ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

150 LAT HODOWLI ŻUBRÓW W PSZCZYNIE - Konkurs

4 lata temu

Celem konkursu jest uzyskanie plakatu na wysokim poziomie artystycznym upamiętniającego jubileusz 150-lecia hodowli żubrów w Pszczynie. Plakat będzie promował to ważne wydarzenie.

Historia pszczyńskich żubrów sięga 1865 roku, kiedy to przewieziono na Śląsk pociągiem towarowym 4 pierwsze żubry z Puszczy Białowieskiej. Zwierzęta były prezentem od cara Rosji dla księcia pszczyńskiego Jana Henryka XI Hochberga. Książę podarował carowi w zamian stado jeleni. Początkowo żubry przebywały na terenach należących do Nadleśnictwa Murcki, jednakże wkrótce zostały umieszczone w Nadleśnictwie Pszczyna, gdzie dzięki troskliwej opiece leśników stado zaczęło się powiększać. Tuż przed II Wojną Światową pszczyńskie żubry przyczyniły się do restytucji stada białowieskiego, które w tamtym okresie było już praktycznie na wymarciu. Do 1936 roku żubry były własnością książąt pszczyńskich. Podczas II Wojny Światowej nadzór nad hodowlą przejęli Niemcy. Po zakończeniu działań wojennych ocalałe zwierzęta umieszczono w rezerwacie. W 1948 dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Śląskiego zadecydowała o budowie siedmiuset hektarowego rezerwatu, gdzie żubry przebywają do dnia obecnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć, jako samodzielni Autorzy lub Zespoły Autorskie studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;

 2. Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać plakaty, wykonane w technice dowolnej w formacie 100 x 70.

 3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac.

 4. Na projektach musi znaleźć się hasło „150 lat hodowli żubrów w Pszczynie (1865-2015)”.

KONKURS

 1. Jury dokona oceny zgłaszanych prac na podstawie ich reprodukcji zapisanych elektronicznie, jednocześnie dokona selekcji prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Format zapisu reprodukcji: RGB, *.jpg, rozdzielczość 300dpi, dłuższy bok 15 cm.

 2. Pliki należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do komisarza konkursu w terminie do 30.04.2015 na adres mailowy: plakat.zubry@gmail.com

 3. Wiadomość należy zatytułować „Konkurs na plakat jubileuszowy 150-lat hodowli żubra w Pszczynie”. Oprócz przesłanych plików graficznych w mailu należy zawrzeć imię i nazwisko autora lub autorów dzieł, adres e-mail oraz numer telefonu. Przesłanie plików z projektami plakatów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 4. Projekty powinny stwarzać możliwość wykorzystania ich na innych nośnikach (zaproszenie, banner), które mogą zostać wykorzystane na potrzeby obchodów jubileuszu.

Uwaga: logotypy organizatorów oraz patronów konkursu, wymagane na utworach (plakatach) dostępne będą u komisarza konkursu dr Moniki Starowicz (Pracownia Projektowania Plakatu).

JURY

w składzie:

dr inż. Marian Pigan ( Nadleśnictwo Kobiór)

Krzysztof Dydo (Galeria Plakatu Kraków)

dr hab. Sebastian Kubica (Instytut Sztuki UŚ, Cieszyn)

dr Piotr Kossakowski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

przyzna nagrody ufundowane przez: Nadleśnictwo Kobiór

 1. Organizatorzy przewidują w konkursie nagrody finansowe:

I nagroda - 3.000 zł + druk offset w nakładzie 150 sztuk

II nagroda - 2.000 zł

III nagroda - 1.000 zł

Jury zastrzega prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

 1. Jurorzy nie mogą prowadzić prac zgłoszonych do konkursu.

 2. Laureaci konkursu oraz autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani listownie, e-mailem, telefonicznie na adresy i numery telefonów podane w mailu zgłoszeniowym.

 3. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, zorganizowanej w Stajniach Książęcych w Pszczynie. Wystawa będzie wydarzeniem towarzyszącym uroczystym obchodom jubileuszu. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog.

 4. Wszystkie nagrodzone i zakwalifikowane do udziału w wystawie prace zostaną pokazane na stronach internetowych organizatorów konkursu.

 5. Werdykt Jury jest ostateczny.

PRAWA AUTORÓW I ORGANIZATORÓW

Organizator nie może, bez zgody Autora, dokonywać zmian w utworze, chyba że zmiany te są ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Z chwilą zamknięcia konkursu, Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy utworów (plakatów) udzieli Organizatorom konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania plakatu w następujący sposób:  używania i wykorzystania w działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej Nadleśnictwa Kobiór (Lasy Państwowe) i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych Nadleśnictwa Kobiór i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  umieszczania w Internecie w jakości uniemożliwiającej kopiowanie utworów osobom trzecim.

 1. W odniesieniu do nagrodzonych plakatów Autorzy dokonają przeniesienia praw autorskich własności oryginału utworu na Nadleśnictwo Kobiór (Lasy Państwowe).

 2. Każdy Autor zgadza się zawrzeć dalsze umowy oraz podpisać dokumenty, zapewnienia oraz akty konieczne dla nadania skutku prawnego postanowieniom, intencjom oraz celom art. VIII, w tym dotyczące wykorzystania jego utworu (plakatu) w sposób niewymieniony powyżej.

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi