ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Wystawa studentów z PRACOWNI nr 6 warszawskiej ASP

3 lata temu

Pracownia powstała w 2007 roku, jako jedna z pierwszych oferująca stu­dentom nowego typu program nauczania grafiki opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Zapraszamy od 22 listopada do 21 grudnia, Galeria Wertykalna, Raciborska 50, drugie piętro.

Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posłu­giwania się złożonym warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyj­nych technikach graficznych stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.

Program obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń prak­tycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warszta­towej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerial­nej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji,grafika artystyczna w sieci internetowej, w przestrzeni pu­blicznej, wykorzystanie grafiki do realizacji pokazów multimedialnych i instalacji graficznych?

Stawiane przed studentami problemy wymagają twórczej interpretacji, kre­tywności i wiedzy teoretycznej oraz rozwijania umiejętności autoprezen­tacji. W ramach programu organizowane są wystawy, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu kultury współczesnej.

Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe, dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną, bogatą bi­bliotekę. W ramach posiadanej przestrzeni prowadzona jest Galeria Pra­cowni nr 6. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac stu­dentów, pokazy dyplomowe i wystawy zapraszanych artystów.

Więcej tutaj.

pracownia 6 net
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi