ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Studencki Obraz Roku 2015

4 lata temu

Termin nadsyłania plików: do 25.03.2015.

 1. W konkursie mogą brać udział studenci lat I do V Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 2. Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać manualne dzieła wykonane w dowolnej technice malarskiej dwuwymiarowej.

 3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac powstałych w trakcie studiów.

 4. Kwalifikacja prac do konkursu ma charakter dwustopniowy.

 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6.Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Koło Naukowe Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wraz z galerią DagmaArt z siedzibą przy ul. ul. Puchały 4/1 w Katowicach

I ETAP KONKURSU

 1. W pierwszym etapie Jury dokona selekcji zgłaszanych prac na podstawie ich fotografii, zapisanych cyfrowo w formie plików JPG, rozdz. 300 DPI, maksymalny wymiar dłuższego boku 2000 pxl.

 2. Pliki należy przesłać poczta elektroniczna, zarchiwizowane w formacie ZIP.

 3. Maksymalna objętość przesyłki elektronicznej wynosi 10 Mb.

 4. Każdy plik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, data powstania i jej wielkością.

 5. Termin nadsyłania plików: do 25.03.2015. (liczy się data dostarczenia materiałów).

 6. Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: obraz.asp@gmail.com

7.Ogłoszenie zakwalifikowanych prac nastąpi 27.03.2013 na stronie facebookowej konkursu facebook.com/obrazroku oraz na tablicy ogłoszeń w budynku ASP przy Dąbrówki 9 a także na stronie ASP www.asp.katowice.pl (na stronie ogłoszenie może się pojawić z niewielkim opóźnieniem)

II ETAP KONKURSU

 1. Autorzy prac, zakwalifikowanych do II etapu dostarczają oryginały prac, które zostały przyjęte w I etapie. 2.Prace należy dostarczać osobiście na adres: Akademia Sztuk Pięknych, Studencki Obraz Roku 2015 40-074 Katowice, ul. Dąbrówki 9 w terminie: do 15. 04. 2015.

 2. Każda praca powinna być opisana: Imię, nazwisko, tytuł obrazu, technika, rok powstania

 3. Zgłaszającym (autor pracy) udziela Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Galerii DagmaArt nieodpłatnej licencji na korzystanie z dzieła na okres 3 lat, w zakresie rozpowszechniania go, tj. publicznego wystawiennictwa, wyświetlania, emitowania, reprodukowania oraz publicznego udostępniania dzieła.

 4. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacja warunków regulaminu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w transporcie.

JURY

 1. W I etapie konkursu Jury wybierze prace do II etapu na podstawie przysyłanych plików elektronicznych.

 2. W II etapie zakwalifikowane prace podlegają ocenie jakościowej przez Jury, które wyłoni laureatów konkursu. 3. W II etapie, wśród dostarczonych obrazów, jury wybierze obrazy biorące udział w wystawie finałowej w Galerii DagmaArt.

 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 23.04.2015 o godzinie 18.00 podczas otwarcia wystawy finałowej w Galerii DagmaArt

 4. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać osobiście z budynku ASP przy ul. Dąbrówki 9

NAGRODY

 1. Organizatorzy przewidują w konkursie nagrody rzeczowe:

I nagroda - Tablet graficzny firmy Wacom ufundowany przez DagmaArt

II nagroda - Bon do wykorzystania w sklepie Matejko na kwotę 200 zł III nagroda - Bon do wykorzystania w sklepie Matejko na kwotę 100 zł

KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. Antoni Kowalski, dr Piotr Kossakowski, Krzysztof Rzeźniczek, Paulina Walczak, Joanna Zdzienicka, Monika Mysiak oraz przedstawiciele DagmaArt

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi