ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

RPWiK zmienia nazwę i logo

3 lata temu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu ogłasza konkurs na nową nazwę oraz logo firmy. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat. Na propozycje organizatorzy czekają do 4 listopada.

Obecną nazwę odziedziczyliśmy jeszcze z czasów, gdy RPWiK było częścią należącego do skarbu państwa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Po przejęciu przez miasto naszej firmy, zostawiliśmy starą nazwę i logo – tłumaczy Magdalena Pochwalska, prezes RPWiK S.A w Sosnowcu.

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić trzy projekty logotypu oraz kolejne trzy propozycje nazwy. Za najlepszy projekt logotypu autor otrzyma tablet firmy Samsung, podobnie za zwycięską propozycję nazwy. – Nasza obecna nazwa nie należy do prostych, dlatego liczymy, że zmiana pozwoli na większą identyfikację mieszkańców z naszą firmą. Warto przypomnieć, że na tle innych przedsiębiorstw dostarczających wodę i odbierających ścieki w naszej konurbacji mamy najniższa cenę – mówi prezes Pochwalska. Uczestnicy mogą się również ograniczyć tylko do propozycji logotypu lub nazwy.

Prace należy przesłać na adres siedziby organizatora, czyli Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna, ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec lub doręczyć osobiście w terminie do 4 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „konkurs na projekt logotypu i nazwy”.

Karta zgłoszeniowa, regulamin i pozostałe załączniki dostępne są tutaj.

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi