do problemu fundamentalnych wartości, które wyznaje także poza sztuką. Umiejętności warsztatowe umożliwiają mu z realistyczną precyzją nadać wiarygodność quasi teatralnym scenom. Osiąga to przez iluzjonizm, mistrzostwo w operowaniu światłem, sugestywnie opracowany detal, a także zmysłową dotykalność odtwarzanych materii. Obrazy nawiązują do wielkiej tradycji malarstwa realistycznego począwszy od Caravaggia poprzez Courbeta do bardziej współczesnych – E. Hoopera i A. Wyetha. Promotor: adj. II st. Z. Blukacz, prof. ASP

Justyna Respondek, godz. 13:00 Podmiot w procesie twórczym

Wielkoformatowe kompozycje wychodzą od wizerunków postaci i stają się polem do technologicznych eksperymentów, skupiając ostatecznie uwagę na strukturze obrazu. Część cyklu dodatkowo wzbogacona jest o komputerową animację, projektowaną bezpośrednio na polu obrazu, która wprowadza czas w ich substancję nie zakłócając przy tym ich transcendentnego przesłania. Promotor: prof. K. Cieślik

GRAFIKA

5 - 6 lipca

5 lipca ( poniedziałek), Grafika

Artur Masternak, godz. 09:00 Galeria Pusta, GCK, Katowice Defragmentacja

Autor w sposób niezwykle dojrzały łączy w swoim cyklu grafik styl klasyczny z technikami obszaru nowych mediów. Wyraża siebie poprzez eksperymenty z matrycą i papierem. Jego prace nawiązują do idei powielania obrazu graficznego i możliwości jego multiplikowania. W kadrze tej graficznej planszy zatrzymują się ślady ekspresji, przestrzeń poza nią zostaje sprowokowana, a jednocześnie zostaje zawarta w kompozycji. Promotor: prof. Jan Szmatloch

Justyna Hajduga, godz. 11:00 Osobisty atlas świata

Cykl grafik Justyny Hajdugi inspirowany jest śląskim pejzażem. Są to miejsca rodzinne i istotne dla tożsamości, także artystycznej. Nie chodzi jednak o opisanie lokalnych, typowych elementów przestrzeni. Tworzywem przewodnim stały się ciemne, studzienne podwórka, jako wyraz poszukiwań syntetycznego wymiaru obrazu śląska. Efekt udało się uzyskać poprzez skalę i wklęsłodrukowe ślady, a lokalność uzyskała wymiar uniwersalny. Promotor: prof. Jan Szmatloch

Anna Bil, godz. 12:00 Kiedy próbuję być tam

Cykl obejmuje kilkanaście prac w technice litografii barwnej. Są one wspomnieniem lub tęsknotą za pewną przestrzenią, miejcem marzeń, które jest bliskie sercu. Czuje się w nich obecność człowieka, ale tylko poprzez zarysowanie przedmiotów – znaków, które są antagonistyczne wobec całego otoczenia. W przestrzeni, do której przenoszą nas grafiki króluje natura, a człowiek jest tylko intruzem. Autorka impresyjnie buduje miejca kolorem i światłem. Obrazy zapisane w pamięci archiwizuje na papierze. Następnie próbuje doścignąć ich w marzeniach. Czy uda jej się je złapać? Promotor: prof. J. Budka

Luiza Kolasa, godz. 13:00 Galeria + Co kolwiek wiem, trwa w jej pamięci

Zrealizowane prace nawiązują do przeżyć wojennych i powojennych babci autorki. Techniką druku wypukłego, stworzyła iluzoryczne przestrzenie wnętrz, które zapamiętała z domu. Fakturalne wzory ścian, przenikania kolorów, perspektywiczne skosy, to elementy, z których zbudowała kompozycje jak scenografie do scen z życia bardzo jej bliskiej osoby. Promotor: adj. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP

Tomasz Raczyński, godz. 14:00 Szkielet jako manekin ludzkich marzeń

Cykl grafik inspirowanych przeświadczeniem o wszechobecności i nieuchronności śmierci.Tematyka prac jest próbą współczesnego odniesienia się do estetyki średniowiecznego czy barokowego vanitas. Symbole „amor mortis” czy „taniec śmierci” próbują stać się współczesnymi motywami sztuki. Promotor: adj. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP

Artur Oleś, godz. 15:00 Digital Versus Analog

Digital Versus Analog, jest to dyplom główny w pracowni druku, składający się z barwnych litografii. Ukazuje kultowe już analogowe syntezatory, efektory i maszyny perkusyjne z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Aneks w pracowni plakatu, zawiera zbiór plakatów drukowanych cyfrowo, promujących koncerty z muzyką elektroniczną. Promotor: prof. J. Budka

Milena Kozłowska, godz. 16:00 Nauka i przyroda, a sztuka

Cyfrowe grafiki Mileny Kozłowskiej są interpretacją tekstów naukowych, dotyczących człowieka, jego przemiany, ewolucji, oraz przestrzeni w której dane jest mu istnieć. Inspiracją dla autorki są min. teorie o wymiarach przestrzeni oraz o powstaniu człowieka i jego miejscu w przyrodzie. Promotor: prof. A. Romaniuk

Malwina Szczurek, godz. 17:00 Człowiek umknął

Wychodząc z klimatu tekstów Brunona Schulza, autorka stworzyła cykl grafik-obiektów nawiązujących do tekstylnych powłok człowieka. Przy pomocy nadruku na tkaninie łączonego ze strukturą przeszyć nicią, kreuje obiekty na motywach manekinów jako symbolu człowieka. W wielu kompozycjach zaciera się czytelność tego motywu w kierunku abstrakcji, co możemy odczytać jako ucieczkę człowieka od rzeczywistości. Promotor: adj. II st. Mariusz Pałka, prof. ASP

Joanna Bodera, godz. 18:00 Człowiek – Maszyna

Zainteresowanie maszynami, ich formą, wyglądem i tym do czego służą człowiekowi stały się pretekstem do realizacji cyklu grafik wykonanych w technice druku cyfrowego. Autorka w swoich pracach podejmuje się próby łączenia konstrukcyjnych elementów mechanicznych urządzeń, z formą ludzkiego ciała. Promotor: prof. Adam Romaniuk

6 lipca ( wtorek), Grafika

Wacław Beck, godz. 09:00 Galeria + Ulotność

Ulotność to praca, która odnosi się do problematyki chwilowości, efemeryczności. Stąd też jej tytuł oraz strona graficzna – niematerialna forma wyświetlana na ulotnym „ekranie” z pary wodnej. Specyfika techniczna otwiera nam możliwości interakcji publiczności z realizacją. Próby uchwycenia czy dotknięcia pracy, powodują zetknięcie widza z duchową materią. W realizacji został użyty motyw tańca, jako jedna z najpiękniejszych form ludzkiego ruchu. Taniec jest motywem przewodnim również przez wzgląd na jego pokrewieństwo ze sztukami plastycznymi oraz na formę jego wyrazu używaną np. w pracach happeningu. Promotor: prof. A. Romaniuk

Magdalena Bednarczuk, Piotr Skorus, godz. 10:00 In My Mind… Galeria +

Praca autorów pt. In My Mind… to połączenie filmu i animacji poklatkowej, pokazujące człowieka miotającego się w meandrach swojej psychiki, symbolizowanej przez kostkę rubika. Główna postać „wędruje” po kubicznych elementach kostki, a także wychodzi poza nią, co symbolizuje próby ucieczki i wyrwania się z wewnętrznych ograniczeń. Emocje jakie odczuwa bohater filmu nawiązują swoim charakterem do koloru danej przestrzeni w kostce. Częsta multiplikacja postaci symbolizuje natłok emocji człowieka. Promotor: prof. A. Romaniuk

Katarzyna Gielecka, godz. 11:00 Ciała chwilowe

Pracę dyplomową stanowią grafiki wykonane w technice sitodruku na blasze aluminiowej. Cykl jest próbą ilustracji nietrwałości materii ciała ludzkiego. Ciało ukazane jest tu w momencie krytycznym, gdy zatracając swój fizyczny kształt, staje się obrazem ulotnym, zawieszonym między dwoma płaszczyznami egzystencji. Promotor: prof. W. Węgrzyn

Dorota Mikołajczak, godz. 12:00 Eschatos

Wizja Sądu Ostatecznego, która nawiązując do tradycyjnych wyobrażeń porusza problem wyparty ze sztuki współczesnej. Sama forma jest niekonwencjonalna i wykorzystuje nowy nośnik jakim jest przetworzona fotografia i sitodruk, tak rozpowszechniony w popkulturze, jednocześnie nadając pracy wymiar aktualny i zbliżający w pewnym stopniu do współczesnego odbiorcy. Praca ukazuje indywidualny przekaz, dla którego punktem wyjścia stała się Apokalipsa Św. Jana. Promotor: prof. W. Węgrzyn

Monika Sobolewska, godz. 13:00 Panta Rhei

Praca dyplomowa autorki obejmuje cztery tryptyki graficzne. Kompozycje abstrakcyjne urzekają ekspresyjnym nasyceniem kolorystycznym i tonalnymi przejściami gradientalnymi, zawierają indywidualny gest autorki wykreowany przy użyciu techniki cyfrowej. Dopracowane do perfekcji szczegóły poszczególnych obrazów tworzą klarowne kompozycje, które skłaniają do rozważań nad nieustającymi zmianami zachodzącymi w mikro i makrokosmosie. Promotor: prof. R. Kalarus

Maciej Sobierski, godz. 14:00 Świat za-znaczony

Autor zrealizował cykl prac graficznych wykonanych w technice druku cyfrowego pt. Świat zaznaczony. Rejestrując fotograficznie przypadkowo powstałe w naturze „znaki” stworzył zbór spójnych ideowo i stylistycznie zdjęć. Stały się one przyczynkiem do dalszych działań, w których autor przeniósł je w obszar własnej kreacji graficznej nadając im nowe znaczenia. Promotor: prof. A. Romaniuk

Izabela Auner-Kargól, godz. 15:00 Mikro makro kosmos – mit, symbol, kreacja

To bardzo osobista próba odnajdywania obrazów, struktur, symboli i znaczeń istniejących w przyrodzie. Fotograficzne utrwalenie znalezionych obrazów, przetworzenie ich w nową jakość za pomocą techniki graficznej, daje niezwykle interesujący rezultat w postaci syntetycznych prac graficznych. Promotor: prof. W. Węgrzyn

Jagoda Porajska, godz. 16:00 Cisza Bieli

Cisza Bieli to cykl kilkunastu kompozycji wiszących i wolno stojących stworzonych w tytułowym kolorze. Autorka komponuje specyficzną przestrzeń poprzez zestawianie ze sobą kontrastów: przezroczystość – nieprzezroczystość, mat – połysk. Prace wykonane są z nietradycyjnych materiałów graficznych jak plexi, klej, mata szklana. Wykorzystane materiały tworzą ciekawe, trójwymiarowe kompozycje graficzne. Dużą rolę odgrywa światło, które wzbogaca kompozycje o dodatkowe walory artystyczne i estetyczne. Prezentacja dodatkowo poszerzona jest o grafiki wykonane w technice druku atramentowego na papierze graficznym. Promotor: prof. E. Zawadzka

Małgorzata Majerczyk-Sieczka, godz. 17:00 Pejzaż wewnętrzny

Pięć wielkoformatowych prac graficznych, wydrukowanych na płótnie i naciągniętych na krosna, przypomina raczej malarstwo. Takie założenie wynika z temperamentu autorki, jest ona grafikiem i malarzem, a technika sitodruku, jako jedna z niewielu, pozwala na takie rozwiązania warsztatowe. Opowieść o postaciach, interesująca stylistyka, wrażliwość na kolor, przemyślana kompozycja, to podstawowe cechy opisujące zrealizowany cykl. Promotor: prof. W. Węgrzyn

23 lipca (piątek), Grafika

Michalina Wawrzyczek-Klasik, godz. 10:00 Galeria Kronika w Bytomiu Przestrzeń oswojona

Prace podejmują temat specyficznej, własnej przestrzeni. Są próbą zapisu jej „idei” za pomocą graficznego śladu i uproszczonej formy. Autorka łączy w nich zainteresowania związane z industrialnym, przekształconym pejzażem miast, jak i wielością form i możliwości, jakie daje natura. Poprzez syntezę formy i powtarzalność elementów, grafiki te stwarzają iluzję przestrzeni, która „wychodzi naprzeciw” odbiorcy. Odczytuje się je jako otaczające widza obiekty, kształtem i powtarzalnością „modułów”nawiązujące do monumentalnych form zarówno pierwotnej (kromlechy, menhiry), jak i dzisiejszej architektury. Promotor: prof. W. Węgrzyn

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

7 - 8 lipca

7 lipca ( środa), Projektowanie Graficzne

Tobiasz Cechowicz, godz. 9:30 Identyfikacja wizualna 9 edycji Agrafy i 2 Międzynarodowej Konferencji Projektowej

Identyfikacja wizualna to zestaw elementów, które należy pieczołowicie łączyć ze sobą w celu zaspokajania kolejnych potrzeb odbiorcy. Idealne rozwiązania pozostawiają pewną elastyczność, którą mogą wykorzystywać osoby odpowiedzialne za dalszy rozwój projektu. Najważniejszym aspektem okazała się dynamiczna wymiana poglądów ze wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcie. Promotor: st. wykł. adj. z kw. I st. M. Słowicki

Kamil Celadon, godz. 10:30 Projekt identyfikacji wizualnej dla festiwalu kultury skandynawskiej Nordalia

W skład pracy wchodzi projekt logo, oraz plakat, afisz, broszura, zaproszenie i gadżet. Elementy te mają promować festiwal kultury skandynawskiej Nordalia. Projekty zostały utrzymane w przejrzystej stylistyce mimo wielości informacji. Promotor: adj. dr Bogna Otto-Węgrzyn

Mateusz Czech, godz.11:30 Promocja grupy I set my pixels on fire

Projekt audio-wizualny I Set My Pixels On Fire jest prezentacją grafik oraz muzyki inspirowanych grami video z okresu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Podczas prezentacji dyplomu autorowi projektu za instrument muzyczny posłuży konsola Nintendo Game Boy z 1989 roku, a prezentowane grafiki będą ściśle związane z formą muzyczną. Promotor: prof. Roman Kalarus

Aleksandra Duda, godz. 12:30 Animacja pt. Kontakt

Film animowany pt. Kontakt, inspirowany jest opowiadaniem Paula Andersona pt. Wings of Victory. Tematem jest spotkanie ludzi z cywilizacją pozaziemską, jako pretekst do analizy anatomii i mechanizmu ruchu postaci ludzkiej i ptasiej. W realizacji autorka posługuje się technologią rotoskopową wykorzystywaną w metodzie animacji poklatkowej za pomocą obiektów modelowanych przestrzennie. Zastosowana w animowaniu ruchu postaci technika rysunkowa, charakteryzuje się dużą swobodą wyrazu. Promotor: prof. Bogdan Król

Monika Juraszek-Małek, godz. 13:30 Wibrujący koliberek

Projekt, to książka autorska, gdzie w roli głównej występują produkty z sex shopu. Autorkę zainspirował sposób nazewnictwa niektórych sex-gadżetów (Lady Finger, Lady Killer, Wibrujący Koliberek, Lalka Komandoska, Jadalne Stringi, Proteza Penisa Perfect Partner, Analny Trener itd.). Nazwy stały się dla niej pretekstem do stworzenia ilustracji, dopełnionych przez teksty opisowe. Promotor: st. wykł. adj. z kw. I st. M. Słowicki

Ewa Juszczuk, godz. 14:30 Publikacja autorska

Jest to obszerna publikacja w formie ksiązki-portfolio, będąca dokumentacją prac, powstałych na przestrzeni ostatniego roku, jako podsumowanie doświadczeń zdobytych w dwóch pracowniach: Ilustracji oraz Książki i Publikacji. Praca ma charakter portfolio, w bardzo swobodnej formie art-book’a. Promotor: st. wykł. adj. z kw. I st. M. Słowicki

Roman Kaczmarczyk, godz. 15:30 Projekt layoutu Magazynu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

Przedmiotem pracy dyplomowej jest kompletny redizajn dwumiesięcznika Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Pismo to po zmianie layoutu, nazwy oraz po podniesienia jakości poligraficznej będzie specjalizowało się w publikowaniu konkursów architektonicznych, wiadomości branżowych, prezentacji biur, oraz realizacji budowlanych. Jego premiera na rynku już wkrótce. Promotor: st. wykł. adj. z kw. I st. M. Słowicki

Anetta Kiełtyka, godz. 16:30 Zaprojektowanie książki językowej dla dzieci

Praca autorki jest książką językową dla dzieci w wieku 4–6 lat. Książka ma być materiałem pomocniczym do nauki i jest zgodna z programem nauczania. Jest przeznaczona do pracy z lektorem. Promotor: adj. dr Bogna Otto-Węgrzyn

Justyna Kowalczyk, godz. 17:30 Projekt Babilon Projekt Babilon, to zbiór animacji i grafik, naśladujących rzeczywistość, ale umieszczonych w cyberprzestrzeni. To przejaw sztuki w sieci, któremu sens nadaje, stworzony specjalnie portal społecznościowy skupiający ludzi, zamieszkujących na co dzień przestrzenie przedstawione w animacjach. Już sam adres portalu: www.babilon.nets.pl, zawiera w sobie informacje – Babilon, jako nazwa miejsca realnego, Domu Studenta mieszczącego się w Katowicach, oraz nets, w polskim tłumaczeniu – sieci. Promotor: prof. Marian Oslislo

8 lipca ( czwartek), Projektowanie Graficzne

Magdalena Drabczyk, godz. 09:30 Kobieta z Kato. Portret kobiety śląskiej

Projekt Kobieta z Kato jest osobistą refleksją nad kondycją kobiety na Górnym Śląsku stworzoną dzięki realizacji streetartowo- multimedialnej. Praca ma za zadanie wynieść kobietę śląską na szczyty górniczego Olimpu, pokazać i docenić jej wspaniałość jako bogini domowego ogniska. Promotor: prof. Roman Kalarus

Agata Mendziuk, godz. 10:30 Człowiek w przestrzeni – aranżacje własne

Statyczne portrety w przestrzeniach apartamentów do wynajęcia są próbą określenia kondycji współczesnego człowieka i jego relacji z otaczającymi go przedmiotami. Projekt wykonany w technice wielkoformatowej fotografii. Promotor: prof. Witold Jacyków

Anna Nykiel, godz. 11:30 Transor Music Club – identyfikacja wizualna

Transor to nowo otwarty klub działający w odrestaurowanym budynku pofabrycznym. Jest to miejsce dj setów i live actów z gatunku electro. Promotor: st. wykł. adj. z kw. I st. M. Słowicki

Magdalena Piwkowska, godz. 12:30 Made in Poland

Made in Poland to dwie części pod jedną nazwą. Pierwsza to fotograficzna rozprawka na temat kondycji plakatu polskiego w dzisiejszych czasach. To seria plakatów-grafik oraz książka- album, zawierająca obszerną dokumentację prowadzonych przez autorkę obserwacji. Cykl plakatów został stworzony w oparciu o to, co polskie. Czasami jest to żart czy karykatura, czasami refleksja. Plakaty, na przekór nadętym stereotypom, z pewną dozą dowcipu komentują stosunek autorki do zjawisk, pojęć, wydarzeń. Promotor: prof. Roman Kalarus

Justyna Rutkowska, godz. 13:30 Historie zmyślone – cykl ilustracji

Na pracę składają się trzy historie poświęcone związkom damsko- męskim, w szczególności roli kobiety. Są to historie zmyślone, ale mające swoje źródło w rzeczywistości, w której nieraz słyszy się o podobnych sytuacjach. Kobieta przedstawiona jest jako osoba podległa mężczyźnie i uzależniona od mężczyzny, który jest tyranem i egoistą. Praca ma wzbudzać emocje i uświadomić, że i dziś kobiety bywają gorzej traktowane. Promotor: prof. Tomasz Jura

Rafał Walenta, godz. 14:30 W poszukiwaniu tożsamości

Praca teoretyczna jak i manualna są wzajemnie powiązane. Pierwsza opisuje zjawisko street artu, grafitti i najważniejszych twórców oraz ich osiągnięcia, a także wpływy i inspiracje z innych dziedzin, które miały wpływ na obecny wygląd tej gałęzi sztuki. Praca manualna podejmuje problemy komunikacji wizualnej, aranżacji przestrzeni postindustrialnej, a w warstwie ideowej opowiada o poszukiwaniu tożsamości oraz zagubieniu we współczesnym świecie. Promotor: prof. Roman Kalarus

Anna Wieszczyk, godz. 15:30 Baśnie braci Grimm – ilustracje

Tematem dyplomu są ilustracje do tekstów braci Grimm, podań i bajek spisanych przez nich w XVIIIw. W swojej pracy autorka odwołuje się do symboli i archetypów funkcjonujących w kolektywnej świadomości. Autorka przy użyciu nowoczesnych środków plastycznych wynikających z jej doświadczeń przy tworzeniu komiksów, stworzyła cykle ilustracji – każdy w odrębnej stylistyce, wynikającej z treści baśni. Promotor: prof. Tomasz Jura

Bartosz Wiłun, godz 16:30 Przestrzeń w typografii.

Teoretyczna i praktyczna analiza problemu. Praca składa się dwóch części: teoretycznej, analizy zagadnień związanych z przestrzenią w przekazach typograficznych oraz praktycznej, gdzie wyniki badań nad problemem autor ujął w formę projektu publikacji. Publikacja jest próbą zdefiniowania znaczenia przestrzeni poza jej „rzemieślniczym” aspektem, w ten sposób obala stereotypy w pojmowaniu przestrzeni w typografii. Wykorzystując tekst, jego strukturę i formę, opisuje potencjał przestrzeni i możliwości świadomego budowania znaczenia w obrębie projektu i poza nim, min. w działaniach literackich. Promotor: adj. dr Tomasz Bierkowski

WZORNICTWO

9 - 10 lipca

9 lipca ( piątek), Wzornictwo

Katarzyna Molicka, Michał Sowa, godz. 17:00 Projekt systemu elementów wyposażenia przestrzeni centrum handlowego na przykładzie Silesia City Center w Katowicach Plac Śląski w Silesia City Center, Katowice

Tematem pracy jest projekt elementów systemu wyposażenia przestrzeni centrum handlowego, na przykładzie Silesia City Center w Katowicach. Celem było stworzenie miejsca pozwalającego odpocząć klientom w bliskości zieleni, która buduje przyjazną atmosferę. Jednocześnie forma zaprojektowanych elementów ma wspomagać orientację użytkowników w przestrzeni centrum handlowego, sprzyjać spotkaniom i konwersacji. W skład całości wchodzą miejsca do siedzenia, donice oraz parawany zieleni. Promotor: adj. dr Andrzej Sobaś

10 lipca ( sobota), Wzornictwo

Julia Czingon, godz. 09:30 Projekt wyposażenia i akcesoriów wraz z projektem torby dla uczestnika ćwiczeń fitness

Przedmiotem pracy jest wyposażenie i akcesoria do ćwiczeń fitness. Projekty odzieży, akcesoriów i torby, skoordynowane wymiarowo i kolorystycznie, mogą służyć użytkownikom zarówno w trakcie aktywności sportowej jak i w innych momentach. Poprzez swoją konstrukcję poprawiają komfort ćwiczeń i pomagają w sprawnym przygotowaniu się do nich. Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

Agata Rerych, godz. 10:10 Projekt zestawu produktów tekstylnych oraz kolorystyki przestrzeni życiowej niemowlaka

Projekt obejmuje zestaw produktów tekstylnych przeznaczonych do pielęgnacji niemowląt. Zapewnia bezpieczne wielofunkcyjne użytkowanie, w tym przewijanie, przenoszenie, czynności pielęgnacyjne, rozwój motoryczny i psychiczny dziecka. Produkty tworzą uporządkowany zestaw kolorystyczny. Zachęcają niemowlaka do naturalnych swobodnych zachowań poznawczych i rekreacyjnych. Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

Marta Tuszkiewicz, godz. 10:50 Wzornictwo w funkcji kreatywnego kształtowania odzieży dla kobiet.

Jest to projekt kolekcji okazjonalnej odzieży kreatywnej dla kobiet wraz z torebkami oraz identyfikacji marki Éventail. Kolekcja została zaprojektowana na cztery okazje, które opisują kobiety jako oficjalną, olśniewającą, codzienną i zrelaksowaną. Kolekcja powstała w wyniku przekształcania i spinania prostych kawałków materiału bezpośrednio na manekinie. Odzież daje duże możliwości dostosowywania do potrzeb zmiennej kobiety. Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

Małgorzata Toma, godz. 11:30 Integralna przestrzeń publiczna w aspekcie interakcji emocjonalnych

Projekt przedstawia min. przestrzeń relaksu i wyciszenia się od codziennej gonitwy. Spójne złączenie elementów występujących w sferze publicznej oraz połączenie ich ze środowiskiem, w którym się znajdują ma przyczynić się do ograniczenia i eliminacji otaczającego chaosu. Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

Zofia Przybyło, Agata Szewczyk, godz. 12:15 Justyna Szulc-Więcek, Małgorzata Tatoj Projekt wyposażenia łazienki w mieszkalnictwie wielorodzinnym – dla firmy ROCA

Na pracę składa się wyposażenie małej łazienki do mieszkania w bloku. Umywalka wraz z szafką pod umywalkę, wanna połączona z prysznicem oraz baterie łazienkowe. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, a zastosowane rozwiązania ułatwiają korzystanie z łazienki osobom czasowo niepełnosprawnym ruchowo oraz rodzinom z małymi dziećmi. Na formę prototypów wpłynęły także takie problemy jak: łatwe utrzymanie łazienki w czystości, kontrola zdrowia czy zużycie wody. Promotor: adj. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP

Karolina Chmiel, godz. 14:45 Projekt interaktywnej i funkcjonującej w sieci akcji promocyjnej kierunku wzornictwo ASP Katowice

Głównym elementem akcji jest aplikacja, która poprzez zabawę ma na celu wzbudzenie zainteresowania wzornictwem. Pokazuje czym jest dizajn, dostarcza wiedzy o istnieniu projektantów, ich roli w społeczeństwie oraz obszarach ich działania, informuje również o istnieniu kierunku Wzornictwo w ASP w Katowicach. Akcja jest skierowana do młodzieży szkół średnich. Promotor: dr hab. Wiesław Gdowicz prof. ASP

Katarzyna Jachimczyk, godz. 15:25 Subiektywny przewodnik po Zabrzu

Subiektywny przewodnik po Zabrzu to alternatywny sposób pokazania miasta poprzez projekt autorskich szlaków oraz mapy, uwzględniających miejsca na codzień niezauważane. Oprócz zabytków przedstawianych w przewodnikach, projekt zawiera obiekty niedostępne w typowych publikacjach. Uwzględnia miejsca i budowle z obszaru architektury przemysłowej, poprzemysłowej, architektury sakralnej, architektury użyteczności publicznej, ośrodków kultury. Intencją było wyselekcjonowanie najważniejszych i najciekawszych pod względem walorów historycznych i architektonicznych obiektów. Promotor: prof. zw. Michał Kliś

dyplomy 2010 ASP Katowice
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi